KLEMENTYNA Z TAŃSKICH HOFMANOWA - NOWE ROZRYWKI DLA DZIECI Tom I-II TABLICE Paryż 1834r. Prowieniencja

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4830
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 2 499,00 zł
NOWE ROZRYWKI DLA DZIECI
przez KLEMENTYNĘ Z TAŃSKICH HOFMANOWĄ
Wydanie Alexandra Jelowieckiego
ozdobione rycinami Antoniego Oleszczyńskiego
Tom I-II
Rzadkie !!!
Książka zawiera min. wspomnienia z podróży:
Położenie Drezna-Historya-Postać zewnętrzna miasta i mieszkańców
Kościoły drezdeńskie-Nabożeństwo-Pogrzeby i smętarze
Zamek drezdeński- Riesensaal-Pokoie Augusta II- Pokoie Fryderyka Augusta
Rys historyi malarstwa- Wspomnienie o rozmaitych szkołach i zawołańszych mistrzach- Opis galeryi drezdeńskich
Zwinger i będące w nim składy- Teatr Drezdeński - Słów kilka o muzyce-Most - Japoński pałac- Skład porcelany- Zbiór starożytności- Biblioteka

Ogrody i przechadzki drezdeński

Niektóre zakłady, wychowania i książki elementarne

Słów kilka o towarzystwie, zabawach, kobietach i służących i innych domowych i gospodarskich szczególach

Okolice Drezna- Plauen- Tharand- Winnica Findlatera- Pilnitz - Winnica ks. Fryderyka

Wspomnienia polskie:
Pierwsze pasowanie na rycerza Bolesława Krzywoustego
Dwa poranki z roku 1471

Powieści moralne

Literatura dzieci i młodocianego wieku w Paryżu

Wiadomości dla matek [ min. o wychowaniu]

Rozmaitości
min.: Podrózny przrz J.U.N., Kodex listowy, Anekdoty prawdziwe o Dzieciach, Anekdoty z dzieciństwa sławnych ludzi

TABLICE

Paryż 1834r., W Drukarni I. Gisserni A.Pinard, str. 208+208[2], format 15x24cm, kart tablic 5, w tym 2 ilustracje na frontispisach obu tomów [w tym drzeworyt i miedzioryt] oraz 3 staloryty [1 rozkładany], drzeoryty w tekście

KSIĄŻKA Z KSIĘGOZBIORU SANGUSZKÓW.

KSIĄŻKA Z PIECZĘCIĄ W".X.S GUMNISKA", KTÓRE STANOWIŁY W DRUGIEJ POŁOWIE XVIII W. SIEDZIBĘ MAGNACKĄ RODU SANGUSZKÓW, DRUGĄ OBOK TARNOWA. W INNYCH POZYCJACH Z TEGO ZNAMIENITEGO KSIĘGOZBIORU ZNAJDUJĄCYCH SIE W MOIM POSIADANIU  ZNALEŹĆ MOŻNA NIE TYLKO PIECZĘCIE "GUMNISKA", ALE TAKŻE PIECZĘCIE SAMEGO ROMANA SANGUSZKI [1832-1917) ordynat zasławski, kolekcjoner]. Sanguszkowie (pierwotnie Sanguszkowicze) – magnacki ród książęcy (kniaziowski) herbu Pogoń Litewska, będący gałęzią litewskiej dynastii Giedyminowiczów, a wywodzący się od przyrodniego brata króla Władysława II Jagiełły - księcia Fiodora, syna wielkiego księcia litewskiego Olgierda, syna wielkiego księcia litewskiego Giedymina. Nazwisko rodu pochodzi od imienia syna wspomnianego Fiodora - księcia Sanguszki. ŹRÓDŁO: WIKIPEDIA.ORG


OPRAWA TWARDA PŁÓTNO Z EPOKI, GRZBIET OZDOBNY, ZŁOCENIA, OBCIĘCIA KART MARMORYZOWANE

Stan BDB- charakterystyczne zabrązowienia papieru, ślad po owadzie, poza tym ŁADNY EGZEMPLARZ
oferta specjalna