GWAGNIN - Z KRONIKI SARMACYI EUROPSKIEJ; KRASICKI- PAN PODSTOLI

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 11540
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 899,00 zł

GWAGNIN - Z KRONIKI SARMACYI EUROPSKIEJ; KRASICKI- PAN PODSTOLI

KRASICKI Józef Ignacy

PAN PODSTOLI

współoprawne z :

GWAGNIN Alexander

Z KRONIKI SARMACYI EUROPSKIEJ

Alexandra Gwagnina z Werony (Hrabie Pałacu Laterańskiego, Rycerza Pasowanego i Rotmistrza J.K.M.)

Opisanie Polski, W. Ks. Litewskiego, Ziemie Ruskiej, Ziemie Pruskiej, Ziemie Inflantskiej, Ziemie Żmudzkiej.


Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego.

Kraków 1860, Nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, Nakładem Drukarni "Czasu", str. VI, 305 + IV, 375, format 12x19cm


Polskie wydanie jednego z najważniejszych dzieł historycznych Aleksandra Gwagnina (1534-1614) – nobilitowanego historyka pochodzenia włoskiego, rotmistrza polskiego, uczestnika wojen z Moskwą.

Dzieło jest kronikarskim zapisem dziejów Polski doprowadzonym do początków panowania Zygmunta III Wazy. Następnie idą kroniki Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ziemi Ruskiej, Pruskiej, Inflant, Żmudzi, „Ziem Zamorskich” (Szwecji, Finlandii, Laponii, Grenlandii, Gotlandii, Islandii, Danii, Norwegii, Szwajcarii, Alzacji, Bawarii, Frankonii, Westfalii, Czech, Śląska i innych ziem niemieckich), kronika Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i ziem do niego należących, ziemi tatarskiej oraz Grecji, Bałkanów, Wołoszczyzny, ziem naddunajskich, opisy Libii, Azji, Syrii, Asyrii, Antiochii, Medii, Arabii, Mezopotamii, Persji, Babilonii i Tracji. 

 

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK Z EPOKI, GRZBIET PŁASKI ZE ZŁOCENIAMI, KARTON MARMORYZOWANY, OBCIECIA KART MARMORYZOWANE

Stan DB/ otarcia grzbietu i krawędzi okładek, skasowane stemple bibl., ślady dawnego zalania