ROCZNIK TOWARZYSTWA HERALDYCZNEGO WE LWOWIE tom V - rok 1920

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 17124
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 199,00 zł

ROCZNIK TOWARZYSTWA HERALDYCZNEGO WE LWOWIE tom V - rok 1920

ROCZNIK TOWARZYSTWA HERALDYCZNEGO WE LWOWIE

pod redakcją drą Władysława Semkowicza

tom V - rok 1920

Kraków, 1921r. nakł. Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, str. 130, format 20x30 cm

Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego – pismo wydawane w latach 1905-1913 we Lwowie, a w latach 1920-1930 w Krakowie pod redakcją Władysława Semkowicza (początkowo pod nazwą "Rocznik Towarzystwa Heraldycznego"). Pismo poświęcone było nie tylko heraldyce, ale również sfragistyce i genealogii. Poza artykułami K. Dobrowolskiego, Stanisława Kozierowskiego, S. Mikuckiego, B. Namysłowskiego, Hanny Polaczkówny, A. Prohaski i innych, pismo zamieszczało polską bibliografię heraldyczno-genealogiczną w opracowaniu Zygmunta Wdowiszewskiego.

zawiera:

Od redakcji

Studja nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego VIII. Ród Samsonów-Watów przez ks. Stanisława Kozierowskiego (z mapą)

O litewskich rojach bojarskich zbadanych ze szlachtą polską w Horodle 1413r.n(img dalszy) przez Dra Włdysława Semkowicza (z mapą)

O kolebce rodu Zamojskich i o Piwach-Prawdzicach na Rusi przez Dra Kazimierza Sochaniewicza

Ród Sałtykowych-Sołtyków i list Michaiła Hlebowicza Sałtykowa do Lwa Sapiehy z r. 1611 przez Z. L. Radzimińskiego

Utrata i odzyskanie szlachectwa przez Dra Antoniego Prochaskę

Pieczęć Polska przy akcji traktatu pokojowego w Arras z 1435r. przez Dra Władysława Semkowicza

Zużytkowanie metryk kościelnych do badań naukowych przez Dra Kazimierza Dobrowolskiego

Recenzje

dr Leon Białkowski: Podole w XVI wieku przez Dra Z. L. Radzińskiego

Otto Forst-Battaglia: Genealogische Tabellen zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit, Tanze. Vom Herrenstande, przez Dra Władysława Semkowicza

Zagadnienia i Odpowiedzi

Sprawy Towarzystwa

Pokwitowania

Sprostowania

 

 

MIĘKKA OPRAWA

Stan BDB-/ podniszczone krawędzie kart i okładek, drobny foxing