ENCYKLOPEDYA ROLNICZA wyd. 1890r. 11 wol. [komplet]

  • szt.
  • 16 999,00 zł

ENCYKLOPEDYA ROLNICZA

WYDAWANA STARANIEM I NAKŁADEM MUZEUM PRZEMYSŁU I ROLNICTWA W WARSZAWIE

Tom I- XI [komplet]

Szczegółowa, opracowana całkowicie przez grono polskich specjalistów, encyklopedia obejmująca m.in. biologię, botanikę, zoologię, piwowarstwo, gorzelnictwo, budownictwo wiejskie, hodowlę zwierząt, uprawę roli itd., zawierająca obszerne artykuły-rozprawki. W tekście liczne ilustracje. Wśród redaktorów i autorów artykułów m.in. J.T. Lubomirski, M. Natanson, A. Janasz. L. Kronenberg, A. Sempołowski.

W tomie piątym 16 tablic rycin przedstawiających rasy koni.

Warszawa 1890-1902. Druk K. Kowalewskiego (t. 1-2), S. Sikorskiego (t. 3-6), "Gazety Rolniczej" (t. 7-11), s. [2], VI, 867, [3]; [4], 918, [2]; [2], 778, [4]; [4], 762, [4]; [4], 798, [3],; [4], 834, [3]; [4], 761, [1]; [4], 713, [2], XVIII,; [6], 848; [6], 731, [6], 392, XCVII,  tabl. ilustr. 18, tabel. 6, schemat (rozkł.), liczne drzeworyty w tekście, format 28,5 cm

Rzadkie w komplecie!

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK WYDAWNICZY. BARDZO BOGATO TŁOCZONY, EFEKTOWNY, ZACHOWANE ORYGINALNE OKŁADZINY. W 4 WOL. GRZBIETY ODTWORZONE WSPÓŁCZEŚNIE NA WZÓR ORYGINAŁU.

Stan DB/BDB brak chromolitografii w t.8, miejscami zażółcenia papieru, w t.5-8 niewielkie ślady po owadzie, drobne przetarcie grzbietu w t.6; oprawy konserwacji.

pomimo drobnych wad EFEKTOWNY KOMPLET! 

4 początkowe zdjęcia dot. oferowanego egz., kolejne stanowią poglądowy materiał ilustracyjny.
oferta specjalna