KORZON - DZIEJE WOJEN I WOJSKOWOŚCI W POLSCE t.1-3 [komplet w 3 wol.] skóra

  • szt.
  • 2,799.00 zł
  • Out of stock

KORZON - DZIEJE WOJEN I WOJSKOWOŚCI W POLSCE t.1-3 [komplet w 3 wol.] skóra

KORZON Tadeusz

DZIEJE WOJEN I WOJSKOWOŚCI W POLSCE

Z ilustracjami, wykonanemi podług pomników przez Bronisława Gembarzewskiego, i mapą.

t.1-3 [komplet w 3 wol.] 

Lwów-Warszawa-Kraków 1923, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; str. 388 [14 ilustracji]; mapa 1+ 518 [18 ilustracji]+ 399 [12 ilustracji] +indeks; format 16x23,5 cm

T. 1-2: Epoka przedrozbiorowa; t. 3: Dokończenie epoki przedrozbiorowej, Epoka porozbiorowa. Rozdział o broni i uzbrojeniu oraz epokę porozbiorową opracował Bronisław Gembarzewski.

Monumentalna praca autorstwa Tadeusza Korzona - czołowego historyka dziejów nowożytnych i współtwórcy polskiej historiografii wojskowości. Pionierska synteza tematu, bogato ilustrowana, ubarwiona materiałem anegdotycznym.

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA WSPÓŁCZESNA STYLISTYKĄ NAWIĄZUJĄCA DO ZBYTKOWNYCH, DWORSKICH OPRAW Z EPOKI. OKŁADKI ZDOBIONE LINIAMI TŁOCZONYMI NA ŚLEPO, GRZBIET Z WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI, TŁOCZENIAMI  I ZŁOCENIAMI. RĘCZNIE BARWIONY W MASIE PAPIER MARMORYZOWANY NA WYKLEJKACH, WSZYSTKIE OBCIĘCIA KART BARWIONE TYM SAMYM WZOREM. ZACHOWANE OKŁADKI BROSZUROWE WE WSZYSTKICH TOMACH

Stan BDB-/ pieczęć na okładce t.1, na k. tyt w tym tomie parafka, BARDZO ŁADNY EGZEMPLARZ