KRASZEWSKI, WOLFGANG - DRUSKIENIKI : SZKIC LITERACKO-LEKARSKI. 1 wyd. Wilno 1848

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 12079
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 1 299,00 zł

KRASZEWSKI, WOLFGANG - DRUSKIENIKI : SZKIC LITERACKO-LEKARSKI. 1 wyd. Wilno 1848

KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887), WOLFGANG Ksawery ( -1864)

DRUSKIENIKI : SZKIC LITERACKO-LEKARSKI. 1

Wilno 1848, drukiem Józefa Zawadzkiego, str. VIII, 187, format 13x20,5 cm

Ksawery Wolfgang wspólnie z Kraszewskim, o którym wspomniano wcześniej, napisali 186­??stronicową książkę „Druskienniki. Szkic literacko­??lekarski” wydaną w Wilnie w 1848 r. Zrelacjonowano w niej własności lecznicze miejscowych wód, zebrano interesujące piśmiennictwo. W książce tej m.in. propagowano stopniowe hartowanie ciała za pomocą chłodnych kąpieli, jako środka profilaktycznego przeciw różnym chorobom. Kraszewski przybył do Druskiennik rok wcześniej, jak sam oznajmił, „dla poratowania zdrowia” i pokrzepiony znacznie na zdrowiu, podnosił we wspomnianym dziele wartość nadniemeńskiego zdrojowiska. Oznajmiał: „Pewien jestem, że do dziś dnia większa część zacnych moich współziomków, musi w głębi duszy wodę Druskienicką za coś arcybłahego uważać, dla tego tylko że ona nie wytryska o kilkaset mil dalej, że do niej tylko nad Niemen się jedzie”. Z dumą wybitny nasz pisarz konstatował: „działalności i prawdziwie obywatelskim chęciom Wolfganga, winne są wody tutejsze największą część wziętości swojej”. Z nieukrywaną satysfakcją zawiadamiał: „…już i mądrych nareszcie zwabiły Druskieniki lekarzy, chemików i zcudzoziemczałych braci naszych, którzy uleczeni tutaj, zawsze przecie kiwają głową mówiąc o zagranicznych wodach”. Kraszewski wspominał o źródle „z którego wszyscy piją, jak od 5 do 9 zrana wszyscy od panów do prostaczków zgromadzili się u źródeł krzywiąc się czasem na słono­??gorzki napój”. Źródło: Andrzej Kierzek, Andrzej M. Fal,, Jadwiga Kuciel-lewandowska, Andrzej Pozowski, Małgorzata Paprocka-borowicz. "Osiągnięcia Ksawerego Wolfganga (–1864) W Rozwoju Druskiennik. Contribution By Ksawery Wolfgang (–1864) To The Development Of Druskininkai", Annales Academiae Medicae Stetinensis Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej W Szczecinie, 2010, 56, 2, 106–113

TWARDA OPRAWA SKÓRA WSPÓŁCZESNA NAWIĄZUJĄCA STYLISTYKĄ DO ZBYTKOWNYCH OPRAW Z EPOKI. EFEKTOWNE BOGATO ZDOBIONE LICA Z TŁOCZENIAMI I ZŁOCENIAMI, GRZBIET PŁASKI ZE ZŁOCENIAMI. OBCIĘCIA KART BARWIONE. RĘCZNIE MARMORYZOWANY PAPIER NA WYKLEJKACH. WNĘTRZA OKŁADEK WYKOŃCZONE MISTERNYM SZLACZKIEM. ZACHOWANE OBIE OKŁADKI BROSZUROWE WYDAWNICZE ZDOBIONE DRZEWORYTNICZĄ RAMKĄ

 Stan BDB-/ okładki broszurowe po konserwacji, sygnatury na k.tyt., nieliczne niewielkie zaplamienia, brak k.21-24,29-40