Członkostwo w Stowarzyszeniu Antykwariuszy i Marszandów Polskich

Z dniem 19 kwietnia 2019 Antykwariat Sobieski został przyjęty do szacownego grona Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich oraz Międzynarodowej Unii Antykwarycznej CINOA.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją osób fizycznych uczestniczących w działalności gospodarczej, naukowej, popularyzatorskiej w zakresie handlu dziełami sztuki, przedmiotami kultury materialnej oraz książek i wydawnictw.

Wśród celów stowarzyszenia należy zaakcentować kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej wśród osób zrzeszonych i niezrzeszonych, a także stworzenie niezbędnych warunków dla promocji polskiej sztuki dawnej i książki, w kraju i zagranicą.

Członkowie SAiMP mają być traktowani jako firmy wiarygodne i godne zaufania.

SAiMP od 1998 roku jest członkiem Międzynarodowej Unii Antykwarycznej CINOA.

Dziękujemy Państwu za zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo w dotychczasowej współpracy.

Z bibliofilskim pozdrowieniem

Paweł Kołata, Antykwariat Sobieski.