O ŚWIĄTOBLIWOŚCI Y OBOWIĄZKACH KAPŁANÓW XIĄG TROIE Ks.trzecia Wilno 1782

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8616
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 2 799,00 zł

O ŚWIĄTOBLIWOŚCI Y OBOWIĄZKACH KAPŁANÓW XIĄG TROIE Ks.trzeciaWilno 1782

O ŚWIĄTOBLIWOŚCI Y OBOWIĄZKACH KAPŁANÓW XIĄG TROIE

dwie przez Jmść Xiędza Compaing Kanonika y Officiała Diecezyi Tolossanskiey z francuzkiego na włoski język, a z włoskiego na polski od jednego kapłana y Teologa Bazyliana przetłumaczone, trzecia zaś w rzeczy iście do tegoż stosuiącey się z pism innych pisarzow od tegoż Bazyliana na polski ięzyk przewiedziona.

Ks.trzecia:

O świątobliwości y obowiązkach kapłanów xięga trzecia w rzeczy stosowaney do nich: nayprzod przez dwa kazania x. Jana d'Avila y przestrogi jego zbawienne, powtore przez porządek życia po kapłańsku zachować się maiącego, potrzecie przez naukę o mszy Ś. y o pacierzach kapłańskich od JW. JX. Alfonsa de Ligorio, biskupa S. Agaty y Naywyższego Rządcy Kongreg: Nayśw: Zbawiciela, naostatek przez przestrogi do duchowieństwa od W. kardynała Tomazi z soborow y oycow kościoła S. zebrane, częścią z włoskiego, częścią z łacińskiego języka na polski od jednego kapłana y teologa bazyliana przewiedzona.

W Wilnie w drukarni J. K. M. XX. Bazylianow Roku 1782, 3 karty, str. 365;  format 10x17,5cm, oprawa miękka: papier marmoryzowany;

"Tłumacz podobno Tomaszewski. Approbatę r. 1781. podpisał Józ. Morgulec Congr. Ruthen. proto-Archimandryta.

"W T. III. są dwa kazania X. D'Avila, Nauka o mszy X. Alf. Liguori (od str. 123), a od str. 175: Uwag VI. dla przygotowania się do mszy Sw. i Przestrog XXV. Na str. 232: Westchnienia miłosne S. Franciszka Salezyusza. Jocher 4302". Estreicher.

Rzadkie!

Stan BDB