PRAWIDŁA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO DLA KAŻDEGO WIEKU I STANU wyd. 1911

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 15595
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 2 499,00 zł

PRAWIDŁA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO DLA KAŻDEGO WIEKU I STANU

napisał Ks. Op. O. Bitschnau

Liczne ilustracje

PRAWIDŁA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO DLA KAŻDEGO WIEKU I STANU
NAPISAŁ KS. OJCIEC BITSCHNAU

PRZEŁOŻYŁ NA POLSKIE
KS. JÓZEF JANISZEWSKI


Mikołów - Warszawa[1911], nakł. K. Miarki, str nlb. 12 + VIII + 624; liczne ilustracje w tekscie [także całostronnicowe] oraz na osobnych tablicach- barwne chromolitografie na papierze kredowym; format 21 x 28 cm

TWARDA OPRAWA WYDAWNICZA PŁÓCIENNA OZDOBNA O STYLISTYCE SECESYJNEJ, TŁOCZENIA NA GRZBIECIE I LICACH, OBCIĘCIA KART BARWIONE, ZACHOWANE KARTONOWE ETUI.
RZADKI WARIANT WYDAWNICZY OPRAWY!

Wydawnictwo Karola Miarki w Mikołowie tak reklamowało przed wojną
tę unikatowa publikację [fragment] :

"Wspaniałe dzieło dla dla chrześcijan wszystkich stanów polecone przez
Ojca św. Piusa X.

... Książka ta jest cennym nabytkiem w naszej literaturze religijnej.
Treść dzieła obejmuje całość życia chrześcijańskiego,
dotyczy wszystkich, zarówno starych, jak i młodych [...]
Podaje najcenniejsze nauki, wykazując obowiązki, cnoty i dolegliwości
każdego stanu. Treść dzieła wsparta pięknemi
i pouczającemi ilustracjami podnosi je do stopnia pierwszorzędnej
księgi rodzinnej, źródła nauk i wskazówek tak dla rodziców, jak niemniej
dla dorastających synów i córek.

Korzyści więc wynikające z posiadania tej książki są nieobliczalne."


Księga posiada stosowne zezwolenie na druk ówczesnych władz kościelnych :

Pozwalamy drukować.

Od Ordynaryatu Biskupiego łać.

Przemyśl, 17 lipca 1911.

† Karol Józef

bisk. sufr. wik. gen.

[ Biskup Karol Józef Fiszer, biskup sufragan, wikariusz generalny diecezji przemyskiej ]


Księga zawiera wydrukowane na stronach :

Polecenie dzieła przez Jego Świątobliwość Papieża Piusa X.,

a także dedykację od tłumacza :

Jego Ekscelencyi Najprzewielebniejszemu

Ks. Dr. Józefowi Bilczewskiemu

Arcybiskupowi-Metropolicie lwowskiemu obrz. łac.

Najtroskliwszemu Opiekunowi

wszystkich stanów a zwłaszcza młodzieży itd. itd.


Słowo o powstaniu i celu dzieła - Mikołów, w dzień św. Józefa 1911.
Wydawnictwo Dzieł Ludowych Karola Miarki, Sp. z ogr. por.

oraz od tłómacza [tłumacza] :

Pisałem w Hliboce na Bukowinie. Tłómacz


Księga pona 100 - lat temu ze względu na wysokie koszty wydania
(oprawa, ilustracje, zdobienia itd.), była artykułem luksusowym
dlatego najczęściej na Śląsku była prezentem ślubnym.
W mniej zamożnych rodzinach była przekazywana z pokolenia na pokolenie.


SPIS RZECZY :

I. Chrześcijański stan małżeński

1. Wysokie znaczenie małżeństwa
2. Małżeństwo chrześcijańskie
3. Małżeństwo chrześcijańskie - Sakramentem
4. Trudności stanu małżeńskiego
5. Obowiązki wspólne małżonków
6. Obowiązki szczególne chrześcijańskich małżonków
7. Chrześcijański ojciec rodziny
8. Chrześcijańska matka rodziny
9. Potęga wychowania
10. Powołanie do stanu małżeńskiego
11. Małżeństwa mieszane

II. Stan młodzieńczy

1. Godność człowieka
2. Godność chrześcijanina
3. Stan łaski chrześcijanina
4. Największe szczęście chrześcijanina
5. Chrześcijanin - dzieckiem Maryi
6. Chrześcijanin w towarzystwie Aniołów i  Świętych
7. Cnota u młodzieży
8. Cnota dziewictwa
9. Cnota posłuszeństwa
10. Nieczystość
11. Pycha

III. Stan bezżenny (wolny)

1. Wybór stanu
2. Szczęście w stanie bezżennym
3. Użyteczność stanu bezżennego
4. Trudności stanu bezżennego
5. Obowiązki stanu bezżennego
6. Znaki powołania do stanu bezżennego

IV. Stan zakonny

1. Zadanie stanu zakonnego w Kościele katolickim
2. Szczęście w stanie zakonnym
3. Obowiązki stanu zakonnego
4. Znaki powołania do stanu zakonnego

V. Stan kapłański

1. Przeznaczenie kapłana
2. Działalność stanu kapłańskiego
3. Obowiązki stanu kapłańskiego
4. Trudności stanu kapłańskiego
5. Znaki powołania do stanu kapłańskiego

VI. Stan nauczycielski

1. Godność nauczyciela
2. Przymioty nauczyciela
3. Trudności stanu nauczycielskiego

VII. Stan włościański

1. Szczęście w stanie włościańskim
2. Trudności stanu włościańskiego
3. Obecna nędza stanu włościańskiego i jej przyczyny

VIII. Stan rzemieślników i robotników

1. Zacność tego stanu
2. Upadek stanu rzemieślniczego

IX. Stan wojskowy

X. Stan wdowi

Xl. Stan ubogich

XII. Stan służebny

XIII. Stan zamożnych

XIV. Stan przełożonych

1. Stan przełożonych świeckich
2. Obowiązki poddanych względem władzy świeckiej
3. Zwierzchność kościelna
4. Obowiązki katolików względem zwierzchności kościelnej

XV. Stan zadowolonych

XVI. Stan chorych

XVII. Stan umierających

1. Pewność śmierci
2. Nieustanne niebezpieczeństwo śmierci
3. Raz tylko umieramy
4. Przygotowania się na śmierć
5. Chrześcijanin w wieczności
6. Człowiek przed sądem Pana Jezusa
7. Wieczność grzesznika
8. Wieczność sprawiedliwego


Alfabetyczny spis Świętych Pańskich będących wzorami dla każdego stanu
Alfabetyczny spis rzeczy
Spis ważniejszych błędów drukarskich

 

Stan BDB-/ drobne otarcia i zabrudzenia ŁADNY EGZEMPLARZ

Początkowe 2 zdjęcia pokazują oferowany egzemplarz, kolejne stanowią poglądowy materiał zdjęciowy.