PRAWA Z STATUTU W. X. LITEWSKIEGO Y KONSTYTUCYI. Warszawa 1783

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 15797
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 6 999,00 zł

PRAWA Z STATUTU W. X. LITEWSKIEGO Y KONSTYTUCYI. Warszawa 1783

PRAWA Z STATUTU W. X. LITEWSKIEGO Y KONSTYTUCYI,

Dla Wygody Pilnuiących Z Urzędu Albo Potrzeby Sądów Y Dla Innych Obywatelów Koronnych Y Litewskich Wiadomości

porządnie podług alfabetu zebrane a ile w processa prawne wchodzących o pretensye wszelakie.

Za Pozwoleniem Zwierzchności. Za Przywileiem. 

Warszawa 1783. Nakładem y Drukiem Michała Grölla Księgarza Nadwornego J.K. Mci, str. [8], 796, [16], format 10x16,5 cm

(Estr. T. 25). "Na pocz. przyw. Stan. Augusta, zakazujący przedruku trzech dzieł wydanych przez Grölla (z r. 1781).

Poczem: O początku praw Koronnych y W. X. Lit. Jest to układ alfabetyczny przepisów Statutowych wraz z przepisami z konstytucji sejmowych. Układacz oparł się na edycji z r. 1744 i zużytkował podane tam popod każdym artykułem odsyłacze do konstytucji pol. i lit., ale dopełnił je konstyt. z r. 1764" (Estreicher).

 Rzadkie!

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA Z EPOKI. NA GRZBIECIE WYPUKŁE ZWIĘZY

Stan DB/ przetarcia i przybrudzenia opr., niew. ubytki grzbietu, zabrązowienia i zaplamienia kart, postrzępienia  narożników kilku pierwszych kart, wpis i pieczęć własność. 

Proweniencja: Na str. nr 1 odręczny wpis: "Jan Ursyn Niemcewicz" herbu Rawicz (1869-1933), polski właściciel ziemski i działacz społeczny na Polesiu, pierwszy w II Rzeczypospolitej prezydent Brześcia Litewskiego.