TURCZYNOWICZ - BUDOWNICTWO WIEJSKIE wyd. 1925r., Tom I-III setki rycin

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 2731
  • Dostępność: Brak  (0 szt.)

Encyklopedja Gospodarstwa Wiejskiego 

TURCZYNOWICZ ST.

BUDOWNICTWO WIEJSKIE

Tom I-III

setki rycin

TURCZYNOWICZ Stanisław [1875-1957]

BUDOWNICTWO WIEJSKIE

Tom I-III [komplet współoprawny]

T. I - Roboty ziemne przy budowie dróg, robotach melioracyjnych, wznoszeniu budowli itd. oraz tablice do ich obliczania. Praktyczna Encyklopedja Gospodarstwa Wiejskiego. Nr 35-36.

T. II - Materiały budowlane i ich łączenie. Budownictwa Wiejskiego Tom II (ze 105 rycinami w tekście). Encyklopedja Gospodarstwa Wiejskiego. Nr 69-70.

T. III - Budowle wiejskie. Budynki wiejskie, drogi i mosty. Budownictwo Wiejskie Tom III (z licznymi rycinami w tekście). Encyklopedja Gospodarstwa Wiejskiego. Nr 85-89. 

Warszawa 1922-5, nakładem Księgarni Rolniczej, str. 78, tabele, 23 ilustracje w tekście +150, 105 ilustracji w tekście + 445, tabele, 533 ilustracje w tekście.

TWARDA OPRAWA Z EPOKI

Stan BDB