THIERRY - OBRAZ PAŃSTWA RZYMSKIEGO OD ZAŁOŻENIA RZYMU DO KONCA RZĄDÓW CESARSKICH NA ZACHODZIE wyd.1873

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 12558
 • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)
 • szt.
 • 269,00 zł

THIERRY - OBRAZ PAŃSTWA RZYMSKIEGO OD ZAŁOŻENIA RZYMU DO KONCA RZĄDÓW CESARSKICH NA ZACHODZIE wyd.1873

THIERRY Amadeusz

OBRAZ PAŃSTWA RZYMSKIEGO OD ZAŁOŻENIA RZYMU DO KONCA RZĄDÓW CESARSKICH NA ZACHODZIE 

Warszawa 1873, Nakładem "Gazety Polskiej", Warszawa 1873, str. III, 358, [2]; format 14,5x22,5 cm

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK Z EPOKI, NA GRZBIECVIE WYPUKŁE ZWIĘZY, TŁOCZENIA I ZŁOCENIA, OBCIECIA KART BARWIONE

Skrócony spis treści:

Myśl przewodnia tego dzieła.

Kształtowanie społeczeństwa rzymskiego:

 • Wpływ Rzymu na plemiona Włoch: Początek miasta Rzymu. Przyjmowanie ludów łacińskich i włoskich za pomocą włączeń dobrowolnych lub przymusowych. Prawo obywatelstwa rzymskiego; prawo łacińskie; prawo włoskie. Wojna społeczna. Jedność Włoch.
 • Wpływ Rzymu na plemiona obce Włochom: Stan plemion obcych pod panowaniem rzymskiem. Prowincyje, ludy wolne i sfederowane, królowie przyjaciele. Oddziaływanie plemion obcych na rzad rzymski. Plemiona te sprzyjają ambicyi Cezara. Prawa dyktatora. Zamierza zreorganizować świat rzymski.

Postępy świata rzymskiego ku jedności politycznej i administracyjnej:

 • Przegląd plemion ludzkich objętych cesarstwem: Narody kaukazkie; Armeńczycy; plemiona mieszane Azyi Mniejszej; rodzina ludów aramskich; Egipt; Grecyja europejska. Plemiona Afryki; cywilizacyja kartagińska; rodzina iberyjska w Hiszpanii; rodzina cymbro-galijska w Galii; wyspa Brytanija; Illiryja; Panonija; Tracyja.
 • Postępy ku jedności za pomocą instytucyj politycznych: Instytucyje prowincyjonalne za Augusta. Wzrastający wpływ mieszkańców prowincyi pod panowaniami Tyberyjusza i Kajusa. Klaudyjusz, ojciec prowincyi. Wojny domowe; rola jaką w nich grają prowincyje. Koniec rodziny rzymskiej Julijuszów i rodziny rzymskiej Klaudyjuszów, oraz rodziny włoskiej Flawijuszów. Wstąpienie na tron cesarzów rodem z prowincyi. Trajan. Adryjan; jego instytucyje. Marek Aurelijusz Antonin. Cezarowie afrykańscy. Antonin Karakalla.
 • Postępy ku jedności administracyjnej: Cezarowie galijscy i illiryjscy. Cywilizacyja rzymska szerzy się w Galii, na wyspie Brytanii i w Illiryi. Postumijusz. Wiktoryn. Probus. Karus. Dioklecyjan. Konstantyn czyni z chrystjanizmu drugą religiję państwa.

Postępy świata rzymskiego ku jedności za pomocą idei społecznych:

 • Postępy ku jedności za pomocą literatury i nauk: Charakter literatury łacińskiej we Włoszech. Seneka, Lukanus, Marcyjalis, Kwintylijan. Literatura grecka za Adryjana i Antoninów. Epoka punicko-łacińska: Fronto, Apuleusz, Tertulijan. Epoka literacka gallo-łacińska. Charakter dawnej poezyi celtyckiej. Szkoła poetycka gallo-łacińska. Krzewienie zasad równości między ludami i braterstwa między ludźmi. Apoteoza wiecznego miasta.

Prawo cywilne w Rzymie. Ustrój rodziny; władza ojcowska; władza mężowska; zobowiązania; działanie prawa. Prawo pretorskie. Zasady równości.

Postępy ku jedności za pomocą religii:

 • Wyznania pogańskie nie mogą osiągnąć jedności. Tryumf chrystyjanizmu. Usiłowania filozoficzne. Stoicy. Pytagorejczycy. Platończycy.
 • Historyja rzymska ze stanowiska chrystyjanizmu.

Świat barbarzyński:

 • Wpływ Rzymu na świat barbarzyński. Grupa teutońska. Grupa sarmacka. Kolonizacya. Handel.
 • Epoka wielkich konfederacyj. Zmiany zaprowadzone przez konstytucyję Karakalli w położeniu barbarzyńców przesiedlonych.
 • Oddziaływanie świata barbarzyńskiego (od r. 375 do końca zachodniego cesarstwa)

Stan DB/ otarcia oprawy, pieczeć, exlibris,