Klocek - USTAWA KONSTYTUCYJA KRÓLESTWA POLSKIEGO 1815r., Rys życia TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1819r., NIEMCEWICZ - Dway sieciechowie 1817r.,SKUTKI NOWEY FILOZOFII 1793r. PÓŁSKÓREK Z EPOKI

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1426
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 3 199,00 zł

Klocek:

USTAWA KONSTYTUCYJA Królestwa Polskiego 1815r., str. 27

Tytuł Pierwszy: Stosunki polityczne Królestwa

Tytuł Drugi: Zareczenia ogólne

Tytuł Trzeci: O Rządzie (1. O Królu, 2. O Rejencyi 3. O Namiestniku i o Rządzie Stanu 4. O Wydziałach Rządowych 5. O Administracyi Woiewodzkiey

Tytł Czwarty: O Reprezentacyi Narodowey 2. O Senacie 3. O Izbie Poselskiey 4. O seymikach 5. O Zgromadzeniach gminnych . O Radach Wojewodzkich

Tytuł Piaty: O Sądownictwie

Tytuł Szosty: O sile zbroyney

Tytuł Siodmy: Urządzenia ogolne

RYS ŻYCIA

WODZA POLSKIEGO

TADEUSZA KOŚCIUSZKI

z francuzkiego Pana Jullien

z dodaniem opisu sprowadzenia zwłok Bohatyra do Krakowa i złożenia onych w grobach Królów Polskich,  1819r., str. 75

NIEMCEWICZ JULIAN URSYN

DWAY SIECIECHOWIE

Powieść

Wytłoczono u XX Piiarów w Warszawie 1817r., str. 48

SKUTKI NOWEY FILOZOFII

Spokoyności kraiowey grożące, mogą się zmnieyszyć po wielkiey Części przy Urządzeniu dobrym Duchowieństwie 1793r., str. 29, Estr.XXII/38

OPRAWA TWARDA PÓŁSKÓREK Z EPOKI, TŁOCZENIA NA GRZBIECI, NAROZNIKI SKÓRZANE

Stan DB/BDB grzbiet ładnie zachowany, nieznaczne otarcia półskórka, niewielki ślad po korniku, lica nieco wytarte, blok zwarty, karty czyste, piecęc wł.