STASZEWSKI - WALKI KAWALERYJSKIE POD MIREM I ROMANOWEM 1812r. Napoleon

  • Add feedback:
  • Code: 12860
  • Availability: Exists Exists  (1 szt.)

  • Price history
  • szt.
  • 249.00 zł

STASZEWSKI - WALKI KAWALERYJSKIE POD MIREM I ROMANOWEM 1812r. Napoleon

STASZEWSKI Janusz

WALKI KAWALERYJSKIE POD MIREM I ROMANOWEM 1812r.

Odbitka w 150 egz. z "Przeglądu Historyczno-Wojskowego", tom VII.

1934, str. 64; format 17x24 cm, miękka oprawa broszurowa

Jest to tekst rozprawy dla uzyskania stopnia doktora nauk filozoficznych na Uniwersytecie Poznańskim.

"Położenie było fatalne. W wojsku nastroje były nienajlepsze. Żołnierz był nieopłacony, źle żywiony i źle ubrany. Przybywający z wojska francuskiego wachmistrz Dmochowski taki kreśli obrazek o stosunkach w 7. p. j. Żołnierz bezpłatny i bez subordynacji oficer nadęty jak pęcherz, a podoficer goły jak święty turecki. Informuje on też nas, iż przez 2,5 roku służby ledwo za 6 miesięcy był mu wypłacony żołd. Znaczną winę ponosi za to administracja wojskowa, gdyż płk Zawadzki skarży się ks. Józefowi, że podinspektor popisów Radziejowski nie podpisał listy płacy dla szwadronu stojącego w Głogowie (a tam był przydzielony Dmochowski), przez to na pułk wypadła mniejsza suma. Najgorzej zaś, że ludzie, pełnili służbę poza krajem i zostali bez środków do życia. Ten brak funduszów często mścił się na żołnierzach. Wiemy np. iż w 12. p. j. dla zaspokojenia pretensji fabrykanta z Kodna, Grabowskiego, użyto pieniędzy przeznaczonych na żołd, narażając żołnierzy na niedostatek. "

Rzadkie!

Stan DB+/ niewielkie zaplamienie narożnika pierwszych 4 kart (w lewym górnym rogu), nieaktualna pieczątka biblioteczna.