LACHOWSKI- KAZANIA NIEDZIELNE wyd. 1770

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 6171
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 1 399,00 zł

LACHOWSKI- KAZANIA NIEDZIELNE wyd. 1770

LACHOWSKI Sebastian, X.
KAZANIA NIEDZIELNE
W Warszawie 1770,w Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospolitey in Coll:Societatis JESU, str. 744

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA Z EPOKI, GRZBIET Z PODZIAŁEM NA POLA, WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI I SZYLDZIKIEM, OBCIĘCIA KART BARWIONE NA CZERWONO

Lachowski Sebastian Fabian (1731–1794),
jezuita, kaznodzieja królewski. Ur. 31 (lub 15?) XII w rodzinie szlacheckiej; chrzczony 23 I 1732 r. w Rawie Ruskiej. Był synem Antoniego i nieznanej z nazwiska rodowego Zuzanny. Dn. 15 VIII 1745 r. wstąpił do jezuitów. Po odbyciu nowicjatu w domu Św. Szczepana w Krakowie studiował retorykę w seminarium w Krasnymstawie (1747/8) i filozofię w Jarosławiu (1748/9–1750/1), po czym podjął pracę nauczycielską w kolegiach zakonnych we Lwowie (1751/2–1752/3, 1754/5) i Lublinie (1753/4), ucząc kolejno w klasach od infimy do poetyki. Następnie studiował teologię w Lublinie (3 lata) i Lwowie (1 rok), tamże uzyskał święcenia kapłańskie. W r. szk. 1759/60 uczył w retoryce w Żytomierzu, w 1760/1 odbywał tzw. «trzecią probację» (trzeci rok nowicjatu) w domu zakonnym w Jarosławiu. Już wówczas zasłynąć musiał wymową, skoro – należąc do zakonnej prowincji małopolskiej – skierowany został w jesieni 1761 r. na kaznodzieję do Warszawy (w ówczesnej prowincji litewskiej). Po paru latach działalności kaznodziejskiej w stolicy w r. 1765 (lub już 1764?) powołany został przez Stanisława Augusta na najwyższe w kraju stanowisko kaznodziejskie – kaznodziei królewskiego. Źródło: PSB.

STAN DB/ oprawa lekko podniszczona, niewielki ubytki skórki i ślady dawnego działania owada, wpisy na str. przedtyt. i tyt., miejscami niewielki blady ślad zawilgocenia,
EGZEMPLARZ ZDECYDOWANIE DOBRY