11. aukcja bibliofilska książek i starodruków

11. aukcja bibliofilska książek i starodruków

Jedenasta aukcja bibliofilska książek i starodruków.

28 listopada 2020

Zapraszamy Państwa do udziału w naszej kolejnej aukcji bibliofiliów.

Aukcja odbędzie się na portalu OneBid.pl.

 

Na portalu OneBid.pl znajduje się pełny katalog wraz z materiałem zdjęciowym i już od dziś można tu składać swoje limity i oferty.

 

Limity oraz oferty można także składać drogą mailową: sklep@antyksobieski.pl

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 

Finał aukcji na żywo w dniu 28 listopada 2020 od godziny 11:00.

 

Na aukcji 321 starannie wyselekcjonowanych obiektów, m.in. rzadkie książki przedwojenne, pierwodruki i pierwsze polskie wydania książkowe, solidne wydania literatury pięknej, cenne starodruki polskie, książka dla dzieci i młodzieży, klasyka bajek i baśni, ładnie zachowane oprawy wydawnicze czy oprawy znanych introligatorów, albumy malarstwa, książki oprawione w skórę tudzież ekskluzywne książki w skórzanych oprawach, książki na prezent dla każdego, ale także grafika.

W katalogu:

STEINHAUS - KALEJDOSKOP MATEMATYCZNY
MONTGOMERY - ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 1-6 komplet półskórek
SIENKIEWICZ- KRZYŻACY t. I,II wyd. 1960 drzeworyty TOEPFER
PROUST- W POSZUKIWANIU STRACONEGO CZASU t. 1-7 (komplet w 3wol.)
WAŃKOWICZ- NA TROPACH SMĘTKA wyd. 1936
KANT - PROLEGOMENA DO WSZELKIEJ PRZYSZŁEJ METAFIZYKI wyd.1
ASKENAZY - AKTY POWSTANIA KOŚCIUSZKI Tom I-III
NOWOCZESNA KUCHNIA DOMOWA wyd.1939r.
JELEŃSKI - ŚLADAMI PITAGORASA. ROZRYWKI MATEMATYCZNE wyd.1
PRZYBYSZEWSKI - KRZYK wyd.1
KRAWCZYŃSKI- ŁOWIECTWO Przewodnik dla leśników zawodowych i amatorów myśliwych 1924
LEŚMIAN - POEZJE
DE BERIER - ZOBOWIĄZANIA 1948r.
POLSKA JEJ DZIEJE I KULTURA t. I-III [komplet] oryginał
ŚLEŻAŃSKA- CO DZIŚ NA OBIAD wyd. 1936
KRASZEWSKI- STARA BAŚŃ wyd.1899r.il. Andriolli
SIENKIEWICZ- QUO VADIS t.1-3 [komplet w 1 wol.] wyd. 1910 oprawa
BAŚNIE BRACI GRIMM t.I-II piękne ilustracje
DARWIN- PODRÓŻ NA OKRĘCIE "BEAGLE"
SOREL - O SZTUCE I FILOZOFII Lwów 1913
FREUD- PSYCHOPATOLOGIA ŻYCIA CODZIENNEGO
SFORZA- TWÓRCY NOWEJ EUROPY wyd. 1932r.
PRUS- LALKA wyd. 1969 ilustr. Uniechowski
POLANCO - IOANNIS POLANCI SOCIETATIS JESU THEOLOGI DIRECTORIUM BREVE, AD CONFESSARII wyd. 1604
TUWIM- JARMARK RYMÓW wyd. 1935
OSSENDOWSKI - LENIN wyd.1930r.
KOWALSKI - MEDYCYNA DLA NIELEKARZY wyd. 1873r.
BOROWCZYK - STARA WARSZAWA teka
BANDTKIE - IUS POLONICUM, CODICIBUS VETERIBUS MANUSCRIPTIS ET EDITIONIBUS QUIBUSQUE COLLATIS, EDIDIT.. Warszawa 1831
SZYDŁOWSKI - RUINY POLSKI Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej ryciny
ANDERSEN- BAŚNIE ilustr. OPRAWA
ANDERSEN - BAŚNIE ilustr.
SIEVERT- PODRĘCZNIK DLA ZEGARMISTRZÓW wyd.1939r. ryciny i tablice
ANDERSEN- BAJKI wyd.1938r. ilustr. OPRAWA
GREGOROWICZ - POGLĄD KRYTYCZNY NA WY-PADKI Z ROKU 1861, 1862 I 1863
HUBE - PRAWO CYWILNE KRÓLESTWA POLSKIEGO wyd. 1877
SZMAGLEWSKA- PUSTE MIEJSCE PRZY STOLE 1963r. autograf
MEMOIRES ET CORRESPONDANCE DE L'IMPERATRICE JOSEPHINE wyd. 1820
ŁUKASZEWICZ- RYS DZIEJÓW PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO wyd. 1856
POLSKA ENCYKLOPEDIA SZLACHECKA t.1, z. 1-4
BORUDZKA - SZÓSTE KACZĘ il. Zofia Fijałkowska.
GOMBROWICZ- TRANS-ATLANTYK, ŚLUB wyd.1957r.
DOYLE - PRZYGODY SHERLOCKA HOLMESA
MIŁOSZ- PIĘĆ WIERSZY, autograf autora
MIŁOSZ- OCALENIE wyd.1945r. I wyd.
PRUS - FARAON il. Szancer
PRUS- LALKA wyd. 1954 ilustr. Władysław Daszewski
SOKOLNICKI - WOJNA POLSKO-ROSYJSKA w roku 1831
NIEMCEWICZ- ŚPIEWY HISTORYCZNE Petersburg 1876 z illustracyami wg rysunków Juljana Kossaka i Henryka Pillatego, i muz. F. Lessla
MAKUSZYŃSKI, WALENTYNOWICZ - PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA ks. 1-4 wyd. 1956-9
LEŚMIAN - NAPÓJ CIENISTY autograf, pierwodruk
STAWIARSKI - OGÓLNA ORDYNACYA SĄDOWA wyd. 1807
JANIK- DZIEJE POLAKÓW NA SYBERJI
BUŁHAK- FOTOGRAFIKA
WRÓBLEWSKA - OJCZE NASZ wyd.1950 - teka 11 drzeworytów
LEMBERGER- KOMENTARZ DO ÓSMEGO WYDANIA FARMAKOPEI AUSTRYACKIEY wyd. 1907 opatrzone 141 rycinami i 17 tabelkami
BANDTKIE - ZBIÓR ROZPRAW O PRZEDMIOTACH PRAWA POLSKIEGO Wilno 1812
DZIENNIK DECYZYI RADY STANU XIĘSTWA WARSZAWSKIEGO W PRZEDMIOTACH SPORNYCH, ADMINISTRACYJNYCH Y JURYSDYKCYJNYCH. t.1-2 [komplet w 1 wol.] wyd. 1811
NORWID - DZIEŁA wyd.1934
WYSPIAŃSKI - WYZWOLENIE wyd. 1906
SIKORSKI - NAD WISŁĄ I WKRĄ. STUDJUM Z POLSKO-ROSYJSKIEJ WOJNY 1920 ROKU wyd. 1928
ŚNIADECKI - DZIEŁA t.5-7 wyd. 1837r.
KRAUSHAR- BARSS palestrant warszawski, jego misya polityczna we Francyi, 1793-1800, OPRAWA
KRAUSHAR- ECHA PRZESZŁOŚCI Szkice, wizerunki i wspomnienia historyczne 1917r. ilustr.
LELEWEL - PANOWANIE KRÓLA POLSKIEGO STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO OBÉJMUJĄCE TRZYDZIESTOLETNIE USILNOŚCI NARODU, PODŹWIGNIENIA SIĘ, OCALENIA BYTU I NIEPODLEGŁOŚCI Paryż 1839
RODARI- OPOWIEŚĆ O CEBULKU, wyd. 2
GROCHOWIAK- HAIKU-IMAGES 1978r.
BEZ SZOFERA podręcznik samochodowy 1939r.
TUSZYŃSKI- ABC MOTOCYKLOWE
JEZE - TESLAR - PILSUDSKI DU REVOLUTIONNAIRE AU CHEF D'ETAT wyd. 1935
MUHLSTEIN - LE MARECHAL PILSUDSKI wyd. 1939
BRATKOWSKI - HYMNES DU REVEIL wyd. 1863
LEPECKI - JESEPH PILSUDSKI EN SIBERIE
CHMIELEWSKA - ŚLEPE SZCZĘŚCIE autograf
LEŚMIAN - ŁĄKA I TRAKTAT O POEZJI wyd. 1947r.
GOMBROWICZ- FERDYDURKE wyd. 1969r.
POL- MOHORT. Rapsod rycerski z podania tom II. Trzecie wydanie
MORCINEK - CZARNA JULKA wyd. 1 il.Szancer
PIŁSUDSKI - MES PREMIERS COMBATS wyd. 1931
SOKOŁOWSKI - DZIEJE POLSKI T.1-4 (komplet) wyd. 1903-6
KURJER WARSZAWSKI. Książka Jubileuszowa 1821-1896
MARCO POLO - OPISANIE ŚWIATA
KRASIŃSKI – PISMA ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO za zezwoleniem rodziny poety wydał Tadeusz Pini. Wydanie krytyczne zupełne ze słowem wstępnem prof. dra Józefa Kallenbacha t.1-7
LAM- PISMA t. 1-5 wyd. jubileuszowe OPRAWA WYDAWNICZA
FERRERO- WIELKOŚĆ I UPADEK RZYMU T.1-2 [komplet w 2 wol.]
KRASZEWSKI - ANAFIELAS. PIEŚNI Z PODAŃ LITWY
BIBLIA TYSIĄCLECIA wyd.I 1965r. Jahwe
WIESIOŁYJ - ROSJA KRWIĄ T.1-2 [komplet w 2 wol.] okładka Berman
INSTYTUT PROPAGANDY PAŃSTWOWO-TWÓRCZEJ 4 wol.: MOŚCICKI, PIŁSUDSKI, ROCZNICE, WODOZOWIE POLSKI
DŁUGOSZ - ROCZNIKI CZYLI KRONIKI SŁAWNEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO. Księga 1 - 12 [komplet w 7wol.]
DARWIN - DZIEŁA WYBRANE .. t. I-VIII (komplet w 9 wol.)
FIEDLER - RYBY ŚPIEWAJĄ W UKAJALI 1937r.
WACHHOLZ- MEDYCYNA SĄDOWA wyd. 1925
IWASZKIEWICZ - SNY. OGRODY. SERENITE autograf
IWASZKIEWICZ - HILARY SYN BUCHALTERA autograf
MIŁOSZ - ZDOBYCIE WŁADZY wyd. 1 Paryż 1955
MIŁOSZ - RODZINNA EUROPA wyd.1 IL Paryż 1959
MIŁOSZ - ŚWIATŁO DZIENNE wyd.1 IL Paryż 1953
[N/A]
ALBERTRANDY - PANOWANIE HENRYKA WALEZYUSZA I STEFANA BATOREGO wyd.1861r.
BANDTKIE - PRAWO PRYWATNE POLSKIE NAPISANE wyd. 1851
MICKIEWICZ- DZIEŁA PROZĄ wyd. 1934r. t.I-V w 3 wol.
GRIMM, TARNOWSKI - BAŚNIE Z 1001 NOCY il. Charlie
ZIELIŃSKI- CESARSTWO RZYMSKIE wyd.1 z 1938
ZIELIŃSKI- RZECZPOSPOLITA RZYMSKA wyd.1 z 1935
ZIELIŃSKI- RELIGJA RZECZYPOSPOLITEJ RZYMSKIEJ t.1-2 wyd.1 z 1933
MOZER- BUDOWA PAROWOZÓW 1935r. ryciny
CHODŹKO - OBRAZY LITEWSKIE. SERYA PIĄTA I OSTATNIA- DWORKI NA ANTOKOLU t. 1-2
BAŚNIE Z TYSIĄCA I JEDNEJ NOCY 1951r. ilustr. Szancer
BRZECHWA - LATAJĄCY POGRZEBACZ il.Szancer
KERN- FERDYNAND WSPANIAŁY. ZBUDŹ SIĘ FERDYNANDZIE wyd. 1963-5
MIŁOSZ - UTWORY POETYCKIE. POEMS autograf autora
SOSABOWSKI- NAJKRÓTSZĄ DROGĄ Londyn 1957
STEUERT- ZWIERZĘ DOMOWE W STANIE ZDROWIA I CHOROBY
ANDERSEN - BAŚNIE wyd. 1951 Szancer
DZIESIĘCIOLECIE INTENDENTURY POLSKIEJ SIŁY ZBROJNEJ 1918-1928
GACKOWSKI - LOTNICZE MODELARSTWO REDUKCYJNE
KLOCHOWICZ - NASI WIELCY WODZOWIE XVI I XVII w. W ŚWIETLE NAPOLEOŃSKIEGO GENIUSZU
LESZCZYŃSKI - JAK OTRZYMAĆ DOBRE ZDJĘCIA. PODRĘCZNIK DLA AMATORÓW FOTOGRAFÓW
TARNOWSKI - KURS SZOFERSKI
REGULAMIN RAIDU KRAJOZNAWCZEGO PO POLSCE. 15, 16 i 17 MAJA 1937r.
ŻEROMSKI - SEN O SZPADZIE wyd. 1915r.
OSÓBKA-MORAWSKI - ODRODZONA POLSKA W NOWEJ EUROPIE
KRUSZEWSKA - BRACISZEK
MAKUSZYŃSKI, WALENTYNOWICZ - FIKI MIKI DALSZE DZIEJE 1958
MYŚLISTWO, POLOWANIE drzeworyt
MYŚLISTWO, POLOWANIE drzeworyt
MYŚLISTWO, POLOWANIE drzeworyt
MYŚLISTWO, POLOWANIE drzeworyt
MYŚLISTWO, POLOWANIE drzeworyt
COOPER- PIĘCIOKSIĄG PRZYGÓD SOKOLEGO OKA [najlepsze wydanie]
WISZNIEWSKI - HISTORYA LITERATURY POLSKIEJ t. 1-10 w 9 wol. [komplet]
ZUBRZYCKI - KRONIKA MIASTA LWOWA Lwów 1844.
OSTROWSKI- PRAWO CYWILNE NARODU POLSKIEGO t.I wyd. 1784
CERVANTES- DON KISZOT Z MANSZY t. I-VI [komplet w 2 wol.] il. GUSTAVE DORE
GOŁĘBIOWSKI - CZASY ZYGMUNTA AUGUSTA t.1-2 [komplet w 1 wol.] Wilno 1851
BARTOSZEWICZ - HISTORYA LITERATURY POLSKIEY Wilno 1828
ZAWADZKI- PRAWO CYWILNE t.3 wyd. 1863r.
ZAWADZKI- PRAWO CYWILNE t.2 wyd. 1863r.
RATZEL - NARODOVEDENIE. T. 1-2. S.-Petersburg 1902
KONOPNICKA - NA JAGODY, ilustracje
PIEKOSIŃSKI - KAMIENIE MIKORZYŃSKIE wyd. 1896
DOMAŃSKA- HISTORIA ŻÓŁTEJ CIŻEMKI wyd. 1939r. ilustr. Leli Pawlikowskiej
MIŁOSZ - SICILIA SIVE INSULA MIRANDAE. Łódź 1999
WIELKA GEOGRAFIA POWSZECHNA Polska OPRAWA ilustracje
MASCHINENFABRIK UND EISENGIESSEREI OTTO GOLDAMMER, ŁÓDŹ
KRASICKI- BAJKI, SATYRY ilustr. SZANCER wyd. 1951-2
ŻEROMSKI - WIERNA RZEKA Klechda
MANTEUFFEL - O STARODAWNEJ SZLACHCIE KRZYŻACKO-RYCERSKIEJ NA KRESACH INFLANCKICH
WAŃKOWICZ - SZPITAL W CICHINICZACH wyd. 1935 kresy
WINSTON CHURCHILL - DRUGA WOJNA ŚWIATOWA- komplet oprawa
TRAPP- FARMAKOGNOZYA KRÓLESTWA ROŚLINNEGO t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd. 1869
LE ROY- MEDYCYNA WYLECZAIĄCA 1834r.
MICKIEWICZ - GRAŻYNA z ilustracyami Antoniego Zaleskiego. Poznań 1864.
MICKIEWICZ- PAN TADEUSZ z illustracjami E. M. Andriollego OPRAWA folio STAN BDB
KSIĘGA ADRESOWA POLSKI (WRAZ Z W. M. GDAŃSKIEM) DLA HANDLU, PRZEMYSŁU, RZEMIOSŁ I ROLNICTWA 1930
BOCZKOWSKI - O WIELICZCE POD WZGLĘDEM HISTORYI NATURALNÉJ, DZIEJÓW I KĄPIELI Bochnia 1843
MICKIEWICZ- DZIEŁA PROZĄ wyd. 1934r. t.I-V w 3 wol.
MIŁOSZ - PRYWATNE OBOWIĄZKI wyd.1
MIŁOSZ - GUCIO ZACZAROWANY wyd.1
MAKUSZYŃSKI - WYPRAWA POD PSEM wyd.1 il. Sopoćko
PORAZIŃSKA - O DWUNASTU Z ZAPIECKA il. Olga Siemaszkowa.
JERZY KOSIŃSKI - MALOWANY PTAK autograf
TYRMAND - HOTEL ANSGAR. OPOWIADANIA. Debiut książkowy Tyrmanda
DALLEMAGNE - ZBRODNIA W ŚWIETLE TEORYJ WSPÓŁCZESNYCH wyd. 1902
PUZYREWSKI - WOJNA POLSKO-ROSSYJSKA 1888 ROKU
HIŃCZA - PIERWSZY ŻOŁNIERZ ODRODZONEJ POLSKI wyd. 1932r. EFEKTOWNA OPRAWA WYDAWNICZA ilustracje, mapy
SCZANIECKI - DZIENNIK LUDWIKA SCZANIECKIEGO napoleonica
BIERUT- SZEŚCIOLETNI PLAN ODBUDOWY WARSZAWY
SEMKOWICZ - BIBLIOGRAFIA UTWORÓW DAMA MICKIEWICZA
MICKIEWICZ - DZIADY cz. III Paryż 1832r. PIERWODRUK
POLSKA JEJ DZIEJE I KULTURA t. I-III [komplet] oryginał
HUGO - NĘDZNICY T.1-10 [komplet w 5 wol.] wyd. 1881-2
KONOPNICKA - O KRASNOLUDKACH I O SIEROTCE MARYSI il. Alicja Kocurek
WITKIEWICZ - DZIEŁA ZEBRANE. WYDANIE KRYTYCZNE t.1-6
MIŁOSZ - OGRÓD NAUK wyd.1
MIŁOSZ – KONTYNENTY Paryż 1958
MIŁOSZ - MIASTO BEZ IMIENIA wyd.1
NIEMCEWICZ - DZIEJE PANOWANIA ZYGMUNTA III t.3 wyd. 1819 ryciny
HUSZCZYŃSKA - W PAŃSTWIE KRÓLA ĆWIECZKA wyd. 1939
MICKIEWICZ - PAN TADEUSZ, WIERSZE wyd. Czytelnik 1974-6r. SKÓRA
LEC- ŻYCIE JEST FRASZKĄ wyd.1948r. dedykacja autoa
ROBINZON SZWAJCARSKI : OPOWIADANIE DLA MŁODZIEŻY
ŻYTNY - KRÓTKI ZARYS SZERMIERKI NA SZABLE
ZAWACKI - PROCESSUS IUDICIARIUS REGNI POLONIAE wyd. 1612
ALBRECHT ADAM wg (1786-1862) - SCENY Z WYPRAWY NAPOLEONA NA ROSJĘ
ALBRECHT ADAM wg (1786-1862) - SCENY Z WYPRAWY NAPOLEONA NA ROSJĘ
ALBRECHT ADAM wg (1786-1862) - SCENY Z WYPRAWY NAPOLEONA NA ROSJĘ
ALBRECHT ADAM wg (1786-1862) - SCENY Z WYPRAWY NAPOLEONA NA ROSJĘ
WITKIEWICZ - POŻEGNANIE JESIENI. POWIEŚĆ Warszawa 1927 do wystawienia
GRAVES - KLAUDIUSZ. KLAUDIUSZ I MESSALINA wyd.1
TWAROWSKA - GOSPODYNI POLSKIEJ KUCHNI, CZYLI PORADNIK DLA NIEWIAST OBEJMUJĄCY PRZEPISY KUCHENNE WYPRÓBOWANE I RÓŻNE SEKRETA GOSPODARSKIE POPRZEDZONE WSTĘPEM O PORZĄDKU DOMU wyd. 1867
SZUJSKI- DZIEJE POLSKI t.1-4 (komplet w 4 wol.) wyd. 1862-6
KOROWICKI - PROCES GRANICZNY Wilno 1827
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY - MAŁY KSIĄŻĘ wyd.1 z 1958r. OPRAWA ARTYSTYCZNA
MICKIEWICZ - PANI TWARDOWSKA z ilustracyami Antoniego Zaleskiego. Poznań 1863.
SYROKOMLA - URODZONY JAN DĘBORÓG Illustrował E. M. Andriolli. Warszawa 1880.
JABŁOŃSKI - INSTITUTIONES HISTORIAE CHRISTIANAE t.1-3 [komplet w 1 wol.] 1766
CEPNIK - JÓZEF PIŁSUDSKI
MIŁOSZ - WIDZENIA NA ZATOKĄ SAN FRANCISCO wyd. 1 Paryż 1969
TYRMAND- FILIP wyd.1 z 1961
HIND- POCZĄTKI ASTRONOMII 1861r.
LAUDYN-CHRZANOWSKA - SPRAWA ŚWIATOWA Żydzi, Polska a Ludzkość wyd. 1923
KATALOG PRASY R.P wyd. 1938/9
ESPINAS - SPOŁECZEŃSTWA ZWIERZĘCE wyd.1886
BRANDES- GŁÓWNE PRĄDY LITERATURY XIX STULECIA t.1-4 [w 3 wol.]
SKARBEK- DZIEJE KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO t. I-III [komplet]
LINDGREN - KARLSSON Z DACHU wyd.1 z 1959
LASKOWSKI - O ŻYDACH I NEOFITACH W DAWNEJ POLSCE wyd. 1939 antyżydowska
TUSZYŃSKI- MOTOCYKL. JEGO BUDOWA I OBSŁUGA
ALQ - ZWYCZAJE TOWARZYSKIE <LE SAVOIR-VIVRE> W WAŻNIEJSZYCH OKOLICZNOŚCIACH ŻYCIA PRZYJĘTE.
GRELEWSKI - WYZNANIA PROTESTANCKIE I SEKTY W POLSCE wyd. 1935r.
ATLASIK KIESZONKOWY wyd. 1884
FANTASTYKA. Miesięcznik literatury SF. nr 12/1986r. [Debiut "Wiedźmina"]
WEISS WOJCIECH (1875-1950) - WENUS 1925
??????. MAZEPA t.1 wyd. 1938
MAKAREGO 730 OBIADÓW wyd. 1867r.
PIECHOTA POLSKA 1939-1945. Materiały uzupełniające do "Księgi Chwały Piechoty"
JASTRZĘBOWSKI- HISTORJA NATURALNA ZIEMIAŃSKA cz.1-2 [w 1 wol.] wyd. 1876
MAY- WINNETOU komplet wyd. 1956 ilustrował Stanisław Rozwadowski
JASIEŃCZYK - DZIESIĘĆ LAT NIEWOLI MOSKIEWSKIEJ
SWETT-MARDEN - SZTUKA ŻYCIA wyd. 1902
ANDERSEN - BAŚNIE wyd.1947
JACHOWICZ - WIERSZE I BAJKI
REY - ŹWIERCIADŁO ALBO KSTAŁT, W KTÓRYM KAŻDY STAN SNADNIE SIĘ MOŻE SWYM SPRAWOM, JAKO WE ŹWIERCIEDLE, PRZYPATRZYĆ T.1-2 [komplet w 1 wol.]
DOROHOSTAJSKI- HIPPIKA TO JEST KSIĘGA O KONIACH wyd. 1861r. RYCINY
SUROWIECKI - O UPADKU PRZEMYSŁU I MIAST W POLSZCE wyd. 1810
D'ANGOULEME - HEPTAMERON OPOWIADANIA KRÓLOWEJ NAWARRY 34 tablice
KOPERA- MUZEA POLSKIE t.1-5 komplet
MYCIELSKI; WASYLEWSKI - PORTRETY POLSKIE ELŻBIETY VIGEE-LEBRUN 1755-1842 24 ryciny folio
ASNYK - DZIEŁA POETYCKIE t.1-3 [komplet w 3 wol.]
SPRA ROCZNIK 1934
SCHNETZLER; GIESZCZYKIEWICZ- TECHNIK DOMOWY wyd. 1924 z 409 rycinami
SŁOWACKI - DRAMATY ilustr. Szancer 1952r.
SUTIEJEW - BAJECZKI Z OBRAZKAMI
VAUBAN - ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA savoir-vivre 1928r.
STUDIA I MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWOŚCI VII-IX
MORACZEWSKI - POLSKA W ZŁOTYM WIEKU
AUER KAROL (1818- po 1858) - GALICJA W OBRAZACH. ZAMEK W PODORCACH
AUER KAROL (1818- po 1858) - GALICJA W OBRAZACH. WIDOK DOMU WE WSI RUDNIKACH W CYRKKLUE PRZEMYSLSKIM
AUER KAROL (1818- po 1858) - GALICJA W OBRAZACH. WIDOK JEDNEJ CZĘŚCI LWOWA Z PLANTACJAMI KU KRAKOWSKIEMU PRZEDMIEŚCIU, WZIĘTY Z DOMU PENTHERA
AUER KAROL (1818- po 1858) - GALICJA W OBRAZACH. WIDOK ZAMKU NA WSI KOŁTOMNIE W SYRKULE ZŁOCZONSKIM
AUER KAROL (1818- po 1858) - GALICJA W OBRAZACH. CYRKULOWE MIASTO ZŁOCZOW
AUER KAROL (1818- po 1858) - GALICJA W OBRAZACH. WIDOK ZAMKU W MEDYCE W CYRKULE PRZEMYSKIM
AUER KAROL (1818- po 1858) - GALICJA W OBRAZACH. LASZKI KRÓLENSKIE W OBWODZIE ZŁOCZONSKIEM
AUER KAROL (1818- po 1858) - GALICJA W OBRAZACH. WIDOK WINNIK W CYRKULE LWOWSKIM
AUER KAROL (1818- po 1858) - GALICJA W OBRAZACH. WIDOK ZAMKU W MEDYCE ZE STRONY OGRODU
IWASZKIEWICZ- CZERWONE TARCZE ilustr. Szancer 1954r.
SIENKIEWICZ- KRZYŻACY t.1-4 wyd.1 z 1900r.
PRUS- LALKA wyd. 1897 t. 1-2 [komplet w 2 wol.] półskórek
KORESPONDENCYA FILOMATÓW 1815-1823
POCIECHA - KRÓLOWA BONA czasy i ludzie odrodzenia Tom I-IV [komplet] wyd.1949r.
SŁOWACKI- GENEZIS Z DUCHA Wydał i oryginalnemi drzeworytami przyozdobił Jerzy Hulewicz
HALINA POŚWIATOWSKA - DZIEŁA t. 1-3
FREDRO - PIĘĆ KOMEDII 1954r. ilustr. Szancer
SKAŁKOWSKI- KSIĄŻĘ JÓZEF wyd. 1913r. illustracye OPRAWA
MACDONELL- NAPOLEON I JEGO MARSZAŁKOWIE z 28 portretami
WAŃKOWICZ - MONTE CASSINO autograf
SŁOWACKI - PRAWIDŁA WYMOWY I POEZJI. WYJĘTE Z DZIEŁ EUZEBIUSZA SŁOWACKIEGO Wilno 1843
BAŚNIE BRACI GRIMM t.I-II piękne ilustracje
WIELKA GEOGRAFJA POWSZECHNA 10 wol. OPRAWA setki ilustracji
CZEKIÉRSKI - CHIRURGII PRZEZ JÓZEFA CZEKIÉRSKIEGO. t. 3. wyd. 1818
PASEK - RESZTY RĘKOPISMU JANA CHRYZOSTOMA NA GOSŁAWICACH PASKA Wilno 1843
REINSTEIN - DZIEJE CECHU I GOSPODY STOLARZY MST. STOŁ. WARSZAWY warsavianum
POLSKIE TYPY LUDOWE w 24 barwnych reprodukcjaCh obrazów, artystów, malarzy: Floryana Piekarskiego, Gustawa Pillatieo, Emila Lindemana i Franciszka Łubieńskiego.
TOMASZOWSKA FABRYKA SZTUCZNEGO JEDWABIU il. Tadeusz Gronowski
KINGSLEY- HEROJE CZYLI KLECHDY GRECKIE O BOHATERACH ilustracje i okładka: Studio Levitt i Him
SCHULZ- SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ /The Sanatorium at the Sign of the Hourglasswyd. 1937 egzemplarz numerowany
DZIESIĘCIOLECIE ODRODZENIA POLSKIEJ SIŁY ZBROJNEJ wyd. 1928r.
IWANICKI - BUDOWNICTWO WIEJSKIE wyd. 1917
TOLKIEN- HOBBIT wyd.1 z 1960 OPRAWA
APOKALIPSA tłum. Miłosz, ilustr. Lebenstein wyd. Paryż 1986r.
ANDERSEN- OPOWIADANIE WIATRU ilust. Edmund Dulac
ANDERSEN- KRÓLOWA ŚNIEGU ilust. Edmund Dulac
ANDERSEN- OGRÓD RAJSKI. SŁOWIK. SZATY KRÓLEWSKIE ilust. Edmund Dulac
HUBE- PISMA t. I-II wyd. 1905  [komplet w 2wol.]
WOJCIECH KOSSAK (1856-1942) - POLSKI HUZAR
HOHE FRIEDRICH - POŻEGNANIE POLAKÓW Z OJCZYZNĄ litografia po 1831
SZTOLCMAN- NAD NILEM NIEBIESKIM. Wyprawa myśliwska Józefa hr. Potockiego do Sudanu. Z Ilustr. J.Rapackiego
HUXLEY - CZAS MUSI STANĄĆ. POWIEŚĆ wyd.1
WOJTKIEWICZ - NASZ WÓDZ
PLAN MIASTA ŁODZI 1938/9
ŻEROMSKI- SYZYFOWE PRACE okładka
LOTOC'KI - V CARGORODI. A CONSTANTINOPLE. W KONSTANTYNOPOLU
WITTYG – NIEZNANA SZLACHTA POLSKA I JEJ HERBY wyd. 1908
PAWLIKOWSKA JASNORZEWSKA - POEZJE t.1-2 [komplet w 2 wol.] skóra
WASIUTYŃSKI - KOPERNIK. TWÓRCA NOWEGO NIEBA. Z 125 ilustracjami i mapą.
WOJCIECH KOSSAK (1856-1942) - POLOWANIE NA LISA
SAINT-HILAIRE- HISTORYA POMIESZKAŃ NAPOLEONA W PARYŻU Warszawa 1844. TRZY WSPOMNIENIA O NAPOLEONIE Wilno 1840
BACONI - DE VERULAMIO SCRIPTA IN NATURALI ET UNIVERSALI PHILOSOPHIA wyd. 1653 SUPEREKSLIBRIS "EX BIBLIOTHECA BOCHENSCIANA" Z HERBEM RAWICZ W OWALU
VOLTAIRE - CANDIDE, OU L'OPTIMISME wyd. 1778 ryciny CHODOWIECKI, SUPEREKSLIBRIS "EX BIBLIOTHECA BOCHENSCIANA" Z HERBEM RAWICZ W OWALU
KOSIŃSKI - PRZEWODNIK HERALDYCZNY : MONOGRAFIE KILKUDZIESIĘCIU ZNAKOMITSZYCH RODZIN, SPIS RODZIN SENATORSKICH I TYTUŁY HONOROWE POSIADAJĄCYCH t.1 wyd. 1877
KOSIŃSKI - PRZEWODNIK HERALDYCZNY : MONOGRAFIE KILKUDZIESIĘCIU ZNAKOMITSZYCH RODZIN, SPIS RODZIN SENATORSKICH I TYTUŁY HONOROWE POSIADAJĄCYCH t.2 wyd. 1880
BRODZIŃSKI - WIESŁAW. SIELANKA Illustrował Juliusz Kossak. Warszawa 1886.
NAUMAYR - DZIEJE ZIEMI T.1-2 Warszawa 1906-1908.
DOSTOJEWSKI- DZIEŁA 13 wol. wyd. 1928-9
EDER, SOMMER - PROSPECT DER STADT WARSCHAU akwaforta ręcznie kolorowana 1776
ŻEROMSKI - WISŁA. Zdobił Zygmunt Kamiński
BRZECHWA - AKADEMIA PANA KLEKSA ilustr. Szancer wyd. 1958r.
LINDGREN - KARLSSON Z DACHU
BUYNO - POSELSTWO Z KRAINY CZARÓW
PRUSKI- HODOWLA KONI t. I-II wyd. 1960r. dedykacja autora
ŚLEŻAŃSKA- KUCHNIA POSTNA wyd.1877
DUMAS- HRABIA MONTE CHRISTO t.I-II [komplet], il. Uniechowski
KRAUSHAR - SPRAWA ZYGMUNTA UNRUGA Tom I-II [komplet] 1890r.
MALINOWSKI- ŻYCIE SEKSUALNE DZIKICH wyd. 1938
CERVANTES - DON KICHOTE Z MANCZY ilustr. 1955r.
TWAIN - PRZYGODY HUCKA t.1-2 [komplet w 2 wol.] wyd.1
DZIESIĘCIOLECIE INTENDENTURY POLSKIEJ SIŁY ZBROJNEJ 1918-1928
ŚLIWIŃSKI- DZIEŁA HISTORYCZNE oprawa ZJAWIŃSKI
ZAJĄCZEK-JÓZEFA ZAJĄCZKA PAMIĘTNIK ALBO HISTORJA REWOLUCJI CZYLI POWSTANIE ROKU 1792; LICHOCKI - PAMIĘTNIK FILIPA LICHOCKIEGO prezydenta Miasta Krakowa z roku 1794
KORCZAK- KRÓL MACIUŚ PIERWSZY, KRÓL MACIUŚ NA WYSPIE BEZLUDNEJ wyd.1977r.
BRYLL- KUBEK TAJEMNY, 2000 r. Autograf autora
JASIŃSKI- GRY I ĆWICZENIA TERENOWE (harce terenowe) harcerstwo
WYROBEK - HARCERZ W POLU : ZABAWY I GRY TERENOWE wyd. 1946 harcerstwo
KOSSAK - Z OTCHŁANI. WSPOMNIENIA Z LAGRU
MEREŻKOWSKI - JEZUS NIEZNANY

 

Aby być na bieżąco z nowościami i informacjami o aukcjach, proponujemy subskrybcję Newsletter.

 

Zapraszamy do udziału w aukcji.

Z bibliofilskim pozdrowieniem

Paweł Kołata i Zespół

ANTYKWARIAT SOBIESKI 

"Pokaż mi swoje książki, a powiem Ci, kim jesteś".

Lubicie to, dajcie łapkę w górę:

https://www.facebook.com/antyksobieski/#

http://www.antyksobieski.pl/images/frontend/theme/default2/social/fb_bw.png