GODLEWSKI- GŁOSY POSŁA MARYAMPOLSKIEGO 1811 R. KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8598
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 1 299,00 zł

GODLEWSKI- GŁOSY POSŁA MARYAMPOLSKIEGO 1811 R. KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

GODLEWSKI Józef (1773—1867).

GŁOSY POSŁA MARYAMPOLSKIEGO 

Na Seymie Roku 1811° w Warszawie miane z dołączeniem uwag i Krótkiego Namienienia niektórych w Czasie Seymu Czynności.


B. m. b. r. (Warszawa, 1814), {Poznań,}, str. str. 4 nl., 103; format Folio: 24,5x38cm, oprawa broszurowa zastępcza.

Estreicher podaje nast. ilość stron:  6 nl., 103, 30, 4 nl., 11, 94 nl. (tablice), złp.

Ważne źródło do dziejów sejmu Ks. Warszawskiego, będące słowem słusznej krytyki przeciw dekretom Fryderyka Augusta, w których król ze względów politycznych wydawał zakaz publikacji w "Dzienniku praw" niektórych innych aktów prawnych (znane też były wypadki, kiedy dekrety umieszczone w „Dzienniku Praw” powoływały się na akty tam nie ogłoszone). 

Stan BDB-/ oprawa z drobnymi ubytkami i naddarciami, zaklejona pieczęć na k.tyt.