CIECHANOWSKI - POWSTANIE WARSZAWSKIE 1971r.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 16510
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

CIECHANOWSKI - POWSTANIE WARSZAWSKIE 1971r.

CIECHANOWSKI Jan

POWSTANIE WARSZAWSKIE 

zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego

Londyn, 1971r. Odnowa, str. 399, [2]; format 12x24 cm

MIĘKKA OPRAWA, WYDAWNICZA

Jan Ciechanowski - polski historyk mieszkający od końca lat 40. w Wielkiej Brytanii - jako nastolatek walczył w Powstaniu Warszawskim, został ranny i dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.

Historyk jest zdeklarowanym krytykiem decyzji o wybuchu powstania. Uważa, że dowództwo AK popełniło poważne błędy, których konsekwencje okazały się katastrofalne. 

"Powstanie zakończyło się straszliwą klęską, katastrofą i ruiną, która nie dotknęła żadnej innej stolicy w Europie od czasu najazdu Hunów na Rzym. 200 tys. ludzi zginęło, 500 tys. wygnano i skazano na poniewierkę. Miasto zrównano z ziemią" prof. Ciechanowski.

 

Ze wstępu:

Opracowanie niniejsze jest oparte na mej pracy doktorskiej, złożonej na uniwersytecie londyńskim - London School of Economics and Political Science - w 1968 г., na temat politycznego i ideologicznego podłoża oraz przebiegu wypadków i przyczyn, które doprowadziły do wybuchu powstania warszawskiego.

Praca ta jest próbą ustalenia: kiedy, jak i dlaczego autorzy powstania zdecydowali się opanować Warszawę polskim wysiłkiem, przynajmniej na dwanaście godzin przed wejściem do niej Rosjan, chociaż wiedzieli, że sto­łecznym oddziałom Armii Krajowej brakowało potrzebnej ku temu broni i amunicji. Chodziło też o ustalenie w jakim stopniu polityczne, ideologiczne i dyplomatyczne założenia i pociągnięcia obozu londyńskiego przyczyniły się do wybuchu powstania.

Termin «obóz londyński» jest używany tutaj dla określenia wszystkich politycznych i wojskowych sił i organów w kraju i za granicą, podległych Rządowi Polskiemu w Londynie.

Praca ta nie zajmuje się przebiegiem samego powstania, a czysto wojskowa działalność Armii Krajowej jest uwzględniona i omówiona o tyle, o ile wpływała na politykę, postawę i decyzje władz prolondyńskich, które odpowiedzialne były za wywołanie walki w stolicy. Wyłączenie z pracy wszystkich zagadnień militarnych zaciemniałoby raczej, niż uwypuklało polityczne aspekty powstania, którego wybuch, zgodnie z zamiarem Dowództwa Armii Krajowej, miał zbiec się z kulminacyjnym punktem rosyjsko-niemieckiej bitwy o Warszawę.

Ponadto, w celu naświetlenia w szerszym kontekście politycznym wypad­ków i decyzji, które doprowadziły do powstania, należało omówić główne dziedziny życia narodowego w okresie drugiej wojny światowej, jak również przedstawić genezę i rozwój polskiego ruchu oporu. Należało też zbadać stosunki między obozem londyńskim a ruchem komunistycznym ze względu na to, że w końcowych latach wojny ugrupowania te wzajemnie ubiegały się o władzę w powojennej Polsce, co wpływało na polityczne decyzje kierownictwa prolondyńskiego...

Stan BDB-/ pieczęć, wpis własny na karcie tytułowej