STATUT LITEWSKI wyd. przez hr. Działyńskiego

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 11192
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 11 999,00 zł

STATUT LITEWSKI wyd. przez hr. Działyńskiego

[STATUT LITEWSKI wyd. przez hr. Działyńskiego]

ZBIÓR PRAW LITEWSKICH OD ROKU 1389 DO 1529. TUDZIEŻ ROZPRAWY SEJMOWE O TYCHŻE PRAWACH OD ROKU 1544 DO ROKU 1563.
 

Poznań, br. [1841], w Drukarni Orędownika; str. 542, IV, XII k. tablic z ilustr., II k. tablic z faksymiliami; format 20x25,5cm

Adam Tytus Działyński, hrabia, (ur. 24 grudnia 1796 w Poznaniu, zm. 12 kwietnia 1861 w Poznaniu) – polski arystokrata, działacz polityczny, mecenas sztuki, wydawca źródeł historycznych.

"Tytus hr, Działyński jest jedną z najznakomitszych i najwspanialszych postaci narodowych, jakiemi poszczycić się może Wielkopolska dzielnica nasza w dziewiętnastym wieku...

Pierwszem doniosłego znaczenia wydawnictwem jego był «Statut litewski, zbiór praw od r. 1389 do 1529 i rozpraw sejmowych nad niemi od r. 1544 do 1563»; potem następują: «Liber geneseos familiae Schidloviciae» z r. 1531; «Acta Tomiciana», jedno z najważniejszych wydawnictw naszych; Tytus Działyński wydał tylko 8 tomów tego ogromnego materyału historycznego, 9-ty i 10-ty wyszedł po jego śmierci nakładem syna; «Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum» Długosza, wydane z rękopisu; «Źródłopisma do dziejów unii Korony polskiej i W. ks. litewskiego», «Herby Korony, ziem i szlachty polskiej» i t. d." Źródło: Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX

 

"Ukończył się wreszcie druk nader ważnego dzieła, nie tylko pod względem prawniczym, ale i historycznym, a nawet językowym: Zbiór praw litewskich od roku 1389-1529. Tudzież rozprawy sejmowe o tychże prawach od r.1544 do 1563 wydane przez hr.Tytusa z Kościelca Dzialyńskiego w Poznaniu w drukarni Orędoumika na Garbarach roku 1841. Tom I in 4°. Ozdobiony kilkadziesiąt pieczęciami, należącymi do epoki jagiellońskiej, uzupełniającymi drogie, an ader szczupłe  zabytki u nas sfragistycznej sztuki". Wydaje się, że opisana wyżej karta tytułowa is.395 zostały zmienione już po wydrukowaniu dzieła, gdyż na obecnej karcie tytułowej mieści się winieta sygnowana przez K.'V.Kielisińskiego,, 6wrz.1841", a ozdobnik na s.395,,8wrz. 1841". Dieło wydane w ok.430 egzemplarzach, oprawione zostało dopiero we wrześniu tego roku. Cena egzemplarza wynosiła,jak można czytać na okładce,7,5talara, czyli została skalkulowana poniżej kosztów druku, a przecież znaczną część nakładu Działyński rozdał." Źródłó: Statuty litewskie w planach wydawniczych Tytusa Działyńskiego. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej Z. 11.

Statuty litewskie – określenie kodyfikacji z zakresu prawa cywilnego, karnego, procesowego i w części publicznego wydanych w 1529, 1566 i 1588 w Wielkim Księstwie Litewskim.

Bardzo rzadkie!

TWARDA OPRAWA KARTONOWA WYDAWNICZA Z EPOKI

Stan BDB-/  brak k.tyt. drobny ubytek grzbietu, nieliczne rdzawe plamki czy przebarwienia

Proweniencja: na przedniej wyklejce owalna pieczęć "Z ksiąg Xawerego Korczak Branickiego".

Ksawery Branicki, a właściwie Franciszek Ksawery Branicki, herbu Korczak (ur. 26 października 1816 w Warszawie, zm. 20 listopada 1879 w Asjucie w Egipcie) – polski szlachcic, ziemianin, oficer wojska rosyjskiego, finansista, działacz narodowy, kolekcjoner sztuki i publicysta. Jedna z wybitniejszych postaci drugiego okresu Wielkiej Emigracji we Francji i jedna z najhojniejszych osób wspierających materialnie i organizacyjnie powstanie styczniowe w 1863 roku. Tworzył w języku francuskim.