SZCZERBIC- ARTYKUŁY SECURITATIS...SPECULUM SAXONUM ALBO PRAWO SASKIE Y MYDEBURSKIE wyd.1646

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 11605
  • Dostępność: Brak  (0 szt.)

SZCZERBIC Paweł (1552-1609)

ARTYKUŁY SECURITATIS

przy Boku Ie°K.M. Naywyzszych Sadow Marszałkowskich, Przy tym

SPECULUM SAXONUM ALBO PRAWO SASKIE Y MYDEBURSKIE

Do tego przydano Prawo Pruskie abo Chełminskie, cum Gratia et Privilegio S.R.M.

Paweł Kruszwic, Prawo chełmieńskie poprawione..  xiag pięcioro..

1646 

3 współoprawne rzadkie polskie starodruki prawnicze:

SZCZERBIC Paweł (1552-1609)

ARTYKUŁY SECURITATIS

przy Boku Ie°K.M. Naywyzszych Sadow Marszałkowskich, Przy tym

SPECULUM SAXONUM ALBO PRAWO SASKIE Y MYDEBURSKIE

Do tego przydano Prawo Pruskie abo Chełminskie, cum Gratia et Privilegio S.R.M.

[współoprawne z:]

SZCZERBIC Paweł (1552-1609)

IUS MUNICIPALE, TO JEST PRAWO MIEJSKIE MAYDEBURSKIE

nowo z łacińskiego i niemieckiego na polski język z pilnością y wiernie przełożone.

[współoprawne z:]

KRUSZEWIC/ KRUSZEWICZ Paweł [ z Chełmna]

PRAWO CHEŁMIEŃSKIE

poprawione z łacińskiego języka na polskie przetłumaczone na xiąg pięcioro ku pospolitemu pożytkowi przełożone przez...

Plato Lib V de Legib Magna est Virtus et Victoria Patriis legibus obtemperare et in eo se ipsum vincere

Cum Gratia & Priuilegio S.R.M.

Warszawa: w Drukarni Piotra Elerta I.K.M Typographa, Roku Pańskiego 1646, str. [18], 487, [1] ; [2] miedzioryty; [14], 182; [2], [8] 79, [1]; format Folio: 19,6x29cm; 

 

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA WIĄZANA NA SZNURKI [SZNURKI PŁÓCIENNE, PÓŹNIEJSZE]

 

K.tyt.  przedsawiająca portret Władysława IV i całostronicowy herb Kazanowskich Grzymała, sztychowany przez Wilhelma Hondiusa (1597-1652).

Interesujący prawniczy klocek w języku polskim z warszawskiej oficyny drukarza Piotra Elerta (†1653) muzyka, śpiewaka i Królewskiego Typografa. 

Dwa dzieła autorstwa Pawła Szczerbica (1552-1609), prawnika, syndyka lwowskiego i sekretarza królewskiego, czł. komisji dla korektury Statutu litewskiego; wyd. III Speculum Saxonum – w układzie alfabetycznym oraz wyd. III przekładu polskiego Ius Municipale To iest Prawo Mieyskie.

Weichbild magdeburski (łac. Ius municipale magdeburgense) – pomocniczy spis praw, który razem z Zwierciadłem saskim kształtował całokształt życia prawnego w ramach prawa magdeburskiego, potocznie zwanego magdeburgią lub Saxonem. Prawo to mówiło o obywatelstwie miejskim, o założeniu miasta, o sądach w mieście, o radzie miejskiej, o administracji przestrzennej miasta, o długach i targach itp., dotyczyło więc tylko specyficznych stosunków prawnych panujących w mieście. Jego tłumaczenie polskie po okresie polonizacji ludności niemieckiej ukazało się drukiem w 1581 oraz 1610 roku staraniem syndyka lwowskiego Pawła Szczerbca pt. Ius municipale, to jest prawo miejskie magdeburskie. Było pierwszym wiernym przekładem wersji łacińskiej. Od XVI wieku Weichbild stał się razem z Zwierciadłem saskim podstawą lokacji miejskich i wiejskich. Ius municipale zawiera przepisy z zakresu prawa materialnego oraz procesowego, z przewagą przepisów z różnych dziedzin prawa cywilnego. Bardzo interesujące są rozważania autora z początkowej części dzieła, poświęcone genezie prawa, jego podziałom, jak również roli prawa w społeczeństwie. Na szczególną uwagę zasługują liczne przytaczane przez autora rytuały towarzyszące poszczególnym czynnościom prawnym, a także rozważania odnośnie do ordaliów, czyli “sądów Bożych”. Obok dzieł autorstwa Bartłomieja Groickiego prace Pawła Szczerbica stanowią podstawowe źródło poznania prawa miejskiego Pierwszej Rzeczypospolitej.

Trzeci druk to drugie wydanie w j.polskim Prawa chełmińskiego (niem. Kulmer Recht, łac. Jus Culmense vetus) – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1233 roku w Chełmnie i Toruniu. Pierwsze wydanie z różnymi dodatkami ogłosił w roku 1623, w Poznaniu Paweł Kuszewicz. 

Rzadkie!

 

Stan DB/oprawa po poprawkach introligatorskich, ślady przebarwień, zawilgoceń, reperowane ubytki kilku pierwszych i ostatnich kart, 3k. w reprodukcji (karta tytułowa "Artykuły securitatis", trzecia karta dedykacji oraz ostatnia strona 79 z trzeciego starodruku), poza tym stan DB