MAŁECKI- STUDYA HERALDYCZNE wyd. 1890r. t.1-2 (komplet)

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 10472
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)
  • szt.
  • 1 699,00 zł

MAŁECKI- STUDYA HERALDYCZNE wyd. 1890r. t.1-2 (komplet)

MAŁECKI Antoni

STUDYA HERALDYCZNE

T. 1-2 [komplet współoprawny]

Wyd.1

Lwów 1890, Nakł. autora, str. [4], 351, 399, w tym 18 tablic herbów, 1 tabl. genealogiczna, format 14,5x23cm


W obu tomach podobizny herbów i gmerków, tablice genealog.
Zawiera: Zawołania rodowe, Napieczetne znaki w Polsce aż po koniec XIII wieku, Tarcze, herby, hełmy, kleynoty, Wspólności w heraldyce polskiej i czeskiej, Godła mieszczan i nieszlachty w Polsce.

Studia heraldyczne wyróżnione przez AU nagrodą fundacji Barczewskiego.

 Oskar Halecki:
"Obszerne "Studia heraldyczne" [...] oparte na bardzo szerokim i cennym materiale źródłowym, miały wielkie znaczenie w dziedzinie syntezy historycznej; uznano je za dzieło "pomnikowe".

Profesor Małecki był autorem wielokrotnie wznawianych podręczników, zbiorów szkiców literackich i historycznych ("Z przeszłości dziejowej"), rozprawy z zakresu filologii klasycznej ("Od antyku do romantyzmu"), edycji "Biblii królowej Zofii" i "Pism pośmiertnych" Juliusza Słowackiego, a także prób scenicznych i przekładów. Jeśli chodzi o te ostatnie, Małecki wykazał się gruntownością podstaw naukowych i wielką erudycją. "Kto pilnie przestudiuje 'Elektrę' Małeckiego, kto zwłaszcza wniknie zarazem w tysiączne szczegóły erudycji i smaku estetycznego, zręcznie w licznych przypiskach rozrzucone, ten w celach przynajmniej ogólnego ukształcenia literackiego, dostatecznie już obeznany będzie z duchem kompozycji i formy Sofoklesa, i dlatego to pod tym ważnym nader względem jedna 'Elektra' lepiej zastąpi wrażenie pierwotworu, jak wszystkie razem przekłady Eliasiewicza, Smacznińskiego, Bronikowskiego, Walickiego, Kaszewskiego" - podkreśla Fryderyk Henryk Lewestam. Wśród innych tytułów prac uczonego należy wymienić: dramaty - "List żelazny" (1854 r.), "Grochowy wieniec, czyli Mazury w Krakowie" (1855 r.); dzieła filologiczne - oprócz wspomnianej już książki "Juliusz Słowacki jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki" (1866-1867 r.), "Jana Kochanowskiego młodość" (1883 r.), a także prace historyczne - "Panowanie Bolesława Krzywoustego" (1873 r.), "Biskupstwa w pierwotnej epoce Polski oraz klasztory w Polsce w obrębie wieków średnich" (1875 r.), "Rewizja dziejów Polski w pierwszych dwóch wiekach politycznego istnienia 962-1146" (1875 r.), "Studia heraldyczne" (1890 r.), "Lechici w świetle historycznej krytyki" (1897 r.), "W kwestii fałszerstw dokumentów" (1904 r.)." Źrodło: http://www.lwow.com.pl/naszdziennik/malecki.html

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK Z EPOKI, NA GRZBIECIE WYPUKŁE ZWIĘZY, TŁOCZENIA I ZŁOCENIA

Stan DB+/ otarcia oprawy, blok bez zarzutu, ŁADNY EGZEMPLARZ!