ZADERECKI- TAJEMNA WIEDZA ŻYDOWSKA Lwów 1937

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 11401
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 799,00 zł

ZADERECKI- TAJEMNA WIEDZA ŻYDOWSKA Lwów 1937

ZADERECKI Tadeusz 

TAJEMNA WIEDZA ŻYDOWSKA

Seria A: STUDIA I SZKICE

Lwów 1937, "COFIM" Żydowskie Tow. Wydawnicze, w serii Bibliotheca thalmudica Nr.2, str.173, [4], format 16x24cm, oprawa miękka wydawnicza

Tadeusz Zaderecki- polski przedwojenny orientalista, pracownik naukowy Uniwersytetu we Lwowie.

"Nie pamiętam gdzie o tym przeczytałem, kojarzę, że w jakichś anglojęzycznych źródłach − chodzi mianowicie o zmianę jaka zaszła w życiu Tadeusza Zadereckiego. Podobno miał on zasiąść do lektury Talmudu nastawiony negatywnie, ale intelektualne morze Talmudu tak go wciągnęło, że próba zrozumienia judaizmu, jego nauczania i dyskusji prowadzonych przez doktorów talmudycznych zajęła mu sporą część życia. A, że podzielił się swoimi spostrzeżeniami pisząc kolejne książki, to każdy sam może ocenić, czy rację miał A. Fett − porównując jego wiedzę z wiedzą ówczesnego czołowego ideologa polskiego przedwojennego antysemityzmu − twierdząc: „Można się zgadzać z ks. Trzeciakiem lub zwalczać go, ale obiektywnie każdy musi przyznać, że pod względem naukowym i talmudoznawstwa stoi ks. Trzeciak o całe niebo wyżej od »lilipucika talmudycznego« Zadereckiego” /R. Łętocha, Prasa katolicka…, s.221/. Szkoda wielka, że przywołujący ten cytat R. Łętocha nie przywołał książek i artykułów T. Zadereckiego (np. Ks. Trzeciak i jego wróg największy, alfabet hebrajski, Nasz Przegląd 28 III 1937) w których udowadnia kilkukrotnie ks. prof. Trzeciakowi, iż „…ten po wieloletniej pracy nad judaikami, dotąd jednaj litery hebrajskiej porządnie rozeznać nie potrafi”, nieznajomość kalendarza hebrajskiego, czy choćby aprobowanie zwrotów typowo chrześcijańskich w przywoływanych falsyfikatach. Dobra byłaby w tym zakresie lektura poniższych utworów, a szczególnie Tajemnej wiedzy żydowskiej, w której na str. 17 znajduje się cytat zawarty w zdaniu poprzednim, do których po digitalizacji autor przytaczanego artykułu ma dostęp. Może wtedy zadałby sobie pytanie − które ja sobie zadałem czytając jego opracowanie − czy przypadkiem Adolf Fett, to nie pseudonim literacki? Warto by to sprawdzić. Mam nadzieję, że R. Łętocha się ze mną zgodzi". Źródło: "TADEUSZ ZADERECKI, postać nieznana" www.modlitwa.pl

Bardzo rzadkie!

Stan DB+/ drobne usterki okładek vide foto, naddarcie jednej k., blok minimalnie poluzowany