MILEWSKI - DREWNO I WYROBY Z DREWNA W BUDOWNICTWIE wyd. 1954r.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1304
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 99,00 zł

MILEWSKI ANTONI

DREWNO I WYROBY Z DREWNA W BUDOWNICTWIE

MILEWSKI ANTONI

DREWNO I WYROBY Z DREWNA W BUDOWNICTWIE

Informator zaopatrzeniowca

44 ilustracje w tekście, rozkładana tabela

SPIS TREŚCI:

CZĘŚĆ PIERWSZA - ZAGADNIENIA ZAOPATRZENIA W DREWNO

1. Drewno w budownictwie

2. Oszczędnościowy program zużycia drewna w budownictwie

3. Materiały nowe i zastępcze

4. Metody przybliżonego ustalania specyfikacji materiałów tartych

5. Technika realizacji zaopatrzenia

6. Ewidencja obrotu materiałowego i sprawozdawczość

7. Ustalanie remanentu

8. Kontrola zużycia drewna na placu budowy

CZĘŚĆ DRUGA - MATERIAŁOZNAWSTWO

Rozdział I     - BUDOWA DREWNA I WAŻNIEJSZE  PROCESY ZACHODZĄCE W DREWNIE

1. Budowa drewna

2. Proces zdrewnienia

3. Woda jako składnik drewna

4. Zsychanie i pęcznienie drewna

Rozdział II - WŁASNOŚCI DREWNA

1. Własności chemiczne

2. Własności fizyczne

3. Własności mechaniczne

Rozdział III - WADY DREWNA

1. Wady kształtu strzały

2. Wady budowy anatomicznej

3. Zgnilizna

4. Pęknięcia

5. Zabarwienia

6. Chodniki owadzie

7. Pozostałe wady

Rozdział IV - TRWAŁOŚĆ DREWNA I SPOSOBY JEJ PRZEDŁUŻANIA

1. Wybór drewna właściwy dla jego przeznaczenia

2. Sztuczne suszenie

3. Impregnowanie środkami grzybobójczymi

4. Zabezpieczanie przed zniszczeniem mechanicznym

5. Zabezpieczenie przed zapaleniem

Rozdział V - WAŻNIEJSZE GATUNKI DRZEW

Rozdział VI - SORTYMENTY Z DREWNA OKRĄGŁEGO

1. Wiadomości ogólne

2. Surowiec tartaczny iglasty

3. Pale

4. Słupy do budowy napowietrznych linii elektrycznych

5. Drągi rusztowaniowe

6. Surowiec na stemple budowlane

1. Żerdzie

8. Surowiec tartaczny liściasty

9. Drewno stosowe

Rozdział VII- MATERIAŁY TARTE

A. Wiadomości ogólne

1. Zasady produkcji materiałów tartych

2. Konserwacja i składowanie tarcicy

3. Pomiar, znakowanie, obliczanie miąższości i odbiór

4. Warunki załadowania

B. Iglaste materiały tarte

1. Tarcica nieobrzynana

2. Tarcica obrzynana

3. Tarcica wymiarowa

4. Tarcica iglasta strugana

C. Liściaste materiały tarte

1. Tarcica dębowa (i jesionowa)

2. Tarcica bukowa (i grabowa)

3. Tarcica brzozowa (i z drewna innych gatunków drzew liściastych)

Rozdział VIII - MATERIAŁY NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ

1. Normalnotorowe materiały nawierzchniowe

2. Wąskotorowe materiały nawierzchniowe

3. Podkłady pod tory dźwigów ruchomych

Rozdział IX - DREWNIANE MATERIAŁY POSADZKOWE I PODŁOGOWE

1. Deszczułki posadzkowe

2. Kostka brukowa

3. Biała podłoga

Rozdział X - OKLEINY, OBŁOGI, SKLEJKI I PŁYTY STOLARSKIE

1. Zasady produkcji

2. Okleiny i obłogi

3. Sklejka

4. Płyty stolarskie

Rozdział XI - PŁYTY PILŚNIOWE

Rozdział XII - STOLARSKIE WYROBY BUDOWLANE

Rozdział XIII - DREWNIANE BARAKI SKŁADANE

Rozdział XIV - WEŁNA DRZEWNA BUDOWLANA; TROCINY I ODPADY BUDOWLANE

Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa 1954r., str. 216, Wydanie I,  nakład  4160 egz.

OPRAWA TWARDA PÓŁPŁÓCIENNA

Stan DB/BDB otarcia krawędzi, pieczęć bibl., karty czyste