VIREY- HISTORYA OBYCZAJÓW I ZMYŚLNOŚCI ZWIERZĄT t.1 wyd. 1844

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 12413
  • Dostępność: Brak  (0 szt.)

VIREY- HISTORYA OBYCZAJÓW I ZMYŚLNOŚCI ZWIERZĄT t.1 wyd. 1844

VIREY J[uliusz] J[ózef]

HISTORYA OBYCZAJÓW I ZMYŚLNOŚCI ZWIERZĄT,

z podziałami metodycznemi i naturalnemi wszystkich ich gromad;

kurs czytany w Ateneum królewskiem Paryzkiem, przez. ..

Przeł. z franc. i wielu przypisami objaśniona przez Antoniego Wagę.

T.1 [z 2]: Zwierzęta kręgowe.
W-wa 1844. S. Orgelbrand, str. VI,658; format 11x 18cm

Autor (1775-1846) był franc. przyrodnikiem, farmaceutą, antropologiem.

Przekład cenionego przyrodnika A. Wagi (1799-1890), zoologa, autora wielu rozpraw i dzieł przyrodniczych.

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK Z EPOKI, GRZBIET PŁASKI Z EFEKTOWNYMI, BOGATYMI ZŁOCENIAMI, OBCIĘCIA KART MARMORYZOWANE

Stan DB+/ grzbiet naddarty w górnej części, otarcia krawędzi okładek, pieczęci, dość ŁADNY EGZEMPLARZ