KRASZEWSKI- POLSKA W CZASIE TRZECH ROZBIORÓW t. I-III [KOMPLET] wyd. 1885r. OPRAWA ilustracje

  • szt.
  • 2 999,00 zł

KRASZEWSKI JÓZEF IGNACY

POLSKA W CZASIE TRZECH ROZBIORÓW

1772-1779

STUDYA DO HISTORYI DUCHA I OBYCZAJU

t. I-III [KOMPLET]

Warszawa, Nakłąd Gebethnera i Wolffa, Kraków G. Gebethner i Sp. 1885-1903r., str. t. I XIII, 454 [3], t.II [4] 414 [2], t.III [2] 563 [1], format 14,5 x 22,5 cm

T. I- lata 1772-1787 -z 106 ilustracyami oraz mapą kolorową Polski z czasów Stanisława Augusta; przedmowa Prof. Szymona Askenazego

T. II- lata 1788-1791 -z 97 ilustracyami

T. III- lata 17918-1799 -z 89 ilustracyami

Doskonałe, wnikliwe studium epoki ostatnich lat bytu Rzeczypospolitej.

"W imię prawdy, a nie potrzeby chwilowej, zamyśliliśmy skreślić dzieje ostatnich lat bytu Rzeczypospolitej – ducha i obyczaju Polski. Epoka ta wielokrotnie i wielostronnie była opracowywana przez wielu pisarzy, chwytano ją jako przedmiot ponętny, z różnych stron zapatrując się na nią, próbując na niej piór i dowcipów. Nawet cudzoziemcy, jak Rhuliere, Ferrand, Raumer, Sybel, Smitt, Herrmann, a świeżo Beer, brali chętnie chwilę upadku i podziału Polski za przedmiot do wyczerpujących dzieł. Liczba pomniejszych pism, sądów, pamiętników, rozpraw z tych czasów jest niezmiernie wielka. Materiał zgromadzono i co dzień gromadzi się tak obfity, iż chybaby można go nazwać za bogatym, gdyby kiedy historykowi zbytek danych mógł być ciężarem".
Józef Ignacy Kraszewski

TWARDA OPRAWA JEDNORODNY PÓŁSKÓREK WSPÓŁCZESNY; NAWIĄZUJĄCA ZDOBNICTWEM DO OPRAW Z EPOKI, OBCIĘCIA KART BARWIONE.

Stan DB mapa w kopii, nieliczne zabrązowienia, zabrudzenia kart, w jednym tomie zaciek na części ostatnich kart