ZALESKI - POEZIJA wyd. Paryż 1841r. PIERWODRUK dedykacja dla A. Mickiewicza

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3252
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 2 399,00 zł

ZALESKI BOHDAN

POEZIJA

Paryż 1841r.

ZALESKI BOHDAN

POEZIJA

Paryż 1841r., str. 139, format 11 x 16,5cm

PIERWODRUK

Dedykacja dla A. Mickiewicza

Polski poeta okresu romantyzmu. Był jednym z pierwszych polskich poetów romantycznych. Debiutował poematem Duma o Wacławie w 1819r. Styl jego poezji Maurycy Mochnacki określał mianem "brylantowego".  Jego wiersze były pisane rzadko spotykanym w poezji polskiej tzw. sylabotonikiem melicznym, charakteryzującym się bardzo regularnym uporządkowaniem sylab akcentowanych i niezwykłą melodyką wiersza.  Z tego powodu wiele jego utworów stało się bardzo popularnymi i uzyskało oprawę muzyczną, również ze strony wybitnych ówczesnych kompozytorów, m.in. Chopina.

Jednak ten typ liryki nie zyskał uznania wielu ówczesnych poetów – Słowacki i Norwid  atakowali go za, ich zdaniem, "dziecinne rymy". Z uznaniem natomiast wyrażał się o nim Adam Mickiewicz  dedykując Zaleskiemu wiersz "Do B... Z.". Przez współczesnych mu był uznawany za "patriarchę poezji polskiej".

W powstaniu listopadowym walczył m.in. pod Sochaczewem i Grochowem, za co otrzymał Krzyż Virtuti Militari. Działał również jako poseł na sejm powstańczy, oraz jako sekretarz prezydenta Warszawy. Po klęsce powstania, wraz z korpusem generała Ramorino, przedostał się do Prus i stamtąd udał się do Lwowa, a w końcu – do Paryża. W Paryżu brał czynny udział w życiu emigracyjnym, wstępując do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.  źródło: Wikipedia 

OPRAWA TWARDA Z EPOKI [na grzbiecie tzw. kaliko]

Stan DB otarcia oprawy, charakterystyczne rdzawe plamki [tzw. foxing]