TRIODION si jest Tripesnec... Lwów 1663

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8321
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 17 999,00 zł

TRIODION si jest Tripesnec... Lwów 1663

TRIODION si jest Tripesnec, swiatoj welikoj Piatdesiatnicy. Pentikostarion, jeże jest Piatdesatnica
nareczenyj. Ot Ellinskago izsledowan. Wsesilnago Boga w Trci Błgtii, błohosławieniem
czetweroprtołnych wostocznych stiejszych patriarch. Tszczanijemże i iżdiwenijem
brastva pri chrame Uspenia preswjatyja Bgomtre, w typogr. ich izdaesia.

W Lwowie, w lieto Wopłoszczenija. 1663. (Lwów 1663). k. [6], k. 431, karta tyt. w drzeworycie,
21 drzeworytów w tekście, winiety w drzeworycie, inicjały, format folio (33,5 × 20 cm).

 
Estreicher 31. Druk cyrylicą, w języku cerkiewno-słowiańskim, w kol. czarnym i czerwonym.

Prawosławny tekst liturgiczny wydany przez drukarnię należącą do Lwowskiego Bractwa Uspienskiego, które przejęło drukarnię w 1583 roku, po poprzednim właścicielu Iwanie Federowiczu (1510–1583) działacza kultury wschodniosłowiańskiej, pierwszego znanego z imienia drukarza lwowskiego, grawera, majstra odlewnictwa czcionek.

Bractwo Uspieńskie we Lwowie (bractwo lwowskie, bractwo stauropigialne, lwowska stauropigia) – prawosławne bractwo cerkiewne, założone przez lwowskich mieszczan w latach 80. XVI wieku, działało do 1788.

Inicjatorami utworzenia bractwa byli prawosławni (gł. ruscy) kupcy i rzemieślnicy: Jurij Rohatyniec, Iwan Rohatyniec, Iwan Krasowski, Ł. Małećkyj, Konstanty Korniakt i inni. Jego statut został zatwierdzony w styczniu 1586 przez patriarchę antiochijskiego Joachima IV. Statut ten gwarantował zwierzchność nad nowymi powstającymi bractwami i kontrolę nad duchowieństwem, w tym biskupami. Wkrótce bractwo wystąpiło o prawo stauropigii i je otrzymało. Statut bractwa lwowskiego był wzorem dla kolejnych bractw powstających na ziemiach ukraińskich. Lwowskie Bractwo Uspieńskie założyło w 1586 szkołę bracką (drugą po wileńskiej), otrzymując specjalny przywilej od patriarchy antiocheńskiego Joachima V.

Głównymi jego działaczami byli Stefan Zyzanij, Ławrentij Zyzanij, Kyryło Stawrowećkyj, Hiob Borecki, Pamwo Berynda. Działalność bractwa wspierał książę Konstanty Wasyl Ostrogski.

Bractwo walczyło przeciw narzucaniu siłą postanowień unii brzeskiej, sprzeciwiało się próbom zdominowania Lwowa przez szlachtę, wspierało samorząd miejski[1]. Posiadało również własną drukarnię. Wspierało również w latach 1591-1629, korzystając z wsparcia Mołdawii i Moskwy, budowę cerkwi Uspieńskiej, ufundowało również szpital.

Od połowy XVII wieku rola bractwa malała. W 1708 zostało zmuszone do przyjęcia unii brzeskiej, a po I rozbiorze zostało rozwiązane w 1788 przez władze austriackie, w ramach tzw. kasaty józefińskiej. Na jego bazie w tym samym roku, dekretem cesarza Józefa II, utworzono Instytut Stauropigialny.


Triodion – księga liturgiczna, używana przez wschodni kościół katolicki obrządku bizantyjskiego w okresie Wielkiego Postu, zawiera porządek nabożeństwa na 70 dni, obejmujących okres od Niedzieli o Celniku i Faryzeuszu do Wielkiej Soboty.

 

Estreicher lokalizuje tylko jeden egzemplarz. Rzadkie!

"Przypuszczalnie po roku 1708 – przystąpienia Bractwa Stauropigijskiego do unii z kościołem katolickim, wszelkie druki, wydawane przez Bractwo wcześniej były skrzętnie niszczone, jako „zarażone błędami”." Źródło: Krzysztof Szymański, "Ksiąg lwowskich najstarsze drukowanie"; Kurier Galicyjski, nr 14-15 (210-211) z 19-28 sierpnia 2014.

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA NA DESCE Z EPOKI, GRZBIET Z WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI I ZŁOCENIAMI, ZŁOCENIA NA PRZEDNIM LICU, OBCIĘCIA KART BARWIONE

Stan DB/ naturalne spękania skóry, wytarcia złoceń, drobne zaplamienie tylnego lica farbą, zabrudzenia [szczególnie początkowych kart], miejscami zaplamienia, drobne nadkruszenia marginesów początkowych i końcowych kart, kilka kart ze śladami dawnych uzupełnień, kilka kart z drobnymi naddarciami dolnego marginesu, 5 naddartych, 5 z niewielkimi ubytkami narożników, z niewielką szkodą dla tekstu, małe ślady owada na kilkunastu kartach od strony grzbietowej bez szkody dla tekstu

EGEMPLARZ KOMPLETNY!