OSIECKI; PARASZCZAK; PÓŁCHŁOPEK- WIERTNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZŁÓŻ cz. I-III

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 10850
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 349,00 zł

OSIECKI; PARASZCZAK; PÓŁCHŁOPEK

WIERTNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZŁÓŻ cz. I-III

OSIECKI; PARASZCZAK; PÓŁCHŁOPEK

WIERTNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZŁÓŻ cz. I-III

Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1985+6, str. 294+302+398

Ze spisu treści [tylko główne działy]:

Wiadomości wstępne; Wiercenia ręczne okrętne; Wiercenia okrętne zmechanizowane; Wiertnice do wierceń małośrednicowych; Wiercenia małośrednicowe; Inne metody wiercenia płytkich otworów; Zamykanie poziomów wodonośnych; Konstrukcje studni; Filtry studzień wierconych; Pomiary i badania w otworach studziennych,; Renowacja studzien wierconych i ich obudowa; Normy,  przepisy o wodzie i studniach. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa; Bezpieczeństwo pracy przy wierceniach okrętnych, udarowych i małośrednicowych oraz przy obsłudze otworów studziennych

 

Ze spisu treści:

Podstawy teoretyczne i ogólna charakterystyka wierceń obrotowych normalnośrednicowych
Wiertnice do wierceń obrotowych stołowych normalnośrednicowych
Aparatura kontrolno-pomiarowa
Płuczki wiertnicze
Konstrukcja otworów wiertniczych normalnośrednicowych
Uszczelnianie rur okładzinowych
Bezpieczeństwo pracy przy wierceniach normalnośrednicowych

 

Ze spisu treści:

Dokumentacja, raportowanie i sprawozdawczość w wiertnictwie

Zapobieganie i likwidacja awarii wiertniczych

Wiercenie z silnikiem na spodzie otworu

Wiercenia kierunkowe

Wiercenia wielkośrednicowe

Wiercenia na morzu

Nowe metody zwiercania skał. Specjalne zastosowanie wierceń

Dowiercanie i udostępnianie złóż surowców płynnych

Opróbowanie w otworach wiertniczych

Przygotowanie otworów wiertniczych do eksploatacji

Pakery eksploatacyjne i zabiegowe

Metody intensyfikacji przepływu płynu złożowego

Likwidacja otworów wiertniczych

Bezpieczeństwo  pracy przy wierceniach specjalnych i zabiegach wykonywanych w otworach

STAN DB/ BDB/ foto innego egzemplarza