Najlepsze z najlepszych. Bibliotheca Fratrum Polonorum. Skarbnica dorobku piśmienniczego braci polskich.

21-06-2018

Najlepsze z najlepszych. Bibliotheca Fratrum Polonorum. Skarbnica dorobku piśmienniczego braci polskich.

polskie starodruki, starodruki polonica, rzadkie książki przedwojenne, cenne książki, antykwariat sobieskiNajlepsze z najlepszych.

Bibliotheca Fratrum Polonorum. Skarbnica dorobku piśmienniczego braci polskich.

Od dłuższego czasu pragniemy podzielić się z Państwem na naszym blogu dziełami najlepszymi z punktu widzenia inwestycyjnego, bo najbardziej rzadkimi starodrukami polskimi lub trudno dostępnymi polonicami, pierwszymi wydaniami i pierwodrukami wieszczów polskich, czyli Adama Mickiewicz, Juliusza Słowackiego oraz Zygmunta Krasińskiego, ale również innych klasyków literatury polskiej jak Henryk Sienkiewicz czy Stefan Żeromski, działami wyjątkowymi, nietuzinkowymi. Wreszcie uruchamiamy dział "Najlepsze z najlepszych", czyli creme de la creme, "The best of the best" nie tylko z naszej oferty, ale najlepsze na rynku. Rzeczy ekstremalnie rzadkie, druki cenne i poszukiwane, prawdziwe białe kruki.

Książki te najczęściej nie goszczą na łamach naszego serwisu internetowego, nie są dostępne dla ogółu, ale wyłącznie dla starannie wyselekcjonowanej i zamożnej Klienteli. 

Aby otrzymywać powiadomienia o nowościach z tego działu, należy zarejestrować się w sklepie podając pełne dane wraz z nr telefonu oraz wyrazić zgodę na subskrybcję wiadomości  z kategorii "Newsletter VIP". 

Z uwagi na fakt, iż działamy na rynku antykwarycznym od wielu lat, mamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu cennych obiektów. Pomożemy Państwu pozyskać najbardziej poszukiwane w Polsce dzieła.

 

Dziś prezentujemy piękny starodruk w 6 woluminach:

BIBLIOTHECA FRATRUM POLONORUM
Skarbnica dorobku piśmienniczego braci polskich 
6 woluminów

1. Joannis Crelli Franci: Opera omnia exegetica. Sive ejus in plerosque Novi Testamenti libros commentarii. In duos tomos distincti quorum catalogum cersa pagina exhibet. Additi sunt duo indices copiosissimi, quorum prior est rerum et verborum, phrasorumque Sacrae Scripturae memorabilium. Alter locorum Sacrae Scripturae in hoc opere explicatorum, vel cursim tantum illustratorum. Eleutheropoli 1656 Suptibus Irenici Philalethii, 4`, s. 16 nlb., 621, 54 nlb. /indeksu i erraty/ i 327 commentarius, opr. kart. z więzami i szyldzikiem na grzbiecie. Strony 210/212 uzupełnione ręcznie, brak str. str. 447/48, 453/454. 

2. Joannis Crelli Franci: Ad librum Hugonis Grotii, quem de satisfactione Christi adversus Faustum Socinum Senesem scripsit... Irenpoli 1656, s. 8 nlb., 234;34;416, 8 nlb. opr. kart. z epoki, więzy, stan bardzo dobry. Tego wyd. Estr. nie notuje! Estr. T. 14 s. 447. 

3. Slichtingium Jonam a Bucowiec: D.N. Jesu Christi Novum Testamentum dilucida et succincta explicatione illustratum, partim per Johannem Crellium Francum. partim per jonam... Partim per Ludovicum Woltzogenium. In qua quid quisque horum praestiterit, una cum Catalogo reliquorum Joannis Crellii et Ludovici Woltzogenii operum, simul adjectorum, Titulus singulis voluminibus praefixus et hunc sequens pagina, exhibet. Eleutheropoli Sumtibus Irenaei Philalethii 1656, 4`, s. 451. Tabl. miedz. /w owalu/ przedstawiająca autora.

/-/ Wolzogenii Ludovici: Commentarius in Euangelium Marci. Irenopoli /Amsterdam?/ 1656, 4`, s. 453-518.

/-/ Wolzogenii Ludovici: Commentarius in Euangelium Lucae. Irenopoli /Amsterdam?/ 1656, 4`, s. 519-695.

/-/ Wolzogenii Ludovici: Commentarius in partem Euangelium Johannis. Irenopoli /Amsterdam?/ 1656, 4`, s. 697-1038.

/-/ Wolzogenii Ludovici Johannis: Commentarius in Acta Apostolorum et reliqua ejus scripta didactica et polemica comprehendens. Irenopoli /Amsterdam?/ 1656, 4`, s. 356.

/-/ Wolzogenii Ludovici: Compendium religionis Christianae. Irenopoli /Amsterdam?/ 1656, 4`, s. 89.

/-/ Wolzogenii Ludovici: Responsio ad Jonae Schlichtingii a Bucowietz annotationes in annotationes de bello, magistratu et privata defensioneIrenopoli /Amsterdam?/ 1656, 4`, s. 93-133, 8 nlb.

/index/,  Estr. T. XIII str. 47. Estreicher notuje tylko część z tego wydania

4. Socyn Faust Senensis: Commentarius in epistolam Johannes Apostoli primam. Irenopoli 1656, s. 157-263.

/-/ De sacre scripturae autoritate. Libellus... Cui addita est Summa Religionis Christianae, ejusdem Socini. Utrumque ex Italico in Latinum conversum. Irenopoli 1656, s. 265-285.

/-/ Lectiones sacrae... Quibus auctoritas Sacrarum Literarum praesertim Novi Foederis asseritur. Opus imperfectum.. Irenpoli 1656, 4`, s. 287-322.

/-/ Tractatus de Ecclesia... Irenopoli 1656, 4`, s. 323-372.

/-/ Ad amicos epistolae. In quibus variae de rebus divinis quaestiones expediuntur, multaque Sacrarum Litterarum loca explanantur. Additae sunt paucae aliorum ad Socicinum Epistolae, ad quas ipse respondet. De novo accesserunt quaedam A. Dudithii Epistolae. Irenopoli 1656, 4`, s. 373-536.

/-/ Praelectiones theologicae... 1. Thess. 5. 19. Prophetias nolite spernere. Omnia probantes, (quod) bonum (est) tenete. Irenopoli 1656, 4`, s. 537-600.

/-/ Tractatus de Justificatione... Justus ex fide vivet Hebr. 10.38. Irenopoli 1656, 4`, s. 601-627.

/-/ Elenchi sophistici ... in gratiam amicorum explicati, et exemplis Theologicis illustrati. Explicatio duplex est: altera brevior, altera fusior: quam posteriorem auctor sine scripto amicis dictavit: verum nec absolvit, nec recognovitIrenopoli 1656, 4`, s. 629-707. / W tym "Quod Regni Poloniae et magni ducatus Lithuaniae homines.../.

/-/ De baptismo aquae disputatio.... Cui accesserunt Ejusdem Fausti Socini. I. Responsiones ad priores et posteriores notas Andreae Dudithii in Disputat de Baptismo. II. Responsio ad Martini Czechovicii Notas in Appendice libri ipsius de Paedo - Baptismo. Irenopoli 1656, 4`, s. 709-814. /s. 789-790 z niewielkim ubytkiem tekstu/. /+ dodatek Dissertatio Super Hisce Operibus, s. 8 nlb; Vita Authoris Conscripta ab Equite Polono, s. 8 nlb./

/-/ Concionis Christi, quae habetur capite quinto, sexto, et septimo apud Matthaeum Euangelistam, explicatio. Dictata a ... Opus ad finem non perductum. Irenopoli 1656, 4`, s. 4 nlb., 73.

/-/ Explicatio Primae partis primi capitis Euangelistae Johannis script... Irenopoli 1656, 4`, s. 75-113.

/-/ Defensio. Disputationis suae de loco septimi Capitis Epistolae ad Romanos, sub nomine Prosperi Dysidaei, ante 12 annos ab se editae. Adversus Reprehensiones N.N. Ministri (ut vocant) Euangelici nuper scrpitas et ab amico ad semissas. Anno a Christo nato 1595. Irenopoli 1656, 4`, s. 115-156.

5. Schlichtingium Jonam de Bukowiec: Commentaria posthuma, in plerosque Novi Testamenti libros. Cuncta hactenus inedita. In duos Tomos distincta. Quorum Catalogum versa pagina exhibet. Quibus additi sunt tres indices copiosissimi, quorum primus est locorum S. Scripturae, in hoc opere vel breviter vel prolixius explicatorum. Secundus est rerum memorabolium. Tertius Phrasium in hoc opere ex Vetere, praesertim vero ex Novo Testamento indicatarum.Irenopoli 1656, 4`, s. 14 nlb., 325 /str. 191/194 uzupełnione ręcznym pismem/.

/-/ Tomus alter. Equitis Poloni Operum Exegeticorum Posthumorum. S. 427, nlb. 56, Estr. T. XIII s. 46. /6. 

6. Przipcovii Samuelis: Equitis Poloni et Consiliarii Electoris Brandenburgici Cogitationes Sacrae ad initum Euangelii Matthaei et omnes Epistolas Apostolicas. Nec non tractatus varii argumenti, praecipue de Jure Christiani Magistratus.

Quorum Catalogus post praefationem exhibetur. Eleutheropoli 1692, 4`, s. 14 nlb., 880, 20 nlb., Estr. T. XIII s. 47. 

TWARDA OPRAWA EPOKI JEDNORODNA PERGAMINOWA Z WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI I BARWNYMI SZYLDAMI, OBCIĘCIA KART BARWIOEN NA CZERWONO

Zbiór pism Braci Polskich. Seria „Bibliotheca Fratrum Polonorum” to monumentalne wydawnictwo, na które składał się dorobek polskich arian, a które w 1674 trafi ło na indeks ksiąg zakazanych. Seria wywarła znaczący wpływ na postępowych myślicieli Zachodu, m.in. John a Locke'a i Barucha Spinozę.

„BRACIA POLSCY, zwani są również socynianami, arianami, chrystianami lub unitarianami (rzadziej rakowianami — tak po zjeździe rakowskim, lub pogardliwie nurkami — od formy chrztu). Najsłuszniejsza zdaje się być nazwa pierwsza, gdyż pochodzi od nich samych. Socynianami zwani byli od Fausta Socyna, jako zwolennicy jego poglądów. Arianami nazwani zostali przez katolików oraz innych protestantów, jako zwolennicy jednego z pierwszych antytrynitariuszy — biskupa Ariusza. Jest to najradykalniejszy, a zarazem najbardziej postępowy odłam wśród protestantów. 

Niewątpliwie bardzo pozytywnie zapisali się w polskich dziejach tak kulturowych jak i religijnych. Bracia Polscy wyodrębnili się w latach 1562-1565 jako tzw. zbór mniejszy z Kościoła ewangelicko-reformowanego (kalwińskiego). Przyczyną tego kroku stała się coraz większa dominacja wewnątrz Kościoła kalwińskiego bogatej szlachty oraz magnaterii (w 1560 odsunięto plebejuszy do wpływu na zarządzanie zborem). Nauki ich dawniej szerzyły się głównie między drobną szlachtą na Podkarpaciu, Kujawach, Podlasiu, a zwłaszcza na Litwie. Byli przy tym tępieni zarówno przez katolików, jak i przez kalwinistów. Ich ciężką sytuację pogarszał dodatkowo fakt, że również w ich łonie toczyły się ciągłe spory. W wyniku tego nie potrafili wywalczyć sobie szerszego uznania i stałego miejsca wśród polskich wyznań (nie zostali np. dopuszczeni do ugody toruńskiej z 1645 r.). Pierwszy, najtrudniejszy okres formowania się poglądów Braci Polskich, zakończył się wraz z przybyciem do Polski Fausta Socyna, który wpłynął na ujednolicenie ich nauki. Do tej pory „eksperymentowano" zarówno dogmatycznie, społecznie, jak i filozoficznie. Ujednolicony ruch Braci Polskich zwany był odtąd częściej (polskim) socynianizmem lub unitarianizmem (najważniejszym źródłem wiary miało pozostać Pismo Święte, którego ramy jednak zakreśla rozum, ostatecznie odrzucono bóstwo Jezusa). Socynianizm w znacznej mierze przyczynił się do racjonalizacji religii oraz do ostatecznego wykrystalizowania się deizmu (zwłaszcza Crell). Jak pisał L. Szczucki, świetny znawca dorobku Braci Polskich, "przewodnim rysem doktryny socyniańskiej jest minimalizacja doktryny (...), jej humanizacja." Mnie bliscy są z uwagi na pewien wątek sceptycyzmu, jaki cechuje ich wyznanie. Jak podaje o Braciach Polskich Encyklopedia PWN 2000: "odegrali wybitną rolę w sporach teologicznych XVI-XVII w., rozwoju szkolnictwa oraz nauki i literatury polskiej". Swoje ośrodki edukacyjne posiadali w Pińczowie, Lubartowie, Lublinie oraz w Rakowie (Akademia Rakowska, do której uczęszczali również dzieci katolickie, z uwagi na wysoki poziom nauczania oraz całkowitą tolerancję dla innych wyznań). Do osiągnięć na polu literatury możemy zaliczyć liczne przekłady Biblii, katechizmy, wiersze religijne i pieśni, dzieła teologiczno- polemiczne. Na polu naukowym zabłysnął Piotr Statorius-Stojeński, który stworzył pierwszą gramatykę polską oraz Jan Mączyński, autor świetnego słownika łacińsko-polskiego.

Dzieła rzadkie, szczególnie z uwagi na fakt, że księgi trafiły w 1674 roku na Indeks Ksiąg  Zakazanych.
Dla przykładu dzieła Jana Crella były publicznie palone na stosie! 

STAN BDB/ nie licząc kilku ww. mankamentów/ EFEKTOWNY ZESTAW!

Ten egzemplarz nie jest już dostępny.

 

 

Lubicie to, dajcie łapkę w górę:

 

https://www.facebook.com/antyksobieski/#

https://www.antyksobieski.pl/images/frontend/theme/default2/social/fb_bw.png 

 

 

Polecane artykuły

Mikołaj z Błonia z 1488 roku. Polski inkunabuł w europejskim stanie.

Mikołaj z Błonia z 1488 roku. Polski inkunabuł w europejskim stanie.

13-07-2018
Mikołaj z Błonia z 1488 roku. Polski inkunabuł w europejskim stanie. Warto zauważyć, że w obrocie krajowym w ciągu roku na polskich aukcjach pojawiają się zaledwie 1-2 inkunabuły. Stan zachowania polskich inkunabułów z uwagi na nasz dorobek dziejowy obfitujący w rozmaite wojny,...
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego z 1693r. Rzadki polski starodruk sprzed 328 lat!

Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego z 1693r. Rzadki polski starodruk sprzed 328 lat!

11-08-2021
"Najlepsze z najlepszych", czyli creme de la creme, "The best of the best" to dział, gdzie prezentujemy rzeczy ekstremalnie rzadkie, druki cenne i poszukiwane, prawdziwe białe kruki- nie tylko z naszej oferty, ale najlepsze na rynku. Książki te najczęściej nie goszczą na łamach naszego...
Szczerbic -  Artykuły Securitatis ... Speculum Saxonum albo Prawo Saskie Y Mydeburskie. Rzadkie polskie starodruki prawnicze.

Szczerbic - Artykuły Securitatis ... Speculum Saxonum albo Prawo Saskie Y Mydeburskie. Rzadkie polskie starodruki prawnicze.

08-11-2018
Szczerbic - Artykuły Securitatis ... Speculum Saxonum albo Prawo Saskie Y Mydeburskie. Rzadkie polskie starodruki prawnicze. "Najlepsze z najlepszych", czyli creme de la creme, "The best of the best" to dział, gdzie prezentujemy rzeczy ekstremalnie rzadkie, druki cenne i...
Starodruki medyczne polonica.

Starodruki medyczne polonica.

28-09-2018
Najlepsze z najlepszych. Starodruki medyczne polonica. W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami finałem "3. Aukcji książek i starodruków" Antykwariatu Sobieski, przedstawimy Panstwu trzy  tematycznie powiązane starodruki, które weszły do katalogu tejże imprezy....