STRZELECKI; BRATYŃSKI - GOSPODARSTWO RYBNE I URZĄDZANIE STAWÓW wyd. 1877

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 7403
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 2 499,00 zł
STRZELECKI; BRATYŃSKI - GOSPODARSTWO RYBNE I URZĄDZANIE STAWÓW wyd. 1877
STRZELECKI Antoni; BRATYŃSKI Leon
GOSPODARSTWO RYBNE
I
URZĄDZANIE STAWÓW

ze 116 –ma drzeworytami

Warszawa 1877, wydano w drukarni Józefa Sikorskiego, ul Niecała Nr. 11, str. [2] 418, V; format 13 X 20 cm

TWARDA OPRAWA PÓŁPŁÓCIENNA Z EPOKI, GRZBIET Z PODZIAŁEM NA POLA I ZŁOCONĄ TYTULATURĄ

Szczegółówy podręcznik prowadzenia gospodarstwa rybnego obejmujący nast. zagadnienia:
Obecny stan rybactwa;
Opis szczegółowy ryb krajowych;
Rozmnażanie ryb;
Sztuczna hodowla;
Gospodarstwo stawowe;
Porządek stawowy;
Karmienie ryb;
Zagospodarowanie wód dzikich;
Łowienie ryb;
Hodowla raków;
Urządzanie stawów;
Teoria mierzenia wód;
Zebranie wody;
Odprowadzenie wody;
Rozmnażanie ryb;

Strzelecki Antoni (1830–1905)- publicysta rolniczy.
Bratyński Leon (1831–1904)- rodem z Korony, technolog i budowniczy (bez specjalnych dyplomów), którego wypadki 1863 roku zastały na posadzie oficjalisty w dobrach ks. Romana Sanguszki. Ożeniony na Wołyniu, wziął udział w powstaniu zasławskiem, po którego rozbiciu skazanym został do ciężkich robót przez sąd wojenny żytomierski. Towarzysząca mu żona należała do kobiet zacnych i sympatycznych. W Usolu Bratyński zajmował się rysowaniem i malowaniem widoków, w Irkucku zaś, gdy się tam po pierwszym manifeście w 1866 r. dostał, robił plany, budował domy i gorzelnie, a szczególnie młyny, które się cieszyły wielkiem powodzeniem. Powróciwszy do kraju, zamieszkał na prowincji w Królestwie, gdzie stracił żonę, a mimo wiek podeszły pracował w dalszym ciągu nad urządzaniem młynów

Stan BDB-/ drobne otarcia oprawy, jedna karta luzem, nieliczne rdzawe plamki
ŁADNY EGZEMPLARZ