MAŁECKI- STUDYA HERALDYCZNE wyd. 1890r. t.I-II [KOMPLET] skóra

  • szt.
  • 1 299,00 zł

MAŁECKI- STUDYA HERALDYCZNE wyd. 1890r. t.I-II [KOMPLET] skóra

MAŁECKI Antoni

STUDYA HERALDYCZNE

T. I-II [komplet]

Lwów 1890, Nakł. autora, 8, ss. [4], 351, 399, tabl.1

ILUSTRACJE NA TABLICACH- 30


W obu tomach podobizny herbów i gmerków, tablice genealog.
Zawiera: Zawołania rodowe, Napieczetne znaki w Polsce, Tarcze, herby, hełmy, kleynoty, Wspólności w heraldyce polskiej i czeskiej, Godła mieszczan i nieszlachty w Polsce.

Oskar Halecki:
"Obszerne "Studia heraldyczne" [...] oparte na bardzo szerokim i cennym materiale źródłowym, miały wielkie znaczenie w dziedzinie syntezy historycznej; uznano je za dzieło "pomnikowe"

Rzadkie!

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA ŚWIŃSKA WSPÓŁCZESNA ZE ZŁOCENIAMI, OKŁADKI PODZIELONE ZŁOTYMI BODIURAMI, W NAROŻNIKACH MOTYW LILII HERBOWEJ, NA GRZBIECIE WYPUKŁE ZWIĘZY PODKREŚLONE ZŁOCONĄ OZDOBNĄ BODIURĄ, W POLACH POWTÓRZONY MOTYW LILII.
ZACHOWANE OKŁADKI BROSZUROWE, BLOK NATURALNIE NIEOBCIĘTY!

STAN BDB-/ uzupełnione ubytki [nadkruszone obrzeża] okładek broszurowych/ ŁADNY EGZEMPLARZ!