TWARDOWSKI- WOYNA DOMOWA Z KOZAKI Y TATARY, MOSKWĄ, POTYM SZWEDAMI, I Z WĘGRY wyd.1681

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 9588
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 35 999,00 zł

TWARDOWSKI- WOYNA DOMOWA Z KOZAKI Y TATARY, MOSKWĄ, POTYM SZWEDAMI, I Z WĘGRY wyd.1681

TWARDOWSKI Samuel ze Skrzypny.

WOYNA DOMOWA Z KOZAKI Y TATARY, MOSKWĄ, POTYM SZWEDAMI, I Z WĘGRY

Przez lat dwanaście za panowania Iana Kazimierza Króla Polskiego tocząca się [...]

Calissii (Kalisz) 1681. Typis Collegij Calissiensis Soc[ietatis] Jesu, k. tyt., frontispis (miedzioryt), k. [1], s. 104, 284, winietki, inicjały (drzeworyty); format 19x30cm

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK Z EPOKI, NA OKŁADZINACH RĘCZNIE BARWIONY W MASIE PAPIER MARMURKOWY, GRZBIET PŁASKI PODZIELONY NA POLA ŚLEPYMI TŁOCZENIAMI, W TRZECIM POLU ŚLEPO TŁOCZONY TYTUŁ DZIEŁA, OBCIĘCIA KART BARWIONE W EPOCE

 

E.XXXI, 442-443.

Samuel Ludwik Twardowski herbu Ogończyk, Samuel ze Skrzypny, (używał nazwiska dziada po kądzieli; nazwisko po mieczu: Skrzypiński), pseudonim S.T. ze Skrzypny, krypt.: S. T. Z. S. = Samuel Twardowski ze Skrzypny, (ur. pomiędzy 1595 a 1600 w Lutyni, zm. 6 lipca 1661 w Zalesiu Wielkim) – jeden z najwybitniejszych polskich poetów barokowych, epik, panegirysta, satyryk, tłumacz i historyk.

"Wojna domowa z Kozaki i Tatary" to jedno z głównych dzieł w twórczości Samuela Twardowskiego, oszerne i czasem nazywane epopeją narodową. Było wydawane etapami w latach sześćdziesiątych. 

Oferowany egzemplarz stanowi pierwsze wydanie całości utworu. 

Szczegółowa, wierszowana relacja o wojnie z Chmielnickim, na tle szeroko zarysowanych dziejów Rzeczypospolitej.

Dzieło zwraca uwagę bogactwem
materiału historyczno-obyczajowego oraz malarskością i plastycznością opisu. Składa się z czterech części. Pierwsza omawia wydarzenia z r. 1648, mówi o Kozakach i Chmielnickim, o klęskach polskich i śmierci króla, o okrucieństwach chłopskich, działaniach Wiśniowieckiego, o bitwie pod Piławcami, o mianowaniu Wiśniowieckiego regimentarzem, poselstwie Kisiela, wyborze króla, oblężeniu Zbaraża, rokowaniach z Tatarami, o wizycie króla w Toporowie, obozie pod Zborowem, pospolitym ruszeniu, listach króla do chana i Chmielnickiego, paktach zborowskich. Część druga omawia bitwę
pod Beresteczkiem i ugodę białocerkiewską, część trzecia wydarzenia od bitwy pod Batohem do bitwy pod Żwańcem, część czwarta omawia dalszy ciąg wydarzeń aż do ugody perejasławskiej.
„Przedstawienie rzeczy obfituje w mnóstwo interesujących szczegółów. Zwłaszcza tam, gdzie autor był świadkiem wypadków (na Ukrainie, w Wielkopolsce). Doskonale oddaje pojęcia ogółu szlachty i jej poglądy. W wielu ustępach nie szczędzi jednak „braciom” ostrych wyrzutów i podnosi, że odpowiedzialność
za ten potop nieszczęść Polska sama ponosi. Ma odwagę w pisaniu o wielu drażliwych sprawach: spory o godności, prywata, obrażona duma magnatów.” (Estreicher)

Stan DB/ egzemplarz po fachowej konserwacji, oprawa współczesna (zachowano oryginalny grzbiet), nowe wyklejki, kilka kart wzmocnionych bibułą od strony bloku, na 3 końcowych kartach podklejenia, egzemplarz nieco przycięty (przez introligatora w epoce), miejscami przebarwienia, komplet kart