WROTNOWSKI- POROZBIOROWE ASPIRACYE POLITYCZNE NARODU POLSKIEGO

  • szt.
  • 599,00 zł

WROTNOWSKI- POROZBIOROWE ASPIRACYE POLITYCZNE NARODU POLSKIEGO

[WROTNOWSKI Antoni] Stanisław Z. [pseud.]

POROZBIOROWE ASPIRACYE POLITYCZNE NARODU POLSKIEGO

Kraków 1883, Nakład i druk Wł. L. Anczyca i Spółki, str. XV, 496, format 13,5x21cm

Ze spisu treści:

- Konieczności historyczne;
- Główne przyczyny upadku państwa polskiego;
- Moralne znaczenie dziejowe Konfederacyi barskiej;
- Moralne znaczenie dziejowe Konstytucyi 3 Maja;
- Patryotyzm polski w epoce od rozbioru kraju, do upadku ;Napoleona III i do utworzenia Cesarstwa niemieckiego;
- Z jakich przyczyn nie odstąpił naród polski od swych aspiracyi politycznych, pomimo wyrzeczeń kongresy wiedeńskiego;
- Dla jakich przyczyn aspiracye polityczne narodu polskiego nie uległy żadnej zmianie, w czasie od upadku powstania listopadowego do wypadków warszawskich z roku 1861;
- Polityka Andrzeja Zamoyskiego. Praca w kierunku narodowym;
- Program polityczny margrabiego Aleksandra Wielkopolskiego;
- Błędy innych;
- Zmiana porozbiorowych aspiracyi politycznych narodu polskiego;
- Czy kompromis trwały narodu polskiego z narodem rossyjskim jest dziś możliwym?
- Idea słowiańska;
- Dzisiejsze stanowisko polityczne Polaków;
- Katechizm patryotyzmu polskiego;

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK WSPÓŁCZESNY, NA GRZBIECIE WYPUKŁE ZWIEZY, TŁOCZENIA I ZŁOCENIA, OZDOBNY PAPIER MARMURKOWY NA OKŁADZINACH, OBCIĘCIA KART BARWIONE

Stan BDB-/ pieczęci na k.przedtyt. i tyt., poza tym ŁADNY EGZEMPLARZ