Starodruki

COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t. I-IV [komplet] wyd. 1786 - plany, mapy, portrety, ilustracje

COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, ...

COXE- VOYAGE EN POLOGNE, RUSSIE, SUEDE, DANNEMARC, etc. t. I-IV [komplet] wyd. 1786 - plany, mapy, portrety, ilustracje...
3 999,00 zł
HISTOIRE DE SUEDE SOUS LE REGNE DE CHARLES XII [KAROL XII i STANISLAW LESZCZYNSKI ] wyd.1721 I-X OPRAWA ryciny

HISTOIRE DE SUEDE SOUS LE REGNE DE CHARL...

STARODRUK Z 1721 ROKU- POLONICA/ POLONIK HISTOIRE DE SUEDE SOUS LE REGNE DE CHARLES XII TOMY I-X w 5 WOLUMINACH [na komplet składa się...
8 999,00 zł
NARUSZEWICZ- HISTORYA NARODU POLSKIEGO wyd. 1781r. TOM III. PÓŁSKÓREK

NARUSZEWICZ- HISTORYA NARODU POLSKIEGO w...

NARUSZEWICZ ADAM HISTORYA NARODU POLSKIEGO OD POCZĄTKU CHRZEŚCIJAŃSTWA   PANOWANIE PIASTÓW ...
3 499,00 zł
BOSSUET- HISTORYA POWSZECHNA- STARODRUK POLSKI- 1793r.

BOSSUET- HISTORYA POWSZECHNA- STARODRUK ...

HISTORYA POWSZECHNA CZYLI KONSTYNUACYA JAKOBA BENGINA BOSSUETA OBIAŚNIAIĄCA PORZĄDEK, WZROST RELIGII I ODMIANY PAŃ...
3 490,00 zł
CZACKI- O LITEWSKICH I POLSKICH PRAWACH wyd. 1800r. TABLICE Tom I

CZACKI- O LITEWSKICH I POLSKICH PRAWACH ...

O LITEWSKICH I POLSKICH PRAWACH, o ich duchu, źródłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 Roku wydanem prz...
6 999,00 zł
BIBLIA WUYKA Nowy Testament 1772r.w Chełmnie SKÓRA

BIBLIA WUYKA Nowy Testament 1772r.w Cheł...

Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa TESTAMENT przez X. Jakuba WUYKA Societatis Jesu na polski przełożony ...
6 999,00 zł
GÓRNICKI- DZIEJE W KORONIE POLSKIEY wyd. 1754r.

GÓRNICKI- DZIEJE W KORONIE POLSKIEY wyd....

GÓRNICKI ŁUKASZ DZIEJE W KORONIE POLSKIEY
5 999,00 zł
BURZYŃSKI- ZEBRANIE WSZYSTKICH SEYMOW, Y PRAW POLSKICH

BURZYŃSKI- ZEBRANIE WSZYSTKICH SEYMOW, Y...

BURZYŃSKI StanisławZEBRANIE WSZYSTKICH SEYMOW, Y PRAW POLSKICHad Statum ściągaiących się Które od początku Seymowania aż do naszych czasow s...
ANCUTA- PRAWO ZUPEŁNE WIARY KATOLICKIEY wyd. Wilno 1767r.

ANCUTA- PRAWO ZUPEŁNE WIARY KATOLICKIEY ...

ANCUTA- PRAWO ZUPEŁNE WIARY KATOLICKIEY wyd. Wilno 1767r.
3 599,00 zł
CHRÓSCIKOWSKI- FIZYKA 1764r. TABLICE Pierwszy polski podręcznik fizyki

CHRÓSCIKOWSKI- FIZYKA 1764r. TABLICE Pie...

CHRÓSCIKOWSKI- FIZYKA 1764r. TABLICE Pierwszy polski podręcznik fizyki
24 999,00 zł
FONTANNA. Fontanna piąci krwáwymi strumieńmi płynąca, albo nabożeństwo y odpusty náleżące do prześwietney Konfraternii Piąci Ran Páná Jezusowych, z dozwoleniem starszych drukiem odnowione Roku Pàńskiego 1777

FONTANNA. Fontanna piąci krwáwymi strumi...

FONTANNA. Fontanna piąci krwáwymi strumieńmi płynąca, albo nabożeństwo y odpusty náleżące do prześwietney Konfraternii Piąci Ran Páná Jezuso...
2 799,00 zł
LACHOWSKI- KAZANIA NIEDZIELNE wyd. 1770

LACHOWSKI- KAZANIA NIEDZIELNE wyd. 1770

LACHOWSKI- KAZANIA NIEDZIELNE wyd. 1770
1 399,00 zł
MISSALE ROMANUM MSZAŁ RZYMSKI Ryciny Bartłomieja Strachowskiego WroCław 1738 OPRAWA

MISSALE ROMANUM MSZAŁ RZYMSKI Ryciny Bar...

MISSALE ROMANUM MSZAŁ RZYMSKI Ryciny Bartłomieja Strachowskiego WroCław 1738 OPRAWA
6 999,00 zł
WOLZOGEN- OPERA OMNIA exegetica, didactica, et polemica. Quorum seriem versa pagina exhibet. Cum indicibus necessariis. Irenopoli (Amsterdam) 1656

WOLZOGEN- OPERA OMNIA exegetica, didacti...

WOLZOGEN- OPERA OMNIA exegetica, didactica, et polemica. Quorum seriem versa pagina exhibet. Cum indicibus necessariis. Irenopoli (Amsterdam...
18 999,00 zł
HEINRICH - GEOGRAPHIA CURIOSA wyd. 1710 ASTRONOMIA

HEINRICH - GEOGRAPHIA CURIOSA wyd. 1710 ...

HEINRICH - GEOGRAPHIA CURIOSA wyd. 1710 ASTRONOMIA
6 999,00 zł
CORPUS IURIS CANONICI. MARCIN POLAK - MARGARITA DECRETI wyd. 1600

CORPUS IURIS CANONICI. MARCIN POLAK - MA...

CORPUS IURIS CANONICI. MARCIN POLAK - MARGARITA DECRETI wyd. 1600
14 999,00 zł