SOBIESZCZAŃSKI- WIADOMOŚCI HISTORYCZNE O SZTUKACH PIĘKNYCH W DAWNEJ POLSCE t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1847r.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 14290
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 5 999,00 zł

SOBIESZCZAŃSKI F. M.

WIADOMOŚCI HISTORYCZNE

O SZTUKACH PIĘKNYCH

W DAWNEJ POLSCE

ZAWIERAJĄCE OPIS DZIEJÓW I ZABYTKÓW

SOBIESZCZAŃSKI F(ranciszek) M(aksymilian)

WIADOMOŚCI HISTORYCZNE O SZTUKACH PIĘKNYCH W DAWNEJ POLSCE

Zawierające opis dziejów i zabytków budownictwa, rzeźby, snycerstwa, malarstwa i rytownictwa z krótką wzmianką o życiu i dziełach znakomitszych artystów
krajowych, lub w Polsce zamieszkałych.

Tom 1–2. Zebrał i wydał (...)

T. 1. Ozdobiony 48 wizerunkami na cynku rysowanemi.

T. 2. Ozdobiony rycinami na cynku rysowanemi.


Warszawa 1847, 1849. Nakł. i drukiem S. Orgelbranda. 8, k. [6], str. VII, 326, [2]; k. [5],
str. 409, [3], 41 tablic z litografiami (w tym 2 frontispisy) (w miejsce 64-ech); format 14x22 cm


35 litografi i całostr., 1 skład., 1 kolor. skład., 2 kolorowe frontispisy. Litografie rys.: S. Oleszczyński, J. Piwarski, B. Podczaszyński, W. Smokowski, M. Zaleski, na cynku rys. W. Smokowski w litografi i i cynkografi i Banku Polskiego.

Ryciny przedstawiają kościoły: w Raciążku, na Łysej Górze, w Wilnie, w Miechowie, w Jędrzejowie; kościół i klasztor w Częstochowie; Zamki: w Krakowie, w Siewierzu, w Mirze, w Krasiczynie, w Kielcach; Ratusz w Szydłowcu; Posąg Piotra Kmity; Nagrobek Zofi i Szydłowieckiej; Zbroję polską z XVI wieku oraz Monstrancję w kościele katedralnym w Warszawie oraz inne zabytki architektury i sztuki.

Stan BDB-/ rdzawe plamki na kartach, na kilku str. podkreślenia w tekście kredką i ołówkiem; na k. tyt. podpis i piecz. własn. „Księgozbiór Krzyżanowskich Czerpowodach”.

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA WSPÓŁCZESNA OKŁADKI OKOLONE ZŁOCONĄ BORDIURĄ, GRZBIET PŁASKI Z GŁĘBOKIMI TŁOCZENIAMI I ZŁOCENIAMI. RĘCZNIE BARWIONY W MASIE PAPIER MARMORYZOWANY NA WYKLEJKACH, WSZYSTKIE OBCIĘCIA KART BARWIONE W TEN SAM SPOSÓB. WNĘTRZA OKŁADEK WYKOŃCZONE MISTERNYM TŁOCZONYM ZŁOTEM SZLACZKIEM. 

Stan BDB-/ rdzawe plamki na kartach, na kilku str. podkreślenia w tekście kredką i ołówkiem; na k. tyt. podpis i piecz. własn. „Księgozbiór Krzyżanowskich Czerpowodach”.