LELEWEL- BIBLIOGRAFICZNYCH KSIĄG DWOJE t. 1-2 (komplet w 2 wol.)

  • szt.
  • 1 299,00 zł

LELEWEL- BIBLIOGRAFICZNYCH KSIĄG DWOJE t. 1-2 (komplet w 2 wol.)

LELEWEL Joachim

BIBLIOGRAFICZNYCH KSIĄG DWOJE

w któ­rych rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Sa­muela Bandtke Historja drukarń krakowskich - tudzież Historja Bibljoteki Uniwer­syte­tu Jagiel­lońs­kiego w Krakowie, a przy­dany katalog inkunabułów pols­kich.

T.1-2  (komplet w 2 wol.) 

W‑wa 1927. Nakł. H.Wildera, str. 280,435, 18 skła­­danych tablic, format 14,5x22cm

2 wydanie. Przedruk foto­che­mi­gra­ficzny z wydania 1, w ograniczonej ilości egzemplarzy, z kompletem tablic.

Przedwojenny reprint, wydany przez znakomitego polskiego antykwariusza, z wileńskiej edycji Józefa Zawadzkiego.

Wszechstronne pionierskie dzieło z zakresu bibliografii i księgoznawstwa. Kopalnia wiadomości o drukach, rękopisach, grafice, bibliotekarstwie. Na tablicach reprodukcje czcionek, rycin, filigranów, druków XV i XVI wieku. Rzadkie!

TWARDA OPRAWA PÓŁSKOREK WSPÓŁCZESNY STYLIZOWANY NA EPOKĘ. GRZBIETY Z WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI, TŁOCZENIAMI, ZŁOCENIAMI I BARWNYMI SZYLDZIKAMI. GÓRNE OBCIĘCIE BARWIONE. KARTON MARMORYZOWANY. ZACHOWANE OKŁADKI WYDAWNICZE

Stan BDB/ PIĘKNY EGZEMPLARZ