KREJCA- TECHNOLOGIA .GRAFIKA ARTYSTYCZNA

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1297
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 189,00 zł

KREJCA-  TECHNIKI SZTUK GRAFICZNYCH

TECHNOLOGIA .GRAFIKA ARTYSTYCZNA.

Ales Krejca

TECHNIKI SZTUK GRAFICZNYCH

PODRĘCZNIK METOD WARSZTATOWYCH I HISTORII GRAFIKI ARTYSTYCZNYEJ

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1984,  str. 200, 95 ilustracji czarno-białych i XXXII kolorowe, format 21 x 30, oprawa twarda płótno z obwolutą

Spis treści:

 

Przedmowa

 

OGÓLNE POJĘCIA I ZASADY 

Czym jest grafika?

Grafika oryginalna i reprodukcyjna, artystyczna i użytkowa

Druk, negatyw (forma drukarska), odbitka

Stany druku

Sygnowanie odbitek

Nakłady i limit druku

Grafika barwna

Farby drukarskie

Papier drukowy

Techniki stosowane w grafice artystycznej

 

I. DRUK WYPUKŁY

TECHNIKA PRZYGOTOWANIA I OPRACOWANIA FORMY W DRUKU WYPUKŁYM

Kamienioryt  Drzeworyt Rozwój drzeworytu Technika drzeworytu Przygotowanie negatywu (klocka drzeworytniczego) Przenoszenie rysunku na negatyw Wycinanie rysunku Drzeworyt sztorcowy Rozwój drzeworytu sztorcowego Technika drzeworytu sztorcowego Przygotowanie formy (negatywu) Przenoszenie rysunku Rycie (grawerowanie) Fotoksylografia Kredoryt Linoryt Technika groszkowania Metaloryt Ołowioryt Cynkoryt

TECHNIKA DRUKU WYPUKŁEGO 

Druk ręczny Druk mechaniczny Druk wypukły na prasie miedziorytniczej Druk wypukły na prasie litograficznej Błędy druku

DRUK WYPUKŁY BARWNY

Drzeworyt światłocieniowy (chiaroscuro) Drzeworyt barwny Druk farbami olejnymi Druk farbami wodnymi Pasowanie kolorów (druk łączny)

NIETYPOWE METODY DRUKU WYPUKŁEGO

Druk strukturalny (montażowy) i naturalny Frottage Druk reliefowy wypukły 

 

II. DRUK WKLĘSŁY

TECHNIKA PRZYGOTOWANIA I OPRACOWANIA FORMY W DRUKU WKLĘSŁYM

Sztychy wklęsłodrukowe Miedzioryt Rozwój miedziorytu Technika miedziorytu Przygotowanie płyty metalowej do grawerowania Przenoszenie rysunku Wykonanie rytu Staloryt Ryt punktowany Ryt puncowany Suchoryt Sposób kredkowy (mechaniczny) Mezzotinta Nacinanie płyty Rysunek mezzotintowy Kwasoryty wklęsłodrukowe Akwaforta Rozwój akwaforty Technika akwaforty Przygotowanie płyty metalowej Przygotowanie werniksu Werniks twardy Nakładanie werniksu Wykonanie szkicu i przeniesienie go na werniks Rycie rysunku w werniksie Wytrawianie rysunku Środki trawiące Różnicowanie rysunku przez trawienie Akwaforta punktowana Sposób kredkowy (maniere de crayon) Akwaforta groszkowana Miękki werniks (vernis mou) Przygotowanie płyty i warstwy werniksu Nanoszenie miękkiego werniksu Przenoszenie rysunku Rysowanie na werniksie Trawienie Poprawianie wytrawionego rysunku Akwaforta na kruchym werniksie Przygotowanie i nanoszenie werniksu na płytę Technika rysunku Trawienie Akwatinta (kwasoryt płaszczyznowy) Przygotowanie płyty akwatintowej Napylanie powierzchni płyty Zapiekanie ziarna Inne rodzaje ziarna akwatintowego Nanoszenie rysunku Akwatinta bez rysunku linearnego Akwatinta z rysunkiem linearnym Akwatinta trawiona jednorazowo Trawienie akwatinty Czasy trawienia Mezzo-akwatinta Kwasoryt kredkowy (Z wykorzystaniem światłoczulego asfaltu) Techniki odpryskowe (reservage) Odprysk atramentowy Pozytywowy odprysk temperowy Negatywowy odprysk atramentowy Negatywowy odprysk tuszowy Negatywowy odprysk kredkowy Odprysk olejowy Akwaforta lawowana Lepki werniks Lawowanie pastą trawiącą na płycie miedzianej Lawowanie na cynku Lawowanie farbą olejną Negatywowe lawowanie Kwasoryt bezpośredni Heliograwiura Pierwotna metoda pracy Łączenie różnych technik druku wklęsłego 

TECHNIKA DRUKU WKLĘSŁEGO 

Urządzenia drukarskie Farba drukarska Nakładanie farby na płytę Papier miedziorytniczy Nieprawidłowości występujące w druku wklęsłym 

DRUK WKLĘSŁY BARWNY

Druk dwu- i wielobarwny Zieglerografia (miękki barwny werniks)  Farby miedziorytnicze Zakładanie papieru 

NIETYPOWE METODY DRUKU WKLĘSŁEGO

Tak zwana technika kombinowana Reliefowy druk wklęsły

 

III. DRUK PŁASKI

TECHNIKA PRZYGOTOWANIA I OPRACOWANIA FORM W DRUKU PŁASKIM

Litografia (kamieniodruk) Rozwój litografii Technika litografii Kamień litograficzny Szlifowanie kamieni Wygładzanie kamieni Ziarnowanie kamieni Nanoszenie rysunku Technika rysunku Litografia tuszowa Metoda piórowa Metoda pędzlowa Metoda punktowania Metoda prószenia Akwatinta na kamieniu Litograficzna metoda odprysku Litografia kredkowa Technika wcierania Technika ołówkowa Technika tamponowa Litografia lawowana Mezzotinta na kamieniu Autografia (przedruk)  Przygotowanie papieru przedrukowego Przedruk rysunku autograficznego Inne formy przedruku Fotolitografia Środki pomocnicze do pracy w kamieniu  Preparowanie rysunku litograficznego  Przebieg prac  Chemikalia używane do preparowania kamienia Korekty rysunku po spreparowaniu kamienia 

KOMBINACJA DRUKU PŁASKIEGO I WKLĘSŁEGO

Sztych litograficzny (grawiura w kamieniu) Kwasoryt litograficzny

DRUK PLASKI BARWNY

Poddruk Litografia światłocieniowa Litografia barwna Zakładanie papieru

TECHNIKA DRUKU LITOGRAFICZNEGO

Warsztat litograficzny Proces druku Błędy druku 

INNE TECHNIKI DRUKU PŁASKIEGO

Algrafia Autorski druk offsetowy Preparowanie rysunku Druk offsetowy Światłodruku

 

IV. DRUK SITOWY

Rozwój druku sitowego Serigrafia

TECHNIKA PRZYGOTOWANIA I OPRACOWANIA SERIGRAFICZNYCH FORM DRUKARSKICH

Sporządzanie ram Rodzaje siatek Napinanie i przytwierdzanie siatek Sporządzanie szablonów serigraficznych Serigrafia przykrywana  Serigrafia wymywan Serigrafia wycinana Fotoserigrafia (techniki polegające na użyciu warstw światłoczułych) Światłoczuła warstwa żelatynowa Światłoczuła warstwa poliwinylowoalkoholowa (PVA)  Kopiowanie Wywoływanie

TECHNIKA DRUKU SERIGRAFICZNEGO

Urządzenia potrzebne do druku Ścieracz sitodrukowy {rakiel} Farby sitodrukowe Proces druku Csuwanie szablonu 

PERYFERYJNE OBSZARY GRAFIKI

Elementy malarskie w technikach graficznych Malarstwo przy użyciu szablonów (pochoir) Monotypia   Fotografia w technikach graficznych  Druki fotograficzne Cliche-verre 

PORADY DLA KOLEKCJONERÓW

Przechowywanie odbitek graficznych

Oprawianie grafik

Identyfikacja grafik

Rozróżnianie technik graficznych

BIBLIOGRAFIA

NAJWAŻNIEJSZE PUBLICZNE ZBIORY GRAFIKI

SPIS REPRODUKOWANYCH PRAC GRAFICZNYCH

INDEKS OSÓB

STAN BDB-