OSIECKI; PARASZCZAK; PÓŁCHŁOPEK- WIERTNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZŁÓŻ cz. I

  • Add feedback:
  • Code: 9374
  • Availability: Exists Exists  (1 szt.)

  • Price history
  • szt.
  • 129.00 zł

OSIECKI; PARASZCZAK; PÓŁCHŁOPEK

WIERTNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZŁÓŻ cz. I

Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1985, str. 294

OSIECKI; PARASZCZAK; PÓŁCHŁOPEK

WIERTNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZŁÓŻ cz. I

Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1985, str. 294

Ze spisu treści:

Wiadomości wstępne; Wiercenia ręczne okrętne; Wiercenia okrętne zmechanizowane; Wiertnice do wierceń małośrednicowych; Wiercenia małośrednicowe; Inne metody wiercenia płytkich otworów; Zamykanie poziomów wodonośnych; Konstrukcje studni; Filtry studzień wierconych; Pomiary i badania w otworach studziennych,; Renowacja studzien wierconych i ich obudowa; Normy,  przepisy o wodzie i studniach. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa; Bezpieczeństwo pracy przy wierceniach okrętnych, udarowych i małośrednicowych oraz przy obsłudze otworów studziennych

STAN BDB-