ŁUBIEŃSKI- OPERA POSTHUMA Antverpiae 1643 ROKOSZ ZEBRZYDOWSKIEGO

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8739
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 15 999,00 zł

ŁUBIEŃSKI- OPERA POSTHUMA Antverpiae 1643

(ŁUBIEŃSKI Stanisław)

Stanislai Lvbienski Episcopi Plocensis 

OPERA POSTHUMA,

historica, historo-politica, variique discursus, epistolae, et aliquot orationes, quorum indicem sequentes post praefationes paginae ostendunt, edita ab executoribus testamenti. 
Vita auctoris reperitur a pagina 398 etc. Antverpiae (Antwerpia) 1643. Apud Joannem Meursium, k. [7], str. 494, k. [22]- index, całostronnicowy portret autora w drzeworycie, winiety w drzeworycie, format folio 19x30,5 cm


" Dedyk.: Mathiae Łubieński archiep. Gnesn. Legato nato B. P. Primati etc. Varsaviae 21 Sept. 1642. Executt. testamenti. List pierwszy na czele dzieła położony: Varsav. IX Calend. Januar. 1637. Ut Narviam ut Bugum, mihi natales, omnes carmirie celebrarem, saepius per litteras monuisti. Nunc demum monita tua in amicum meum diligenter addita fideliterque concepta, postliminio velut semina proruperunt. Scripsi aliquid de Bugo tuo; sed hujus carminis viridis neque dum adulta herba est, ut ipse Bugus alluere videatur. Recentem istam poeseos ille cebram humili atque agresti Plonscensi casae debio, sicut et Sylvi ludia, quae ad numeros musicos aptari audio: debeo aperto ac benigno coelo, in quo Sarbievum nolatis mihi pagus Pionscio una prope leuca dissitum, jacet: sed maxime tibi debeo, Apollini meo, qui me Viscovii et Brocovii, villaram oppidorumque tuorum amoenitate, saepius refecisti. — Znajdują się przy tem następujące wiersze: Aliquot odae in gratiam S. Lubieński. Ep. Pp. scriptae a M. Cas. Sarbiewio. 1) ad divam virginem Claro montanam pro Illustr. S. Łubieński E. P. Votum. 2) Inclytae Lubiniorum nobilitati Sacrum. 3) Laus Bugi in gratiam S. Lubienski E. P. Opera zawierają w sobie w Części I: 1. Brevis narratio profectionis in Sueciam Sigismundi III Regis Poloniae. 2. De motu civili in Polonia libri quatuor. 3. Causae cur Sigismundus Rex bellum Moschis intulerit. 4. De rebus Silesiacis discursus. 5. Responsio ad septuaginta rationes, quibus persuadere quidam nitebatur Polonis, ne remotibus Hungaricis immineant. 6. Dissertatio de iure Poloniae ad Russicos et Moschoviticos ditiones. 7. Epistola Zołkievii de bello Turcico in latinum versa. 8. Epistolae de bello Chotinensi ad Pontificem et Imperatorem. 9. De militari confoederatione anno 1622. 10. Responsum ad Protestationem contra Statum Spiritualem. 11. Amica Paraenesis Thomae Zamoscio Procancellario. 12. Errata Julij Belli Laureae Austriacae scriptoris taxata. — W Części II:1. Monita de recte gerendo Episcopatu. 2. Vitae Episcoporum Plocensium. 3. Vita Pstrokonii. 4. Epistolarum decades. 5. Orationes gratulatoriae et funebres. Niesiecki III 161. — Hoppe 28 XVII. — Bentk. H. 1. II 752. — Braun Catal. Script. Polon. 68. — Nic. Hier. Gundlingius Colleg. histor. liter." (Estr. T. 21).

Stanisław Łubieński herbu Pomian (ur. 1574 w Łubnej koło Kalisza, zm. 16 kwietnia 1640 w Warszawie) – biskup płocki, podkanclerzy koronny, sekretarz królewski; brat Macieja. Uważany za jednego z najwybitniejszych historyków XVII w.

Po ukończeniu Kolegium Jezuickiego w Kaliszu, gdzie kształcił się w sztuce wojennej oraz prawie, studiował w Grazu, Rzymie, Perugii – doktor obojga praw. Od 1591 sekretarz królewski. Opat komendatoryjny w Tyńcu. Historyk, uważany za jednego z najwybitniejszych historyków XVII w. Był związany z królem Zygmuntem III i obozem kontrreformacji. W 1593 towarzyszył królowi w podróży do Szwecji. W 1613 przeprowadził uporządkowanie archiwum na zamku krakowskim, później w ciszy klasztoru tynieckiego, którego administrację powierzył mu król, zbierał materiały historyczne. Od 1614 był regentem kancelarii królewskiej, potem sekretarzem koronnym, a od 1622biskup łucki, 1626 podkanclerzy koronny., 1627 biskup płocki, złożył pieczęć podkanclerską 1628 i gorliwie pracował nad podniesieniem swej diecezji. W 1624 otrzymuje sakrę biskupią na Wawelu, a w 1627 r.

Część pierwsza oferowanych tu "Opera posthuma" obejmuje pisma historyczne i polityczne (w tym „De motu civili in Polonia libri IV", w którym dokładnie przedstawia osoby działające w rokoszu Zebrzydowskiego) poświęcone panowaniu Zygmunta III, wojnie z Moskwą, wojnie z Turcją, sprawie obrony polskości Śląska, część druga zawiera rozprawy dotyczące problematyki kościelnej i historii diecezji płockiej. Oferowany zbiór, opublikowany w Antwerpii przez grono przyjaciół biskupa, zawiera zarówno dzieła wcześniej ogłoszone drukiem, jak i wydane po raz pierwszy z rękopisu. 

Rzadkie! 

TWARDA OPRAWA PÓŁSKOREK [XVIIIw.-?]

Stan DB/ BDB/ otarcia grzbietu i krawędzi oprawy, punktowe uszkodzenie kilku końcowych kart z drobną szkodą dla tekstu,  dublet bibliot. (ekslibris, piecz., naklejka inwentarzowa).