WYSOCKI - ADWENT Z POSTEM KAZANIAMI O SĄDZIE BOŻYM, O MĘCE PAŃSKIEY wyd. 1749 oprawa

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 9589
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 3 599,00 zł

WYSOCKI - ADWENT Z POSTEM KAZANIAMI O SĄDZIE BOŻYM, O MĘCE PAŃSKIEY wyd. 1749 oprawa

WYSOCKI Samuel od św. Floriana, pijar (1706-1771)
ADWENT Z POSTEM
KAZANIAMI O SĄDZIE BOŻYM, O MĘCE PAŃSKIEY,
o pokucie, o umartwieni piąciu ciała zmysłów, y inszych Prawdach Wiary Chrześcijańskiey ,
ku większej Chwale Boskiey, y pożytkowi dusz ludzkich po różnych Katedrach z Regestrem Kaznodzieyskim
na wszystkie Roku Niedziele, Zapowiedziany.
Głośnemu na wszystkie czasy JmieniowiJJ. WW. Ich  Mców Panów,
Karola Margrabi na Mirowie Wielkopolskich Gonzagi Myszkowskiego, Koniuszego Koronnego, Generała Mało-Polskiego,
Krakowskiego, Lipinskiego Starosty.
Jana Cześnika Kor: Starosty Lanckoronskiego, Hieronima Starosty Zarnowieckiego, Generała Woysk J. K. Mci y Rzeczypospolitey, Wielkopolskich
Na Zywcu, y Pieskowey Skale S. P. R. Hrabiów.
Kawalerów Orła Białego,
Na dowów, y powinney Oświadczenie wdzięczności Poświęcony.
Przez
X. Samuela od S. Floryana Scholarum Piarum, Prowincyi Polskiey Assystenta Roku Pańskiego 1749
[tu linia, a pod nią:]
w Warszawie  w Drukarni J. K. Mci y Rzeczy Pospolitey Collegium XX.
Scholarum Piarum, k.  tyt. i k.5 nlb., str. 775 liczb. i 4 nlb. (regestr); format folio: 18,5 x 32 cm;
Strona 775 liczb. mylnie oznaczona 705.
"Na odwr. k. tyt.  herb Wielopolskich Stary Koń, po czym idzie 30 i kilka wierszyków, napisanych przez Kawalerów w szkołach warsz. S. P. zostających (są tu Wodziccy, Szymanowscy, Lasoccy, Turłowie, Narzymscy, Ponińscy, Swidzyńscy, Czapscy). Wszysto to zapewne utwór Autora kazań"...
"Język kazań jest czysty (z wyjątkiem łac. cytatów z Pisma św.): treść moralizująca. Kazania kończą się zazwyczaj "reflexyą z melancholią" na temat ludzkich grzechów. Opowiada obszernie o Sądzie ostat. (str. 110-70) i o piekle. Wzywa do pobożności i do praktyk katolickich. Na str. 383 jest kazanie przeciw obżarstwu; na str. 397 przeciw piżmom i balsamom. Na ogół wypełnione są kazania ogólnikami, a mówca unika omawiania konkretnego grzechów jai i spraw publicznych."
Estreicher XXXIII, 462

TWARDA OPRAWA SKÓRA WSPÓŁCZESNA STYLIZOWANA NA OPRAWĘ Z EPOKI, NA OBU LICACH ŚLEPE TOCZENIA, NA GRZBIECIE PRAWDZIWE ZWIĘZY

STAN BDB/ egzemplarz po fachowej konserwacji, kilka początkowych i końcowych kart ma nakruszone krawędzie