PRZEŹDZIECKI- JAGIELLONKI POLSKIE TOM I-V komplet wyd. 1868r.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 132
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 9 999,00 zł

PRZEZDZIECKI ALEXANDER

JAGIELLONKI POLSKIE W XVI WIEKU

PRZEZDZIECKI Aleksander

JAGIELLONKI POLSKIE W XVI WIEKU

Tom I-V [komplet].

Kraków 1868-1878, w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego. 8°, str. XII, [4], 398, tabl. 2 z faksymiliami; str.VII, [1], 303, [3], tabl. 3 z faksymiliami; str. [4], 403, tabl. 4 z faksymiliami; str. [4], VIII, 362; XXII, [2], CCLXV, [1], str. 400, tabl. z portretem 1;

Podtyt. t. 1 i 2 : „Obrazy rodziny i dworu Zygmunta I. i Zygmunta Augusta Królów Polskich”; t. 3 i 4 : „Korrespondencja Polska Królewnej Zofii Jagiellonki i Margrabiny Brunoewickiej ... z dodaniem niektórych innych listów spółczesnych ...”; t. 5 : „Uzupełnienia, rozprawy, materyały ... Z pozostałooeci autora wyd. i dopełnił Józef Szujski”.

OPRAWA TWARDA JEDNORODNY ZIELONY PÓŁSKÓREK Z EPOKI Z WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI I ZŁOCENIAMI, OBCIĘCIA KART PRÓSZONE

PRZEŹDZIECKI Aleksander (1814-71) historyk, archeolog, wydawca źródeł hist., autor dzieł "Podole, Wołyń, Ukraina"; "Jagiellonki polskie w XVI w.", "Życie domowe Jadwigi i Jagiełły". Kwerendy i poszukiwania archiwalne poloników prowadził w całej Europie, dzięki czemu udostępnił nauce nieznane dotąd źródła, szczególnie do dziejów staropolskich. Wydawca Kroniki Wincentego Kadłubka i dzieł wszystkich Jana Długosza.

 

Jedna z fundamentalnych prac pol. historiografii do dziejów Polski w XVI w. BHP 13150. Rzadkie w komplecie!

Stan BDB/ PIĘKNY EGZEMPLARZ

Doskonała prowieniencja. Pieczęci Jana Nargielewicza oraz "Zamieniono" wskazujące na pochodzenie z wybitnego księgozbioru Jana Nargielewicza- człowieka światłego, zawołanego bibliofila, znawcy literatury, dziedzica Wojnowic  pod Lubczem historycznym [Wojnowa, na Żmudzi w Litwie]. "Pozostała po nim znamienita biblioteka składająca się z blisko 20 000 tomów dzieł wyborowych, przeważnie polskich. Wspaniała ta książnica jest we wzorowym porządku, w oprawach świetnych" jak czytamy we lwowskim czasopiśmie "Słowo polskie" z 15 kwietnia 1900 roku.
"Nargielewicze pochodzą z Tatarów. Jeden z przedstawicieli tej rodziny, Jan, urodzony w Birbaszówny pochodzenia tatarskiego, był szwagrem Dybowskicgo. Był to człowiek cieszący się wielką powagą u miejscowego społeczeństwa. Ukończywszy Uniwersytet w Dorpacie, po uwłaszczeniu włościan w r. 1861 był wybrany na komisarza włościańskiego (mirowy pośrednik) i na tem trudnem stanowisku odznaczał się wyjątkową sprawiedliwością. Przez całe życie będąc skrzętnym zbieraniem ksiąg, stworzył wspaniałą bibljotekę, którą przeznaczył do publicznego użytku dla Wilna. Po nagłej śmierci Nargielewicza w Warszawie, bez testamentu, daleki krewny zmarłego, jako spadkobierca zawładnął bibljoteką, którą po wielkich staraniach wdowa wykupiła i przeważną jej część z całem urządzeniem złożyła w darze bibljotece im. Ossolińskich we Lwowie, dokąd staraniem prof. Dybowskiego została przewiezioną i uporządkowaną. Pozostałą część w majątku Nargielewicza w Wojnowie hojna ofiarodawczyni przeznaczyła do bibljoteki Wileńskiego naukowego Towarzystwa. Podczas wielkiej wojny majątek wdowy został zrujnowany, a w pożarze, który zniszczył cały dobytek i wieloletnią pracę właścicieli Wojnowa, spłonęła i biljoteka." źródło: Juljan Talko-Hryncewicz, "Muślimowie czyli tak zwani Tatarzy litewscy", Kraków 1924, nakładem Księgarni Geograficznej "Orbis".

oferta specjalna