BIELSKI- KRONIKA POLSKA wyd. 1764

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 10365
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 12 999,00 zł

BIELSKI- KRONIKA POLSKA wyd. 1764

KRONIKA POLSKA BIELSKIEGO

Zbior dzieiopisow polskich we czterech tomach zawarty. Tom pierwszy Kronika Marcina Bielskiego niegdys w Krakowie drukowana, teraz z nowu z doprowadzeniem aż do Augusta III. przedrukowana (pod tem znak drukarski z dewizą: conjunctis viribus).

Współautorzy: Bohomolec, Franciszek (1720-1784). Przedm., Bielski, Joachim (ca 1550-ca 1599)

W Warszawie, w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu roku pańskiego 1764, 7. kart nlb. 856. stron, spisu k. 5. Na odwr. str. tyt. na blasze ryty herb Ciołek przyozdobiony herbami Korony i Litwy; format folio: 19,5x31,5cm

Klasyczne dzieło polskieh historiografii!

Estreicher: "Jezuici prowincyi Mazowieckiej przypisali Stanisławowi Augustowi w dzień jego koronacyi: potem następuje przedmowa X. Franciszka Bohomolca S. Jesu, w której pokrótce skreśla żywot Bielskiego. Dalej są: Słowa Staropolskie znajdujące się w tej Kronice, które chciał tłomaczyć Bohomolec, lecz nie zgrabnie mu to szło. Na następnych trzech kartach jest przypisanie Joachima Bielskiego Zygmuntowi III. królowi polskiemu i W. X. Lit. Kronika idzie od str 1—743. Zaś od str. 744. poczyna się: Kroniki polskiej Marcina Bielskiego dokończenie. — Kronika Bielskiego kończy się ze śmiercią Stefana Batorego, dalszy zaś ciąg jej ułożył X. Bohomolec podług historyi Lengnicha po łacinie napisanej i doprowadził do śmierci Augusta II. króla polskiego. W uzupełnieniu dzieła według Lengnicha, byli pomocą Bohomolcowi X. Karol Wyrwicz i Kniaziewicz S. J. O czem Załuski w Bibliot. histor. s 60. — Na nakład dzieła łożyła Anna z Sapiechów Xiężna Jabłonowska."

Nieczęste!

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA Z EPOKI, NA GRZBIECIE WYPUKŁE ZWIĘZY PODKREŚLONE ZŁOCONYM SZLACZKIEM, W POLACH ZŁOCENIA O CHARAKTERZE FLORYSTYCZNYM

Stan DB/BDB/ grzbiet reperowany w dolnej części, poza tym oprawa ładnie zachowana, egz. bez k.tyt. tak że z 7 k. nlb. zawiera 6 i dalej jak u Estreichera; blok zwarty, pierwsza k. nieco poluźniona, margines, w końcowej partii niewielki zaciek od strony grzbietu na prawie całej objętości tomu ze śaldem dawnego zalania,

pomimo drobnych wad dość ŁADNY EGZEMPLARZ