KRASZEWSKI- WSPOMNIENIA WOŁYNIA, POLESIA I LITWY wyd. 1860

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 11897
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)
  • szt.
  • 4 999,00 zł

KRASZEWSKI- WSPOMNIENIA WOŁYNIA, POLESIA I LITWY wyd. 1860

KRASZEWSKI Józef Ignacy

WSPOMNIENIA WOŁYNIA, POLESIA I LITWY 

Paryż [1860]. [Nakł. J.K. Wilczyńskiego]. Druk. J. Claye., str. [4], 144; ilustr. w tekście (drzeworyty), format ryc. 24x31,5 cm. 

Dzieło stanowi relację z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego po Kresach. Kraszewski jak wiadomo, w czasie swoich podróży wiele rysował. Były to specyficzne notatki, utrwalające w pamięci miejsca, zabytki, ludzi. Przerysowywał też odnalezione ryciny. Służyło mu to wszystko zarówno do pisania, ale też czasem do ilustrowania własnych powieści i artykułów.

Po raz pierwszy książka zosytała wydana w Wilnie w 1840 roku, jednakże dopiero wydanie paryskie z 1860  zostało opatrzone szkicami wykonanymi przez pisarza. Kraszewski pisał w 1857 roku do brata: "W Paryżu wydaje się w tej chwili nowa edycja Wspomnień Wołynia ilustrowana przepysznie. Robi ją Wilczyński, drzeworyty mam przed sobą, prześliczne. Robią je pierwsi artyści paryscy..." Źródło: J.I. Kraszewski "Listy do rodziny 1820-1863", cyt. za: B. Górecka, „Między Romantyzmem a Realizmem” – J. I. Kraszewski jako ilustrator. Zbiór rysunkowych szkiców artysty do Wspomnień Wołynia, Polesia i Litwy, [w:] Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. B. Czwórnóg-Jadczak, Lublin 2004, s. 227-228. 

We wstępie do tego wydania pisarz tłumaczy, dlaczego w edycji z 1840 roku, wydanej u Krystiana Teofila Glücksberga, zabrakło rycin "które by żywiej przestawiły okolice, ludzi, widoki, ubiory, starożytności, o których mowa; nie śmieliśmy nawet marzyć, żeby zebrane przez nas rysunki przyłączyć się kiedyś mogły do nowej wspomnień edycji. Szczęściem trafiliśmy na jednego z tych rzadkich a pełnych gorliwości ludzi, dla których nie ma trudności. Nie lękając się ani kosztów, ani tysiącznych do przełamania zawad, z poświęceniem godnym bez wątpienia największych pochwał, przedsięwziął wydać książkę tę w stolicy sztuki z całym przepychem, na jaki nasz kraj zdobyć się nie może".

Rzadkie!

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA WSPÓŁCZESNA NAWIĄZUJĄCA ESTETYKĄ DO NAJLEPSZYCH OPRAW Z EPOKI, GRZBIET Z WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI, TŁOCZENIAMI I ZŁOCENIAMI, OBCIĘCIA KART BARWIONE, OZDOBNA WYKLEJKA Z RĘCZNIE BARWIONEGO W MASIE PAPIERU MARMORYZOWANEGO, WNĘTRZE OKŁĄDEK WYKOŃCZONE OZDOBNYM SZLACZKIEM

Stan DB/ pieczęci bibl., przebarwienia papieru [miejscami silne], k.tyt. i nieliczne inicjały kolorowane ręcznie w epoce, oprawa bez zarzutu