STRONCZYŃSKI- ROZRYWKI ENTOMOLOGICZNE wyd. 1835 kolorowane tablice

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8394
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 2 499,00 zł

STRONCZYŃSKI- ROZRYWKI ENTOMOLOGICZNE wyd. 1835 kolorowane tablice

STRONCZYŃSKI K[azimierz]

ROZRYWKI ENTOMOLOGICZNE 

dla młodzieży.

Pisemko zawierające w sobie opisy pospolitszych owadów krajowych. Książeczka.

Warszawa 1835. 16, str. [8 - prospekt], k. [17 - opisy], tabl. 15 [w tym 12 kolorowanych];  str. [8 - prospekt], k. [4 - opisy], tabl. 4 [w tym 1 kolorowana];

W sumie 21k. opisów oraz 16 k.tablic ujętych w dwóch kopiach oryginalnych kartonowych  teczek. Prospekty we współczesnej kopii.

Estreicher (E.4, 394) opisuje pierwszą książeczkę [z katalogów aukcyjnych dowiadujemy się także o istnieniu drugiej], nie podając objętości, ani nie lokalizując choćby jednego egz.

Każda część składała się z 24 litografowanych przez Stronczyńskiego tablic obrazujących okazy poszczególnych gatunków owadów, karty ze „Spisem gatunków” oraz 24 kart z opisem wyglądu i charakterystyką owada (w języku pol. i łac.) uwzględniającą rzadkość i zasięg jego występowania.

Rzadkie!


STRONCZYŃSKI Kazimierz (1809-1896) przyrodnik, paleograf, numizmatyk, sfragistyk, heraldyk, kolekcjoner. Źródło: Polski Słownik Biograficzny t. 44 s. 366;

Stan BDB