WUJEK- BIBLIA, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu. Wrocław 1740

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8657
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 9 999,00 zł

WUJEK- BIBLIA, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu. Wrocław 1740

WUJEK z Wągrowca, Jakub, ks.

BIBLIA,

to iest księgi Starego y Nowego Testamentu,

według lacinskiego przekładu
starego, w Kosciele Powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu z pilnością
przełozone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc [...] przedtym przez D. Iakuba
Wuyka z Wągrowca [...] wydane w Krakowie 1599, teraz [...] 
przedrukowane.

W Wrocławiu 1740. W Drukarni Akademickiey Coll. Soc. Iesu. 8, str. [24], 2218 [właśc. 1318; pomyłki pag.], 440, [70]; format  12,5x21 cm

Nowy Testament z osobną kartą tyt. Pomyłki paginacji m. in. po 1099 (a nie 1089 jak pisze Estreicher).

„Wydanie cenione, bo zgodne z edycyą z 1599” Estreicher 13,16.

„Wydawnictwo wrocławskie z r. 1740 można uważać za przełomowe, wytyczające drogi dla katolickich wydawnictw biblijnych w Polsce. Po raz pierwszy niejako oficjalnie ukazał się wzór dla wznowień, którym jest tekst przekładu [...] Wujka [z 1599]. Stosowano się do tego wzoru z rygoryzmem rosnącym w czasie” (M. Kossowska „Biblia w języku polskim”, t. 2, s. 133).

 

TWARDA OPRAWA PÓŁPŁÓTNO IMPREGNOWANE ZE ZŁOCONYMI NAPISAMI NA GRZBIECIE, PRAWDOPODOBNIE Z POCZĄTKU XX-WIEKU

Stan BDB-/ brak frontyspisu i k.tyt. ST, kilka początkowych k. ST z podklejonymi marginesami, poza tym czysty ezgemplarz