SIENKIEWICZ – BEZ DOGMATU. T. 1-3 (komplet w 3 wol.) wyd.1 Warszawa 1891

  • szt.
  • 3 599,00 zł

SIENKIEWICZ – BEZ DOGMATU. T. 1-3 (komplet w 3 wol.) wyd.1 Warszawa 1891

SIENKIEWICZ Henryk

BEZ DOGMATU

Powieść w trzech tomach.

T. 1-3 (komplet w 3 wol.)

Warszawa 1891, Nakł. „Słowa”, str. [4], 320; [4], 356; [4], 355; format 11,5x18cm

Pierwsze wydanie powieści Sienkiewicza, jednej z niewielu obyczajowych w jego dorobku pisarskim. Wg J. Krzyżanowskiego  [„Henryk Sienkiewicz. Kalendarium życia i twórczości”] książkę wydano w nakładzie 3.000 egz. Zestawienie bibliograficzne dołączone do „Dzieł” (War. 1953) podaje więcej szczegółów: „Wyd. w 3000 egz.; części ich mają napis na karcie tytułowej: "Pierwszy tysiąc", "Drugi tysiąc", "Trzeci tysiąc".

Oferowany egzemplarz pochodzi z "Czwartego tysiąca". Można zatem stwierdzić, że nakład obejmował z pewnością 4.000 egz.

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK Z EPOKI, GRZBIETY Z WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI, TŁOCZENIAMI I ZŁOCENIAMI. OBCIĘCIA KART  MARMORYZOWANE.

Stan DB/ otarcia grzbietów, w t.1 parafka na k.tyt. oraz zaplamienie górnego marginesu na kilkunastu początkowych kartach vide foto pomniejszające się z biegiem kart, w t.2 minimalne zaplamienie górnych krawędzi początkowych kart, dość ŁADNY EGZEMPLARZ