WIEDZA O POLSCE t. I-III (komplet w 4wol.) etui

  • szt.
  • 3 999,00 zł

WIEDZA O POLSCE

Tom I-IV  [komplet]

WIEDZA O POLSCE

 t. I-III (komplet w 4wol.)

Warszawa br. [około 1930], Wydawnictwo „Wiedza o Polsce”, str. [8], 320; [2] 321-780, [2]; [4], 683, [4], [4], 446, [2], w każdym tomie bardzo liczne tablice z ilustr. oraz ilustracje w tekście, także wkładki w rotograwiurze [w tym rozkładane], wkładki kreskowe, barwne, format 23,5 x 31 cm

Pomnikowe wydawnictwo, którego celem było zapewnienie odpowiedniego, uniwerysteckiego poziomu wiedzy dla osób, które samodzielnie chcą się dokształcić, nie uczestnicząc w wykładach. W poczet autorów wchodzili wybitni naukowcy i historycy epoki, m.in. profesorowie: J. Bystroń, K. Górski, M. Gumowski, O. Halecki, L.Kolankowski, J. Kostrzewski, S.Poniatowski, K.Tymaniecki.

Bogata ikonografia.

T.I - Antropologia Polski, pradzieje ziem polskich, O pochodzeniu ludów aryjskich, Słowiańszczyzna pierwotna, Dzieje polityczne Polski Piastowskiej, Dzieje polityczne Polski Jagiellońskiej,

T.IA- Historia polityczna Polski od 1572 r. do chwili obecnej, Dzieje ustroju Polski; Ustrój współczesnej Polski; Heraldyka, numizmatyka, sfragistyka, Hist. gospodarcza Polski,

T.II - Dzieje i najstarsze zabytki j.pol., hist. lit. pol. (do 1863r.), Historia literatury (od 1863 r. do chwili obecnej), historia teatru, budownictwa, rzeźby i malarstwa

T.III-  Geografia i etnografia Polski

TWARDA OPRAWA WYDAWNICZA Z EPOKI, BOGATE TŁOCZENIA I ZŁOCENIA NA LICACH I GRZBIETACH, NA LICACH ZŁOCONA TYTULATURA, ORZEŁ POLSKI, WIZERUNKI ORDERÓW, HERBY MIAST I SYMBOLIKA HERALDYCZNA. GRZBIETY SKÓRZANE WSPÓŁCZEŚNE WZOROWANE NA ORYGINALE ZE ZŁOCONYMI ZDOBNIKAMI I TYTULATURĄ. CAŁOŚĆ W OZDOBNYCH FUTERAŁACH Z EPOKI (ETUI).

STAN BDB/IDEALNY/ przestawiona kolejność kilku tablic w t.III-im w dziale"Etnografja", ponadto w tym tomie w dziale "Sztuka ludowa" nadliczbowe, nieuwzględnione w opisie tablice XXVI-XXXII [wg opisu winny być XXIV], PIĘKNY KOLEKCJONERSKI EGZEMPLARZ