SKIMBOROWICZ, GERSON- WILLANÓW. ALBUM wyd. 1877 oprawa

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 8760
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 14 999,00 zł

SKIMBOROWICZ, GERSON- WILLANÓW. ALBUM wyd. 1877 oprawa

SKIMBOROWICZ H[ipolit],
GERSON W[ojciech]

WILLANÓW. ALBUM 

Zbiór widoków i pamiątek

oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej

wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej
z dodaniem opisów skreślonych przez ...

Warszawa 1877. Nakł. S.Orgelbranda Synów, str. [4], 186, II, tabl. 48; format folio: 29x38cm;
opr. psk. z epoki.

Monografia Wilanowa, zawierająca opis pałacu i znajdującej się tam galerii obrazów. Bogato ilustrowana (na tablicach i w tekście ponad
320 drzeworytów) drzeworytami wykonanymi przez najlepszych rytowników warszawskich według rysunków wybitnych artystów: Wojciecha Gersona i Henryka Pillatiego.

Między innymi widoki pałacu, ogrodu, kościoła, kaplicy, pokoi i licznych obrazów z Galerii Wilanowskiej.

"Jedną z najpiękniejszych publikacji wydanych nakładem firmy i odbitych we własnej drukarni jest Album widoków i pamiątek Wilanowa, wraz z kopiami obrazów z Galerii Wilanowskiej, wydany w 1877 roku. Opisy widoków, obrazów i pamiątek były dziełem Hipolita Skimborowicza i Wojciecha Gersona. Album jest formatu in folio, oprawiony pięknie w zielone Album widoków i pamiątek Wilanowa, 1877, drukarnia Samuela Orgelbranda Synów płótno angielskie z wytłaczaną i złoconą podobizną króla Jana III oraz złoconymi ornamentami ograniczającymi zwierciadło okładki. Dzieło wydrukowano ozdobną czcionką na satynowanym papierze wysokiego gatunku. Część tekstowa albumu obejmuje wspomnienia historyczne o Wilanowie przed rozpoczęciem budowy pa- łacu dla Jana III, a następnie opisuje elewację pałacu od strony dziedzińca, salony, sypialnie, gabinety królewskie, galerię obrazów, pałac od strony ogrodu, park i ogród, pomniki i cmentarz w Wilanowie, kondygnację górną pałacu, księgozbiór, pokoje chińskie, starożytności obce i polskie, oba skrzydła pałacowe, kościół, okolice Wilanowa. Wilanów wyposażony został w 48 tablic drzeworytowych odbitych jednostronnie na kartonie, z których 12 drzeworytów przedstawia widok pałacu od strony zewnętrznej oraz wnętrza i wyposażenie pałacowe, a 27 drzeworytów to kopie obrazów z Galerii Wilanowskiej, przeważnie portrety. Wśród rytowników, których prace zostały pomieszczone w Albumie Wilanowskim spotykamy nazwisko znanego Ignacego Chełmickiego, który rytował widok pałacu od strony wjazdu z rysunku Dymitrowicza i portret Augusta II w zbiorach wilanowskich z rysunku Konopackiego. Natomiast głośny Staszkowski rytował wnętrze pokoju blamarantowym dawniej zwanego z rysunku Maszyńskiego, budynek wodociągowy nad łachą w Wilanowie, widok pałacu od strony schodów tarasowych i portret Piotra Potockiego. Sztycharz N. Wolski rytował do Albumu rycerza na koniu Casanovy, widok Drezna – Canaletta, portret Michała Korybuta księcia Wiśniowieckiego i wielkie topole w parku wilanowskim. Wszystkie drzeworyty w Albumie Wilanowskim, a w szczególności portrety, charakteryzują się takimi zaletami, jak czystość rysunku, wytworność ujęcia, subtelność światłocienia. Na przykładzie finezyjnego drzeworytu interpretacyjnego (wyjaśniającego treść) m.in. w Albumie Wilanowskim – można stwierdzić prawdziwość słów Kraszewskiego, który w podziwie nad szybkim rozwojem i osiągnięciami rytowników warszawskich pisał w liście do „Kłosów” w styczniu 1874 roku: „Czemże to dziś stał się ten skromny drzeworyt, który dawniej ledwie śmiał o cieniach pomyśleć, a dziś rembrantyzuje z taką brawurą!”.

Źródło: A.Skrzypczak "Książka piękna w dorobku drukarń warszawskich".

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA Z EPOKI OZDOBNA, TLOCZENIA I ZŁOCENIA NA OBU LICACH I GRZBIECIE. EFEKTOWNY GRZBIET PODZIELONY NA POLA, W ZWIERCIADLE OKŁADKI ZŁOCONE POPIERSIE KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO, GŁĘBOKO TŁOCZONE OZDOBNE ORNAMENTY OGRANICZAJĄCE ZWIERCIADŁA OBU OKŁADEK. OBCIĘCIA KART ZŁOCONE. 

RZADKI, LUKSUSOWY PEŁNOSKÓRZANY WARIANT OPRAWY WYDAWNICZEJ.

Rzadkie!

Stan DB/BDB/ grzbiet i naroża okładek po fachowej konserwacji, na marginesach kilku kart ślady zawilgocenia, 4 tablice w bardzo dobrej kopii,

ogólnie EFEKTOWNY EGZEMPLARZ