PRZEGLĄD DZIEJÓW POLSKICH część I Poitiers 1839

  • Add feedback:
  • Code: 7783
  • Availability: Exists Exists  (1 szt.)

  • Price history
  • szt.
  • 349.00 zł

PRZEGLĄD DZIEJÓW POLSKICH część I Poitiers 1839

PRZEGLĄD DZIEJÓW POLSKICH

część I

 Wydanie drugie. Poitiers 1839. W Drukarni F.-A. Saurin, str. 175, [1], mapy 2 (litografie kolor., rozkł.), tabl. ryc. 2 (litografie, w tym 1 rozkł., kolor.), format 13x20,5cm

TWARDA OPRAWA PŁÓCIENNA Z EPOKI

Cykliczne wydawnictwo emigracyjne poświęcone dziejom Polski, którego inicjatorami byli Wiktor Heltman i Jan Nepomucen Janowski.

Cześć zawiera m.in.: O historyi wieków piastowych i kronikarstwie polskem przed Długoszem; Szlachta polska; Panowie polscy, senat; Kmiecie, poddani,niewolnicy; Mieszczanie; Żydzi; Tatarzy; Kozacy; Władza królów w Polsce; Konstytucja 3 Maja 1791 roku; Postanowienie względem rolników, włościan i z wyrobu żyjących ludzi z 27 grudnia 1807 roku; Organizacja lekkiej kawalerii z d. 20 grudnia 1812 roku; Organizacja pospolitego ruszenia z d. 20 grudnia 1812 roku; Urządzenie pospolitego ruszenia z dnia 30 czerwca 1831 roku; O żegludze i panowaniu Polaków na Morzu Bałtyckim; Kultura i światło za Stanisława Augusta Poniatowskiego; Mowa Jana Zamoyskiego do Zygmunta III.

Książka ozdobiona dwiema kolorowanymi liniowo mapami, litografowaną tablicą synoptyczną statystyki Polski oraz litografią przedstawiającą bandery okrętów polskich

Stan DB/ blady ślad dawnego zalania marginesu kilku początkowych kart, oznaczenia własn. na k.tyt.