ULANICKA- ZASADY PROWADZENIA DOMU wyd.1929

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 12268
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)

  • Historia ceny
  • szt.
  • 399,00 zł

ULANICKA- ZASADY PROWADZENIA DOMU wyd.1929

ULANICKA Michalina

ZASADY PROWADZENIA DOMU

Wydanie 2 poprawione i uzupełnione.

Warszawa 1929, Wydawnictwo M. Arcta, str. XIV, [2], 330, [6]; format 12,5x18,5cm

TREŚĆ:

WSTĘP
Zawód gospodyni domu. Brak przygotowania. Brak zrozumienia ważności i lekceważenie zajęć domowych. Zalety potrzebne gospodyni domu. Rządność pań domu i jej znaczenie społeczne i narodowe. Rządność — a naukowa organizacja. Jej początki i zastosowanie do gospodarstwa domowego. Dwanaście zasad wydajności w zastosowaniu do gospodarstwa domowego. Czem przeciwko nim grzeszymy? Sposób wprowadzenia zasad naukowej organizacji do naszych zajęć. str. 4
Znaczenie zrzeszeń gospodarskich kobiecych. Koło
Studjów Gospodarstwa Domowego w Warszawie, str. 14
uo/nzi.u. 1 OSZCZĘDNOŚĆ - BUDŻET
Oszczędność, jej cel i znaczenie w rodzinie i gospodarce narodowej. Kasy Oszczędności. str. 15
Budżet. Jego konieczne pozycje. Mieszkanie. Życie. Światło i opał. Ubranie. Służba. Wykształcenie dzieci. Utrzymanie zdrowia. Rozrywki. Różne. Dobroczynność. Oszczędności i ubezpieczenia. Przykłady budżetów.
str. 17
ROZDZIAŁ II
BIURO DOMOWE: RACHUNKI I INNE DOKUMENTY
Biuro domowe. Kartoteka p. Frederick. str. 25
Sposób prowadzenia rachunków. Książka żywnościowa Książka~ ogólna. Zestawienia roczne i inne kalkulacje- określenie kosztu utrzymania jednej osoby dzienme. Preliminarze. Spis inwentarza. Inne działy dokładnego rejestru jako odciążenie pamięci. Sposoby ich prowadzenia.
ROZDZIAŁ III MIESZKANIE
Mieszkanie. Jego przeznaczenie. Wady mieszkań. Głód mieszkaniowy i ujemny wpływ jego na tfosufci rodzinne i społeczne. Domki rodzinne amerykańskie. Zasadnicze warunki dobrego mieszkania u nas: powietrze, słońce, wentylacja, wygody, ogrzewanie, ^U^^ iwieżanie mieszkania. Kolor ścian. Barwy w mieszkaniach Posadzki. Zaprawianie podłogi. Malowanie ich. Okna. Firanki. Zakładanie firanek. Rolety. str. 3/
Umeblowanie. Meble stylowe. Wygoda i celowość mebli Ustawienie mebli i urządzenie jednego pokoju, pokoju z kuchnią, dwóch pokoi z kuchnią. Meble prawuo-ryczne ze skrzyń.
Dywany Obrazy. Drobiazgi. Cięte kwiaty. Roboty - - " str. 74
ręczne.
K0ZDZ1AŁ IV
PORZĄDKI W MIESZKANIU
Porządki. Sprzątanie zwykłe, miesięczne, roczne. Odkurzacze. Maszyny do froterowania. Wskazówki prak-
tyczne do porządków. Szczotki do mycia okien. Worek na szczotkę do omiatania. Tępienie robactwa. str. 81
rozdział v HODOWLA ROŚLIN W POKOJU
Hodowla kwiatów w mieszkaniu. Ubieranie balkonów, str. 98
ROZDZIAŁ VI
OPAŁ. PIECE POKOJOWE I KUCHENNE. ŚWIATŁO
Opał. Oszczędność opału. Sposób palenia w piecach i pod kuchnią. Wady pieców i ognisk kuchennych i sposoby zaradzenia im. Kiedy zacząć opalanie mieszkania. Ilość potrzebna węgla. Piecyki węglowe z kuchenkami. Piecyki naftowe. str. 108
Gaz w zastosowaniu do gotowania. Praktyczne wskazówki. Elektryczność w zastosowaniu do gotowania.
str. 118
Oświetlenie elektryczne, gazowe. Lampy spirytusowe, naftowe. str. 122
110ZDZIAŁ VII
DZIAŁ ŻYWNOŚCIOWY
A. Sztuka kulinarna i jej znaczenie. Skład chemiczny pokarmów: białko, tłuszcze, węglowodany, sole mineralne, witaminy, woda. Odkrycie witamin. Badania. Wnioski praktyczne dla naszego odżywiania. str. 128
B. Przyprawy do potraw. str. 137
C. Pokarmy mięsne. Wołowina. Wskazówki ogólne. Zasadnicze potrawy. Sosy. Pieczenie. Duszenie. Gotowa-
nie. Rosół. Zupy. Cielęcina. Części cielęciny. Zasadnicze potrawy. Baranina. Rozbiór baraniny. Zasadnicze potrawy. Wieprzowina. Rozbiór mięsa wieprzowego. Zasadnicze potrawy. Solenie wieprzowiny. str ToQ
Drób i zwierzyna. Cechy dobrego drobiu. Mycie mv-dlem drobiu i innych produktów. Rozbieranie drobiu.
Zwierzyna. , r
3 str. 161
Znaczenie mięsa w odżywianiu. Ilości potrzebnego
mięsa. ss
v str. 166
D. Ryby. Wskazówki ogólne. Zasadnicze potrawy Raki. J'
str. 168
E. Jaja i nabiał. Wskazówki ogólne. Sposoby przechowywania jaj. Mleko. Wskazówki ogólne. Pasteryzacja. Sterylizacja. Przetwory. Mleko kwaśne. Sery Masło. Margaryna. Tłuszcze roślinne. str. l?^
F. Pokarmy roślinne. Podział jarzyn według składu chemicznego. Jarstwo. Odkrycie d-ra Hmdhede. Stosunek białka, tłuszczu, węglowodanów w odżywianiu. str. i8o
Gotowanie jarzyn. Przegląd pobieżny jarzyn. Ilość jarzyn potrzebna na obiad dla rodziny z 6-u osób.
str. 184
G. Pokarmy mączne. Kasze. Mąka. str. 194
Wyroby. Ciasto zwykłe, drożdżowe. Fermentacja kwaśna i spirytusowa. Proszki do pieczenia. Piec i pieczenie. Ciasto kruche, francuskie. str. 201
H. Używki i napoje. Kawa, herbata, kakao, ovo-maltina, wino, piwo, wódka. str 2IO
J. Zamiana wagi na miary objętości. str. 214
J. Zapasy: Konserwy. Aparat do sterylizacji produktów. Kompoty pod pechem. Konfitury. Powidła. Marmelady. Galaretki. Soki. Suszone owoce. Jarzyny suszone. Korniszony. Grzyby. Pomidory. Szczaw. Koper. Buraki. Ogórki. Kapusta. Jarzyny. Kartofle. Porządek w spiżarni i piwnicy. str. 215
ROZDZIAŁ VIII
KUCHNIA
Kuchnia nowoczesna, amerykańska. Sprzęty. Celowe rozmieszczenie. Zmywalnia. Bufet. Celowe rozmieszczenie narzędzi. Piece kuchenne. Odpowiednia wysokość płaszczyzn pracy. Znaczenie urządzenia kuchni dla przebiegu pracy. Znormalizowane zmywanie. Siedząca pozycja pracującej. str. 226
Nasze kuchnie. Możliwości ulepszeń urządzenia 1 pracy. Porządek w kuchni. Wydajne naczynia i narzędzia. Dogotowywacze. Garnki „Vici". Maszynka „Jupiter". Przyrząd do konserwowania produktów bez gotowania. Bufety kuchenne. Wózki do naczyń. Przyrządy, poruszane elektrycznością. Naczynia znane, zwykłe. str. 234
ROZDZIAŁ IX
UKŁAD I PODAWANIE POSIŁKÓW
Rozkład posiłków. Dyspozycja obiadów. Przyjęcia. Nakrycia. Usługa przy stole. Uwagi o życiu towarzy-skiem. str. 252
KO/H/.IAł. X
PRANIE. PRASOWANIE
Pranie. Przechowywanie brudnej bielizny. Przygotowania. Różne rodzaje mydła do prania, inne dodatki. Pranie mydłem twardem. Pranie ręczne mydłem w proszku Rinso. Pranie w maszynie „Marysia". Wieszanie, kropienie, maglowanie. Magiel pokojowy. Prasowanie. Deska. Żelazko. Pranie firanek. Praktyczne wskazówki. Pranie sztywnej bielizny. Chowanie i układanie bielizny.
str. 268
ROZDZIAł. M
UBRANIE
Ubranie modne a praktyczne, go'owe i na miarę. Kroje Ullsteina. Przegląd części ubrania. Wieszanie. Kupowanie. Chowanie od moli. Bielizna. Ilość materjału, potrzebna na bieliznę. Ubiór kobiet do zajęć domowych.
str. 288
ROZDZ1AJ. XII
SŁUŻBA I DOM BEZ SŁUŻBY
Służba i dom bez służby. Brak służby w Ameryce i spodziewany jej brak u nas. Trudności. Praca żon i matek w domu a praca biurowa. Przygotowujmy siebie i dzieci do samopomocy. Rozkład pracy w dniu dla jednej służącej, 2 i więcej służby. Umowa. Obowiązki służącej. Jej zachowanie. str. 301
ROZDZIAŁ XIII
KILKA UWAG DLA PANI DOMU
Porządek. Akuratność. Oszczędność. Zakupy. Taktowne postępowanie. Praca nad sobą. Pomysłowość. Praktyczne wskazówki. str. 314
ROZDZIAŁ l
APTECZKA DOMOWA
Unikanie chorób. Środki domowe w razie lekkiego zasłabnięcia. Środki apteczne. Zioła. Przedmioty niezbędne. stn 3r8
SPIS PRZEDMIOTÓW POTRZEBNYCH W GOSPODARSTWIE
Spis przyborów do palenia w piecu. Przybory, potrzebne do lamp naftowych. Naczynia kuchenne. Przybory, służące do utrzymania porządku w kuchni. Przybory do prania. Przybory, potrzebne do sprzątania mieszkania i czyszczenia ubrania. Naczynia i przybory nie konieczne, lecz pożądane. s^r ,28

PRZEDMOWA DO I WYDANIA

Wprawdzie kobieta naszych czasów została siłą konieczności w wieki wypadkach powołana do pracy zawodowej, ale życie pozostawiło na jej barkach cały ciężar ekonomji domowej. Ona odpowiada za urządzenie, ład i nastrój swego domu, ona rozdziela na poszczególne pozycje środki materjalne, zdobyte czy to pracą męża, czy własną; czyli kobieta prowadzi gospodarkę domową w obszernem znaczeniu tego słowa.
W warunkach dzisiejszych rzecz to niełatwa, a posiadająca niezmierną wagę dla całego społeczeństwa: kobieta, stojąca na czele ogniska domowego, może równie dobrze umiejętną pracą zapewnić w znacznej mierze spokój i szczęście rodzinie, jak spowodować moralną i ma-terjalną ruinę swych najbliższych nieumiejętnością lub niedołęstwem.
Do tak trudnej i odpowiedzialnej pracy, do władania fyrn mieczem obosiecznym konieczne są pewne podstawy i przygotowanie. Podstaw tych młode gosposie szukały w książkach, gdzie pewne dziedziny gospodarstwa domowego opracowano starannie.
Uprzywilejowanym pod tym względem jest dział kulinarny; zajmowano się też w piśmiennictwie naszem działalnością pani domu i w innych kierunkach. Mamy różne gospodarcze dziełka, broszurki, dużo cennych artykułów w pismach kobiecych, ale one uwzględniają tylko pewne momenty, tylko pojedyncze karty, wyrwane
z księgi życia pani domu. Nikt dotąd kart tych nie powiązał, aby podać krótki zarys całokształtu obowiązków kobiety w jej państwie. Brak ten daje się odczuwać coraz bardziej w miarę komplikacji warunków życiowych. Wymagania higjeny, wygody i estetyki rosną, a kobiety nie mogą i nie chcą poświęcać tyle drogiego czasu nudnym zajęciom domowym, ile go poświęcały dawniej. Stąd często rozterka między aspiracjami do życia szerszego, społecznego a obowiązkiem i uczciwością, która każe paniom borykać się ze złożoną maszynerją domo wą, gdzie mnóstwo drobnych, a często1 źle dopasowanych kółek powoduje nieraz zgrzyty, starcia lub nawet katastrofy.
Teraz, gdy wojna światowa wytrąciła z równowagi i zubożyła mil jony, kobieta będzie potrzebowała większych jeszcze wysiłków, intensywniejszej pracy, by ratować zagrożoną nawę domową.
W imię obowiązku społecznego i szczerej życzliwości dla młodego pokolenia kobiet, ośmielam się podać tu garść wskazówek, które oby pomagały niedoświadczonym gosposiom orjentować się w złożonem i niełalwem zadaniu prowadzenia domu.
Opierając się przedewszystkiem na osobiistem doświadczeniu, korzystałam dla jego poparcia lub pogłębienia z prac znanych i cenionych autorów naszych i obcych.
Bodźcem i zachętą była mi myśl, że ta skromna książeczka, choć w małej cząstce, przyczynić się może do ułatwienia życia-rodzinom polskim.

PRZEDMOWA DO II WYDANIA

Lata przeszły od 1-go wydania tej książeczki. Warunki bytu mamy ciężkie nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Odbijają się one na rodzinie, jako na komórce podstawowej narodu, a przez nią na całym organizmie
narodowym.
To też do prowadzenia domu i gospodarstwa trzeba nam dziś jeszcze więcej umiejętności, niż dawniej; czasu natomiast mamy w wielu wypadkach mniej, gdyż konieczność zmusiła cale szeregi pań domu do zarobkowania poza domem. Aby w tych warunkach pracę uczynić łatwiejszą i wydajniejszą, należy ją mądrze organizować. W II-em wydaniu ,,Zasad" starałam się zapoznać moje czytelniczki z dorobkiem, jaki nauka i doświadczenie przyniosły w ostatnich czasach w dziedzinach, związanych z domową działalnością kobiet. Może te wskazówki pozwolą młodym, początkującym gospodyniom domu ła-twiej opanować trudności, z jakiemi walczą, starszym zaś i doświadczonym dadzą trochę materjału myślowego do przetrawienia i ewentualnego zastosowania.
Praca pań domu w niepodległej Polsce ma znaczenie pierwszorzędne. Nieumiejętnością i brakiem zastanowienia mogłybyśmy zrobić wiele złego; spełniając nasze za- ' dania rozumnie i celowo, powinnyśmy osiągnąć poważne rezultaty. Na taką pracę mozolną, cichą, trudną, ale wytrwałą, bo świadomą swych celów przesyłam mym łaskawym czytelniczkom serdeczne „Szczęść Boże!"

 

TWARDA OPRAWA WYDAWNICZA PŁÓCIENNA Z EPOKI, ZŁOCONE NAPISY NA GZRBIECIE

Stan DB+/ drobne otarcia oprawy, wyklejki nadpęknięte, na przedniej wyklejce oraz k.tyt pieczęć prywatnego księgozbioru, wpis własn. na k.tyt., dość ŁADNY EGZEMPLARZ